Vertex BD kurssit

Haluatko tehokkaaksi Vertex-ohjelmiston käyttäjäksi?

Me haluamme että menestyt. Jotta voit hyödyntää Vertex -ohjelmistoasi tehokkaasti organisaatiosi liiketoiminnassa, suosittelemme Vertex-koulutuksia. Valitse sinulle sopiva yksittäinen kurssi tai koulutuspaketti. Koulutuspaketilla säästät huomattavasti verrattuna yksittäisten kurssien yhteenlaskettuun hintaan.

Koulutuspaketit

Rakennussuunnittelun koulutuskokonaisuuksien avulla opit Vertex BD -ohjelmiston peruskäytön lisäksi käyttämään kehittyneempiä ominaisuuksia.

Koulutuskokonaisuuksilla saavutat monipuoliset taidot ja huomattavan hintaedun verrattuna yksittäisten kurssien yhteenlaskettuun hintaan verrattuna.

Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtisuunnittelu- ja Jatkokurssi. Kesto yhteensä 4 päivää.

Rakennesuunnittelu:
Arkkitehtisuunnittelu-, Rakennesuunnittelu- ja Jatkokurssi. Kesto yhteensä 6 päivää.

Hirsitalosuunnittelu:
Hirsitalosuunnittelu- ja Jatkokurssi. Kesto yhteensä 4 päivää.

Hirsitalon rakennesuunnittelu:
Hirsitalosuunnittelu-, Hirsitalon rakennesuunnittelu- ja Jatkokurssi. Kesto yhteensä 5 päivää

Hirsitalosuunnittelu ja rankarakenteiden suunnittelu:
Hirsitalosuunnittelu-, Rakennesuunnittelu- ja Jatkokurssi. Kesto yhteensä 6 päivää.

DesignStream:
DS käyttäjä/tuottaja- ja DS-pääkäyttäjäkurssi. Kesto yhteensä 2 päivää. DesingStream-koulutuskokonaisuus voidaan liittää mihin tahansa BD-koulutuskokonaisuuteen.

Visualisointi:
Asiakaskohtainen koulutus, Visualisointikurssi ja Visualisoinnin jatkokurssi. Visualisointi-koulutuskokonaisuus voidaan liittää mihin tahansa BD-koulutuskokonaisuuteen.

Koulutuskokonaisuuksien tilaukset:
Vertex-myynti >

Kun hankit koulutuskokonaisuuden, koko koulutuskokonaisuus laskutetaan ensimmäisen kurssin yhteydessä. Voit käydä muut koulutuskokonaisuuden kurssit yhden kalenterivuoden kuluessa tilauksesta. Koulutuskokonaisuuden yksittäinen kurssi voi olla myös kurssikalenterin mukainen kurssi jollain muulla paikkakunnalla.

Yksittäiset kurssit

Vertex BD arkkitehtisuunnittelu

Olet aloittamassa Vertex BD -ohjelman käyttöä ja haluat oppia hallitsemaan hyvin ohjelman perustoiminnot.

Tavoite
Opit Vertex BD -rakennussuunnitteluohjelman kannalta oikeita työtapoja tuottaen tarjous-, lupa- sekä työsuunnitelmat perusmuodossaan.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 3 päivää     
Hinta: 960 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Windowsin perustiedot, rakennussuunnittelu- ja/tai piirtokokemusta.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla tutustut Vertex BD:n käyttöliittymään. Perehdyt ohjelman perustoimintoihin ja harjoittelet esimerkkirakennuksen mallintamisen. Opettelet käyttämään seinä-, lattia-, kattotoimintoja sekä komponenttikirjastoja. Perehdyt valmiiden kuvapohjien päivittämiseen, omien kuvien tuottamiseen mallista sekä tulostustoimintoihin. Kurssilla käydään lyhyesti läpi myös 2D piirustustoiminnot.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö  

1. PÄIVÄ
1. Vertex BD hakemistorakenne (Custom/System)
Tutustutaan Vertex BD:n hakemistorakenteeseen. Opitaan mitä eroa on System- ja Custom-hakemistoilla.

2. Vertex BD käyttöliittymä (Toolbar, Helpit, Manuaalit)
Käydään läpi ohjelman käytön kannalta oleelliset toiminnot sekä tutustutaan Windows-tyyliseen käyttöliittymään.

