Vertex ED ja HD kurssit

Haluatko tehokkaaksi Vertex-ohjelmiston käyttäjäksi?

Me haluamme että menestyt. Jotta voit hyödyntää Vertex -ohjelmistoasi tehokkaasti organisaatiosi liiketoiminnassa, suosittelemme Vertex-koulutuksia. 

Yksittäiset kurssit

Vertex ED sähkösuunnittelun peruskurssi

Sinulle, jolle Vertex ED -ohjelmiston perustoiminnot ja arkistointi ovat jo tuttuja.
Mikäli eivät ole, tutustu niihin etukäteen videon avulla. Linkin videoon lähetämme kurssille ilmoittauduttuasi.

Tavoite
Kurssi antaa sinulle valmiudet käyttää Vertex ED-sähkösuunnitteluohjelmiston
toimintoja monipuolisesti ja tehokkaasti piirikaavio- ja automaatiosuunnittelussa.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 2 päivää
Hinta: 690 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Aiempi Vertex-käyttökokemus on hyödyksi.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla käydään läpi uusien projektien ja piirustusten perustaminen ja revisiointi. Kaavioiden laatiminen ja erilaisten automaattitoimintojen hyödyntäminen opetellaan esimerkkien avulla. Uusien symbolien teko ja muokkaus sekä valmiiden kaavion osien tallennus kirjastoon käydään läpi. Kurssilla käydään lyhyesti läpi myös 2D piirustustoiminnot.

Lisäksi tutustutaan lyhyesti erilaisten luetteloiden tuottamiseen.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

Perustoiminnot

Käydään läpi ohjelmiston työpöytä ja päävalikot. Arkistojen käyttö, uuden projektin teko, piirustuksen ja sen lehtien perustaminen ja piirustusten revisiointi sekä otsikkotaulun täyttö harjoitellaan esimerkkien avulla.

Perustoiminnoista käydään läpi mm. viivan piirtotavat, koordinaattisiirtymät, tekstien lisäys, muokkaus ja poisto.

Näkymän käsittelyssä harjoitellaan erilaiset zoomaustavat, kuvan siirrot ja ikkunoiden hallinta.

Hakutoiminnot käydään perusteellisesti läpi, samoin pika- ja automaattitallennukset.

Kuvan tasot, elementtien kopioinnit, siirrot, venytykset ja poistot sekä alueelliset korjaukset opetellaan harjoitusten avulla.

Piirustuksen rajat ja niiden muuttaminen, tulostaminen sekä tekstien kääntäminen eri kielille käydään läpi.

Piirikaaviot

Piirikaavioden piirto ja muokkaus käydään perusteellisesti läpi.

Komponenttien ja symbolien käyttö, johdinviivojen veto, tunnusten lisäys ja korjaus
opetellaan harjoitusten avulla. Lisäksi tutustutaan hilan ja resoluution
käyttöön piirtämisen aputoimintoina.

Sijainti- ja johdotusviittaukset, kosketinpakka-automatiikka, kytkennän
jatkaminen lehdeltä toiselle, riviliitinrimojen piirto ja harjoitellaan esimerkkipiirikaavion avulla.

Tunnusjärjestelmän käyttö ja erilaiset oletusarvojen syöttötavat
käydään läpi.

Komponenttikirjastojen hallinta

Uusien komponenttien teko ja muokkaus, komponenttiryhmien tallennus kirjastoon sekä piirikaavioiden erikoiskomponentit käydään läpi ja harjoitellaan esimerkkien
avulla.

Arkistotoiminot

Piirustusten ja lehtisarjojen kopiointi, tuhoaminen, piirustus- ja lehtinumeroiden
muokkaus sekä arkistotietojen päivitys käydään läpi.

Lehtisarjojen viittausten päivitys ja tulostaminen opetellaan esimerkkien avulla.

Projektin piirustusryhmien muodostaminen ja käyttö sekä johdotus-, kaapeli- ja
osaluetteloiden teko käydään läpi.

Vertex ED johdinsarjasuunnittelu

Sinulle, joka toteutat ajoneuvojen ja koneiden sähköistyksiä johdinsarjojen avulla tai harkitset johdinsarjojen hyödyntämistä toteutuksessa.