3. Perustoiminnot (Drafting-menu)
Käsitellään viivan piirtotavat, hakutoiminnot ja koordinaattien syöttötavat. Käydään läpi viivojen valinta-, poisto-, trimmaus-, monistus- sekä muokkaustavat. Lisäksi opetellaan tekstien ja mittojen lisäys.

4. Rakennuksen suunnittelu: Päätoiminnot (Architectural menu)
Opitaan projektin perustaminen sekä täytetään projektiin liittyvä projektitietokortti. Käydään läpi projektin perusparametrit ja opitaan kuvamalliparien käsittely sekä niiden käyttötarkoitus rakennussuunnittelun kannalta.

5. Seinän piirto (Wall menu)
Opitaan lisäämään parametrisia ulkoseinä-, väliseinä- ja perustusseinärakenteita malliin sekä muokkaamaan niiden ominaisuuksia. Tutustutaan myös muihin seinätoimintoihin. Trimmataan seinää pintaan sekä yhdistetään nurkkia, leikataan seiniä, venytetään ja yhdistetään seiniä toisiinsa.

6. Parametrinen talomalli (Constraints menu)
Lisätään rakenneosien välisiä ehtoja, joita apuna käyttäen mallin muokkaaminen helpottuu ja nopeutuu. Ehtojen käsittelyä ja lisäystä käydään läpi myös mallinnuksen edetessä koko kurssin ajan.

2. PÄIVÄ
1. Ikkunat ja ovet
Opitaan ikkunoiden ja ovien lisäys-, muokkaus- ja siirtotoiminnot. Lisätään ikkunoita ja ovia seinään, kopioidaan ikkunoita ja ovia seinältä toiselle. Tutustutaan ikkuna- ja ovikirjastojen mallien muokkaamiseen parametrien kautta. Opitaan lisäämään ja poistamaan ikkunan- ja ovenpielilautasettejä sekä ikkunoiden ristikoita.

2. Portaat, hormit, kalusteet yms. makrot
Käydään läpi komponenttikirjastot, mistä löytyy esimerkiksi savupiiput sekä opitaan niiden sijoittaminen 2d-kuvaan ja/tai 3d-malliin. Tutustutaan myös varioituvien makrojen ominaisuuksiin ja esimerkiksi miten makrojen ominaisuuksia voidaan muokata

3. Ala-, väli- ja yläpohjat
Opitaan lisäämään ala-, väli- ja yläpohjarakenteita sekä muokkaamaan niiden rakenteita tarvittaessa. Tutustutaan lattian, välipohjan ja sisäkaton ominaisuuksiin sekä vaakarakenteiden muokkaustyökaluihin. Muokataan rakenteiden muotoa lisäämällä pisteitä, siirtelemällä reunoja, muokkaamalla kerroksia yksittäin tai koko rakenteen osalta yhdellä kertaa.

4. Katto
Opitaan lisäämään vesikattorakenne ja tutustutaan kattorakenteiden parametreihin sekä tutustutaan vaakarakenteiden muokkaustyökaluihin katon osalta. Siirretään katon reunoja ja tutustutaan räystäslinjojen merkkaustyökaluihin. Tutustutaan kattolyhdyn lisäys -työkaluun.

5. Rakennusosien piilotus
Opitaan käyttämään rakennusosien piilottamista piilotusryhmiä hyväksi käyttäen 2d-kuvassa sekä 3d-mallissa.

3. PÄIVÄ
1. Koristelaudat
Opitaan lisäämään otsa-, räystäs- ja nurkkalaudat. Opitaan niiden poistaminen ja työstäminen profiilityökaluja apuna käyttäen.

2. Profiilityökalut (ARK palkit ja pilarit)
Opitaan lisäämään pilareita ja palkkeja profiilityökalulla. Tutustutaan profiilien muokkaamiseen profiilien työstötyökaluilla. Venytetään, leikataan, yhdistetään ja trimmataan profiileita. Tutustutaan lovien lisäämiseen profiileihin sekä profiilien kuvaustekstien ja luetteloiden tekemiseen.

3. Rakennusosien piilotus
Opitaan käyttämään rakennusosien piilottamista piilotusryhmiä hyväksi käyttäen 2d-kuvassa sekä 3d-mallissa.

4. Huonemerkinnät
Opitaan huonemerkintöjen luominen pohjakuvaan sekä huonetunnusten muokkaaminen. Tutustutaan huoneen materiaalien muokkaukseen sekä huonekortin määrittelyyn. Sekä opitaan rakennuksen pinta-alojen laskenta ja lämmöneristysselvityksen tekeminen automaattisesti.

5. Kuvien tuottaminen
Opitaan luomaan pohjakuva-, julkisivu- ja leikkauspiirustuksia. Opitaan käyttämään valmiita kuvapohjia ja tekemään omia kuvapohjia. Tutustutaan korkeusmerkintöjen lisäämiseen sekä kuvien editointiin ja mittakaavojen vaihtoon. Opitaan tulostaminen paikalliseen oletustulostimeen sekä PDF-muodossa tiedostoon.

6. Mallissa liikkuminen, näkymät
Opitaan liikkumaan 3d-mallissa ja tekemään 3d-näkymiä mallista rakennuksen ulkopuolelta sekä sisäpuolelta.

Vertex BD rakennesuunnittelu

Sinulle, joka jo käytät Vertex BD -rakennussuunnitteluohjelmaa jo työssäsi ja aloitat rakennesuunnittelua.

Tavoite
Opit Vertex BD rakennesuunnitteluohjelman työkalujen käytön. Opit tekemään 3D-rakennemallin ja elementtikuvat. Opit lisäämään kattoristikkoja ja ristikkokaavioita. Opit käyttämään profiilityökaluja ja tuottamaan tarvittavat elementti- ja tasokuvat sekä katkaisulistat tuotantoa varten.

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 2 päivää
Hinta: 640 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Vertex BD:n perustiedot, arkkitehtisuunnittelukurssi tai riittävä käyttökokemus.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla tutustutaan eri rakennusosien suunnitteluun ja elementointiin. Tuotetaan elementtikaaviot ja -kuvat. Vaakarakenteille opitaan myös vasoitustyökalujen käyttö. Opetellaan käyttämään profiilityökaluja ja muokkaamaan elementtikuvia. Tuotetaan tarvittavat osakuvat ja katkaisulistat. Tutustutaan ristikkorakenteiden suunnittelutyökaluihin. Tehdään ristikkokaavio- ja tasokuvat. Opitaan muokkaamaan ristikkorakenteita.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö  

1. PÄIVÄ
1. Arkkitehtimallin lataus (valmiin projektin lataus)
Tehdään yksinkertainen arkkitehtimalli tai otetaan pohjalle aikaisemmin valmiiksi tehty arkkitehtimalli.

2. Seinäelementoinnin perusteet
Käydään läpi seinäelementoinnin yleiset parametrit sekä seinäkohtaiset parametrit. Opitaan muokkaamaan seinäkerroskohtaisia rakennetyökaluja ennen ja jälkeen elementtijaon tekemisen.

3. Seinäelementoinnin makrot
Opitaan lisäämään seinäelementoinnissa käytettäviä makroja. Tutustutaan lisätolppien lisäämiseen pohjakuvaan, seinäelementtien katkaisuun ja taustatukien lisäämiseen pohjakuvaan.

4. Seinien jako elementteihin
Opitaan seinäelementtijaon tekeminen rakennuksen pohjakuvaan sekä tarvittaessa elementtijaon poistaminen.

5. Elementtien muokkaus
Opitaan muokkaamaan valitun elementin attribuutteja. Seinien elementoinnissa jokaiseen elementtiin liitetään automaattisesti attribuuttitiedot seinärungon ominaisuuksista, esim. detaljeista, seinän muodosta, levytyksen muodosta jne. Tutustutaan nurkan katkaisusuunnan vaihtoon. Tutustutaan elementtien katkaisuun, yhdistämiseen ja muotojen muokkaukseen.

6. Osien generointi
Opitaan tuottamaan osat elementeille.

7. Elementtien osien muokkaus
Opitaan muokkaamaan elementtien osia 3D-mallissa. Vaihdetaan profiilien dimensioita, lisätään ylimääräisiä runkotolppia ja muokataan levytyksiä.

8. Elementtikuvat, listaukset ja tulostus
Opitaan generoimaan, muokkaamaan ja tulostamaan elementteihin liittyviä piirustuksia ja luetteloita.