Tavoite
Kurssi antaa sinulle valmiudet käyttää Vertex ED-sähkösuunnitteluohjelmiston
johdinsarjamodulin toimintoja tehokkaasti johdinsarjojen suunnittelussa.

Kurssin kesto
1 päivä

Esitiedot
Aiempi Vertex ED-käyttökokemus välttämätön.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Piirikaavioiden suunnittelu riittävällä tarkkuudella johdinsarjojen suunnittelun
tarpeet huomioiden. Johdinsarjapiirustusten suunnittelun periaatteet ja erilaiset
vaihtoehdot toteutustavoista riippuen käydään esimerkkien avulla läpi.
Piirustusten lisäksi tuotetaan johdotustaulukot, osaluettelot ja toimintoluettelot
laite- ja johdinsarjakohtaisesti.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

Piirikaavioiden piirto, symbolien ja tunnusten sekä johdintietojen oikeaoppinen
käyttö tarkan johdotustiedon tuottamiseksi johdinsarjojen suunnittelua varten
harjoitellaan esimerkkien avulla.

Maadoitusten ja ketjutuspisteiden käyttö ja toiminta käydään läpi.

Lisäksi opetellaan monikielisten toimintoluettelojen käyttö dokumentoinnin tukena.

Johdinsarjojen laitesijoittelu, reititys ja haaroitukset sekä pituus- suoja-
ja laitetietojen lisäys selvitetään käytännön esimerkein.

Johdintaulukoiden lisäys johdinsarjakuviin ja erillisten taulukoiden tuottaminen
harjoitellaan esimerkein. Lisäksi käydään läpi erilaisten osaluetteloiden
tuottaminen.

Toiminnoissa tarvittavien erikoissymbolien ominaisuudet ja laatiminen käydään läpi.

Vertex ED pääkäyttäjä

Olet Vertex ED -pääkäyttäjä ja vastaat ohjelmiston ylläpidosta ja ominaisuuksien sovituksesta yrityksen tarpeisiin.

Tavoite
Pääkäyttäjäkurssilla opit miten Vertex –järjestelmän ja sovellusten toimintaa
voidaan muokata käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Kurssin jälkeen osat mm. muokata arkistoja, niiden käsittelyä, piirustuslomakkeita, osaluetteloita ja muita tulosteita.

Kurssin kesto
2 päivää

Esitiedot
Aiempi Vertex käyttökokemus välttämätön.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla harjoitellaan Vertex -järjestelmän asettelujen muokkaamista. Tietokantatyökalujen käyttöä ja sovellusten rakennetta opiskellaan oman
sovellusohjelmaesimerkin avulla. Harjoituksissa käydään läpi kaikki tyypillisimmät käyttäjälle tulevat ohjelmiston muutoskohteet. Kurssin aikana käydään läpi myös osallistujien omia sovellustarpeita ja niiden toteutustapoja.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

Kurssilla käydään läpi Vertex –järjestelmän rakenne käyttöjärjestelmätasolla,
järjestelmän asetusten muokkaus sekä arkistoihin liittyvät sovellusohjelmat ja
käsittelynäytöt.

Tietokantatyökalujen käyttöä ja sovellusten rakennetta opiskellaan oman
sovellusohjelmaesimerkin avulla. Samalla tutuiksi tulevat mm. piirustuslomakkeiden rakenne, osaluetteloinnin soveltaminen, sovellusohjelmien perusrakenne, sovellustoimintojen lisääminen järjestelmään sekä tietokantojen määrittely, käsittelynäytöt ja listausformaatit.

Excel-siirron asettelut ja lisätyökalut sekä dwg –siirron asettelut selvitetään
esimerkkien avulla.

Lisäksi kurssin aikana käydään läpi myös osallistujien omia sovellustarpeita
ja niiden toteutustapoja.

Vertex HD hydraulikaaviosuunnittelu

Sujuvuutta Hydrauliikkasuunnitteluun! Tämä kurssi on sinulle, joka aloitat työskentelyn Vertex HD-ohjelmistolla hydrauliikkasuunnittelun parissa.

Tavoite
Kurssi antaa sinulle valmiudet käyttää Vertex HD-hydrauliikkasuunnitteluohjelmiston
toimintoja monipuolisesti ja tehokkaasti kaavioiden ja luetteloiden tuottamisessa.
Lisäksi saat perusosaamisen Vertex 2D toimintojen ja arkistoinnin käyttöön.