2. PÄIVÄ
1. Vaakarakenne-elementoinnin perusteet
Opitaan kiinnittämään rakennetyökalut vaakarakenteen kerroksiin ja muokkaamaan niitä.

2. Elementtien teko
Opitaan elementtien jakolinjojen lisäys vaakarakenteen peruskerrokseen tai valittuun rakennekerrokseen. Tutustutaan lattiaelementtien luomiseen siihen rakennekerrokseen, joihin jakoviivat on lisätty.

3. Elementtien vasoitus
Opitaan lisäämään palkistot vaakarakenteeseen. Lisätään elementtiin kantava runkorakennekerros sekä koolauskerros elementin alapuolelle.

4. Vasoituksen muokkaus
Opitaan jakamaan palkisto kenttiin, lisäämään palkistokenttään nollapisteitä, vaihtamaan palkiston suuntaa ja määrittämään palkistokentän ominaisuuksia. Tutustutaan reunadetaljien muokkaukseen sekä palkistolinjojen muokkaamiseen.

5. Levytyksen lisäys
Opitaan lisäämään lattiarakenteen runkorakenteen ylä- ja alapuolelle omat levytyskerrokset. Tutustutaan levytyksen suunnan vaihtoon ja nollapisteen lisäykseen.

6. Elementtikuvien generointi
Opitaan muodostamaan lattiaelementtikuvat joko vakioarkille tai asiakaskohtaiselle arkille.

7. Elementtikuvien käsittely
Opitaan avaamaan lattia- ja kattoelementtien elementtikuvat erillisiin piirustusikkunoihin. Opitaan muokkaamaan elementtikuvassa olevia näkymiä ja tuomaan uusia näkymiä.

Vertex BD hirsitalosuunnittelu

Oletko aloittamassa Vertex BD -ohjelman käyttöä Hirsitalosuunnittelu-ohjelmistolla ja haluat oppia hallitsemaan hyvin ohjelman perustoiminnat? Tämä kurssi on sinua varten.

Tavoite
Opit Vertex BD rakennussuunnitteluohjelman kannalta mallintamaan hirsirakennuksia oikeita työtapoja käyttäen ja tuottamaan tarjous-, lupa- sekä työsuunnitelmat perusmuodossaan.

Kurssipaikka:  Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta:
Kesto: 3 päivää
Hinta: 960 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot:
Windowsin perustiedot, rakennussuunnittelu- ja/tai piirtokokemusta.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla tutustut Vertex BD Hirsitalosuunnittelun käyttöliittymään. Perehdytään ohjelman perustoimintoihin ja harjoitellaan mallintamaan esimerkki rakennus. Tutustutaan hirsiseinien muotoilutyökaluihin, hirsisuunnittelun erityiskohtiin sekä hirsityökuvien tekemiseen. Opetellaan käyttämään seinä-, lattia-, katto- ja makrotoimintoja. Perehdytään valmiiden kuvapohjien päivittämiseen sekä omien kuvien tuottamiseen.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö  

1. päivä

1. Vertex BD käyttöliittymä (Toolbar, Helpit, Manuaalit)
Käydään läpi ohjelman käytön kannalta oleelliset toiminnot sekä tutustutaan windows-tyyliseen käyttöliittymään.

2. Rakennuksen suunnittelu: Päätoiminnot (Architectural menu)
Opitaan projektin perustaminen sekä täytetään projektiin liittyvä projektintietokortti. Käydään läpi projektin perusparametrit ja opitaan kuvamalliparien käsittely sekä niiden käyttötarkoitus rakennussuunnittelun kannalta.

3. Seinän piirto (Wall menu)
Opitaan lisäämään parametrisia hirsiulkoseiniä, parametrisia väliseiniä ja perustusseinärakenteita malliin sekä muokkaamaan niiden ominaisuuksia. Tutustutaan myös hirsiseinän muotoilutyökaluihin. Trimmataan seinää pintaan sekä yhdistetään nurkkia, leikataan seiniä, venytetään ja yhdistetään seiniä toisiinsa.