Kurssin kesto
2 päivää

Esitiedot
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka aloittavat työskentelyn Vertex HD-ohjelmistolla.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla harjoitellaan uusien projektien ja piirustusten perustaminen ja versiointi. Kaavioiden laatiminen opetellaan esimerkkien avulla. Uusien symbolien teko ja muokkaus sekä valmiiden kaavion osien tallennus kirjastoon käydään läpi. Lisäksi tutustutaan lyhyesti erilaisten luetteloiden tuottamiseen. Kurssilla käydää lyhyesti läpi myös 2D piirustustoiminnot.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

 

Tarkka kurssisisältö

Perustoiminnot

Käydään läpi ohjelmiston työpöytä ja päävalikot. Arkistojen käyttö, uuden projektin teko, piirustuksen ja sen lehtien perustaminen sekä otsikkotaulun täyttö harjoitellaan esimerkkien avulla.

Perustoiminnoista käydään läpi mm. viivan piirtotavat, koordinaattisiirtymät, tekstien lisäys, muokkaus ja poisto.

Näytön käsittelyssä harjoitellaan erilaiset zoomaustavat, kuvan siirrot, ikkunoiden luonti, siirto ja koon muutokset.

Hakutoiminnot käydään perusteellisesti läpi, samoin pika- ja automaattitallennukset.

Kuvan tasot, elementtien kopioinnit, siirrot, venytykset ja tuhoamiset sekä alueelliset korjaukset opetellaan harjoitusten avulla.

Piirustuksen rajat ja niiden muuttaminen, tulostaminen sekä tekstien kääntäminen eri kielille käydään läpi.

Kaaviot

Kaavioden piirto ja muokkaus käydään perusteellisesti läpi. Samalla tutustutaan on-line helppien käyttöön apuna.

Komponenttien käyttö, yhteysviivojen veto, tunnusten lisäys ja korjaus opetellaan harjoitusten avulla. Lisäksi tutustutaan hilan ja resoluution
käyttöön piirtämisen aputoimintoina.

Sijaintiviittaukset, kytkennän jatkaminen lehdeltä toiselle ja lehtinumeroiden siirto harjoitellaan esimerkkipiirikaavion avulla.

Tunnusjärjestelmän käyttö ja erilaiset oletusarvojen syöttötavat käydään läpi.

Osaluetteloiden ja putki/letkuluetteloiden teko käydään läpi.

Komponenttikirjastojen hallinta

Uusien komponenttien teko ja muokkaus, komponenttiryhmien tallennus kirjastoon
sekä kaavioiden erikoiskomponentit käydään läpi ja harjoitellaan esimerkkien
avulla.

Arkistotoiminot

Piirustusten ja lehtisarjojen kopiointi, tuhoaminen ja arkistotietojen päivitys
käydään läpi.

Lehtisarjojen viittausten päivitys ja tulostaminen opetellaan esimerkkien avulla.

Koulutuksista saatu palaute:

ED-koulutuksessa oli tosi hyvä meininki. Jorma Salli osasi hommansa. Vertexissä on hirveän paljon sellaisia pieniä, elämää helpottavia asioita joita ei varmasti olisi ikinä tajunnut ilman koulutusta. Se, että joku osaa kertoa ja näyttää ne parissa päivässä, säästää varmasti sen ajan takaisin kun tehdään oikeaa suunnittelua. Yhteyttä pidetään varmasti jatkossakin.

Harri Tikkala, Agnico Eagle/Kittilän kultakaivos

 

Agnico Eagle Finland Oy omistaa Kittilän kaivoksen, joka on Euroopan suurin kultakaivos.

Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittautuminen:
Täytä alla oleva kaavake tai lähetä sähköpostia myynti@vertex.fi.
Ilmoittaudu viimeistään yksi viikko ennen kurssin ajankohtaa. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi lähipäivinä sähköpostiisi.

Peruutukset:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruutettavasta kurssivarauksesta veloitamme puolet kurssin hinnasta.
Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kolme.

Yhteydenotot kursseihin liittyen:
kurssit@vertex.fi

Huom. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

ED ja HD kurssit, joille haluat osallistua

10 + 5 =

HUOM! Vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestämme koulutuksemme toistaiseksi etätoteutuksina.