4. Ikkunat ja ovet
Opitaan ikkunoiden ja ovien lisäys-, muokkaus- ja siirtotoiminnot. Lisätään ikkunoita ja ovia seinään, kopioidaan ikkunoita ja oveja seinältä toiselle. Tutustutaan ikkuna- ja ovikirjastojen mallien muokkaamiseen parametrien kautta.
Opitaan lisäämään ja poistamaan ikkunan- ja ovenpielilautasettejä sekä ikkunoiden ristikoita.

2.Päivä

1. Portaat, hormit, kalusteet yms. makrot
Käydään läpi komponettikirjastot, mistä löytyy esimerkiksi savupiiput sekä opitaan niiden sijoittaminen 2d-kuvaan tai 3d-malliin. Tutustutaan myös varioituvien makrojen omainaisuuksiin ja esimerkiksi miten makrojen ominaisuuksia voidaan muokata.

2. Ala-, väli- ja yläpohjat
Opitaan lisäämään ala-, väli- ja yläpohjarakenteita sekä muokkaamaan niiden rakenteita. Lisätään alapohjarakenteet ja tutustutaan lattia-, väli- ja sisäkaton ominaisuuksiin sekä tutustutaan vaakarakenteiden muokkaustyökaluihin.
Muokataan rakenteiden muotoa lisäämällä pisteitä, siirtelemällä reunoja, muokkaamalla kerroksia yksittäin tai kokonaista rakennetta yhdellä kertaa.

3. Katto
Opitaan lisäämään vesikattorakenne ja tutustutaan kattorakenteiden parametreihin sekä tutustutaan vaakarakenteiden muokkaustyökaluihin. Siirretään katon reunoja ja tutustutaan räystäslinjojen merkkaustyökaluihin.
Tutustutaan kattolyhdyn lisäys työkaluun.

4. Koristelaudat
Opitaan lisäämään otsa- ja räystäslaudat. Opitaan niiden poistaminen ja työstäminen profiilityökaluja apunakäyttäen.

3. Päivä

1. Profiilityökalut (ARK palkit ja pilarit)
Opitaan lisäämään pilareita ja palkkeja profiilityökalulla. Tutustutaan profiilien muokkaamiseen profiilien työstötyökaluilla. Venytetään, leikataan, yhdistetään ja trimmataan profiileita. Tutustutaan lovien lisäämiseen profiileihin sekä profiilien kuvaustekstien ja luetteloiden tekemiseen.

2. Rakennusosien piilotus
Opitaan käyttämään rakennusosien piilottamista piilotusryhmiä hyväksi käyttäen 2d-kuvassa sekä 3d-mallissa.

3. Huonemerkinnät
Opitaan huonemerkintöjen luominen pohjakuvaan sekä huonetunnusten muokkaaminen. Tutustutaan huoneen materiaalien muokkaukseen sekä huonekortin määrittelyyn. Sekä opitaan rakennuksen pinta-alojen laskenta ja lämmöneristysselvityksen tekeminen automaattisesti.

4. Kuvien tuottaminen
Opitaan luomaan pohjakuva-, julkisivu- ja leikkauspiirustuksia. Opitaan käyttämään valmiita kuvapohjia sekä tarvittaessa tekemään omia kuvapohjia. Tutustutaan korkeusmerkintöjen lisäämiseen sekä kuvien ediotointiin ja mittakaavojen vaihtoon.
Opitaan tulostaminen paikalliseen oletus tulostimeen sekä PDF-muodossa tiedostoon.
Käydään läpi viivojen, tekstien ja mittojen lisäämistä.

Minimiosallistujamäärä on 3 henkilöä.

Vertex BD hirsitalon rakennesuunnittelu

Sinulle, joka jo käytät työssäsi Vertex BD -rakennussuunnitteluohjelmaa ja aloitat hirsirakennesuunnittelua.

Tavoite
Opit Vertex BD -rakennesuunnitteluohjelman työkalujen käytön. Opit tuottamaan tarvittavat hirsikuvat tuotantoa varten.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Vertex BD:n perustiedot, rakennussuunnittelun peruskurssi tai riittävä käyttökokemus.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla tutustut hirsitalon rakennesuunnittelutyökaluihin. Tehdään hirsikuvat. Lisätään uusia työstöjä kuviin sekä muokataan automaattisesti tulevia työstöjä. Tutustutaan vasoitustyökaluihin.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Hirsikuvat
Opitaan hirsiseinien tunnuksien tekeminen, hirsikuvan tekeminen ja katselu

2. Työstöt
Opitaan lisäämään työstöjä manuaalisesti sekä opitaan muokkaamaan niitä. Laaditaan työstölista hirsiseinistä.

3. Hirsikuvien mitoitusasetukset
Käydään läpi hirsikuvaan automaattisesti lisättävien mittojen ja niiden määrittelyjen muokkaaminen.

4. Vasoitustyökalut
Opitaan lisäämään katto-ja lattiavasoituksia. Opitaan muokkaamaan palkistoja. Luodaan vasatunnukset, -luettelot ja –piirustukset.

5. NC-linkki
Tutustutaan NC-linkki tiedoston tekemiseen, jonka avulla voidaan viedä tarvittavia tietoja tuotantoon.

Minimiosallistujamäärä on 3 henkilöä.

Vertex BD jatkokurssi

Sinulle joka jo käytät työssäsi Vertex BD:tä.

Tavoite:
Opit ottamaan ohjelman kehittyneempiä ominaisuuksia jokapäiväiseen käyttöön.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta:
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on oppia ottamaan ohjelman kehittyneempiä ominaisuuksia käyttäjän jokapäiväiseen käyttöön.

Esitiedot:
Vertex BD:n perustiedot, rakennussuunnittelun peruskurssi sekä riittävä käyttökokemus.

Kurssilla käsiteltävät asiat:
Kurssilla käydään läpi ohjelman kehittyneempiä ominaisuuksia. Tutustutaan ja harjoitellaan omien komponenttien tekoa. Kurssin sisältöä voidaan sopeuttaa osallistujien toiveiden mukaiseksi.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö  

1. Käydään läpi perusasioiden kehittyneempiä ominaisuuksia
Opitaan muokkaamaan seiniä seinäverhouksien 3d-muotoilutyökaluja apuna
käyttäen.

2. Asemapiirustuksen tekeminen
Opitaan lisäämään tonttikartta dwg-muodossa alikuvaksi. Piirretään
asemapiirustus tonttikarttaa alikuvana hyväksi käyttäen.

3. Maastomallinnus
Opitaan lisäämään maasto asemapiirustusta alikuvana hyväksi käyttäen ja
käydäään läpi maaston muokkaustoimintoja.

4. 2D-Makron tekeminen
Opitaan tekemään 2d-makrokomponentti kirjastoon. Tehdään oma sähköinen
allekirjoitus 2d-komponentiksi makro-selaimeen.

5. Näkymäkuvien tekeminen
Opitaan luomaan näkymäkuviä rakennuksen sisätiloista ja ulkopuolelta.
Luodaan kalustekaaviokuvat ja perspektiivikuva.

6. Projektin dokumenttiselain
Opitaan käyttämään projektin dokumenttiselainta. Opitaan lisäämään projektin
dokumenttiselaimeen erillisiä dokumentteja esim. word asiakirjoja.

7. Materiaalikeräys
Opitaan tekemään materiaaliluettelot valmiina olevien listauksia apuna
käyttäen.

Vertex BD komponenttimallinnus

Sinulle, joka jo käytät Vertex BD-rakennussuunniteluohjelmaa työssäsi.

Tavoite
Opit mallintamaan asiakaskohtaisia ovia ja makrokomponentteja 3D-mallinnustyökalu -lisäoptiolla ja tallentamaan ne asiakaskohtaiseen kirjastoon.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Vertex BD:n perustiedot, rakennussuunnittelun peruskurssi tai riittävä käyttökokemus. Mallinnuskurssi edellyttää Vertex G4-mekaniikkasuunnittelu 1 kurssin käymistä tai vastaavia taitoja.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla opetellaan mallintamaan makrokomponentteja 3D-mallinnustyökalu -lisäoptiolla. Opitaan tallettamaan makroja asiakaskohtaiseen makrokomponentti tietokantaan.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö  

1. 3D-komponentin mallinnus
Opitaan mallintamaan yksittäinen 3D-komponentti. Luodaan komponentille 2D-esitys. Opitaan komponentin tallettaminen asiakaskohtaiseen makrokirjastoon.

2. Ulko-oven mallinnus
Mallinnetaan ulko-ovi 3D-mallinnustyökaluilla ja tallennetaan se asiakaskohtaiseen ovikirjastoon. Käsitellään aukkojen mallinnusta koskevat erityispiirteet.

Vertex BD systeeminhoito

Sinulle, joka käytät jo työssäsi Vertex BD:tä tai aiot systeeminhoitajaksi.

Tavoite
Opit muokkaamaan sekä ylläpitämään rakenteita ja makrokirjastoja sekä omien komponenttien tekemisen. Osaat ottaa ohjelman kehittyneempiä ominaisuuksia  jokapäiväiseen käyttöön.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere  

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 2 päivää
Hinta: 640 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Vertex BD:n perustiedot, rakennussuunnittelun peruskurssi sekä riittävä käyttökokemus.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla käydään läpi seinä-, vaakarakenne- ja komponenttikirjastojen rakentaminen ja ylläpito. Tutustutaan ja harjoitellaan omien komponenttien tekoa. Kurssin sisältö sopeutetaan osallistujien toiveiden muokaiseksi.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1.Päivä

1. Vertex BD hakemistorakenne (Custom/System). Tutustutaan Vertex BD:n hakemistorakenteeseen. Opitaan mitä eroa on System- ja Custom-hakemistoilla. Tutustutaan asennuspolkujen muokkaamiseen.

2. Projektikansion tekeminen
Opitaan tekemään uusia projektikansioita Template-kansioon.

3. Asiakaskohtaisten seinä- ja vaakarakenteiden tekeminen
Opitaan tekemään uusia seinärakenteita asiakaskohtaisten rakennetyyppien mukaan sekä lattia-, sisäkatto-, välipohja- ja vesikattorakenteita asiakaskohtaisten rakennetyyppien mukaan.

4. Asiakaskohtaisten ikkuna- ja ovikirjastojen tekeminen
Opitaan tekemään ikkuna- ja ovimakroja kirjastoon. Tehdään kokonaan uusi ovi- tai ikkunamalli, vaihtoehtoisesti muokataan vanhasta olemassa olevasta ovesta tai ikkunasta uuden kokoinen.

5. Asiakaskohtaisten makrokirjastojen tekeminen
Opitaan tekemään 2D- ja 3D-makrokomponentteja sekä luomaan uusia makrokirjastoja. Tehdään uusi makro asiakaskohtaiseen kirjastoon tai käytetään pohjana vanhaa olemassa olevaa makroa, johon tehdään tarvittavat muokkaukset.

2. Päivä

1. Nimiketietokannan ja materiaalitietokannan muokkaaminen
Opitaan luomaan uusia materiaaleja nimiketietokantaan. Lisätään nimiketietokantaan asiakaskohtaisia materiaalikoodeja, joita voidaan käyttää hyväksi materiaalikeräyksen yhteydessä.

2. Profiilikirjastot
Opitaan tekemään asiakaskohtaisia profiileja profiilikirjastoon. Luodaan uusia palkki- ja pilarikokoja kirjastoon. Tehdään uusia poikkileikkauksien muotoja kirjastoon.

3. Tasoasetukset
Opitaan tekemään asiakaskohtaisia tasoryhmiä sekä tasoasetuksia piirtämisen sekä tulostuksen käyttöön.

4. Projektin parametri-asetukset
Opitaan tekemään Template-perusprojekteja, joihin on valmiiksi asetettu asiakaskohtaiset projektin perusparametrit.

5. Asiakaskohtaisten arkkien ja nimiöiden tekeminen
Opitaan tekemään asiakaskohtaisia piirustusarkkeja ja nimiöitä. Sijoitetaan tehdyt nimiöt uusille arkeille.

Minimiosallistujamäärä on 3 henkilöä.

Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittautuminen:
Täytä alla oleva kaavake tai lähetä sähköpostia myynti@vertex.fi.
Ilmoittaudu viimeistään yksi viikko ennen kurssin ajankohtaa. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi lähipäivinä sähköpostiisi.

Peruutukset:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruutettavasta kurssivarauksesta veloitamme puolet kurssin hinnasta.
Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kolme.

Yhteydenotot kursseihin liittyen:
kurssit@vertex.fi

Huom. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

BD kurssit, joille haluat osallistua

4 + 5 =

HUOM! Vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestämme koulutuksemme toistaiseksi etätoteutuksina.