Vertex G4 kurssit

Haluatko tehokkaaksi Vertex-ohjelmiston käyttäjäksi?

Me haluamme että menestyt. Jotta voit hyödyntää Vertex -ohjelmistoasi tehokkaasti organisaatiosi liiketoiminnassa, suosittelemme Vertex-koulutuksia. Valitse sinulle sopiva yksittäinen kurssi tai koulutuspaketti. Koulutuspaketilla säästät huomattavasti verrattuna yksittäisten kurssien yhteenlaskettuun hintaan.

Koulutuspaketit

Mekaniikkasuunnittelun koulutuspakettien avulla opit Vertex G4 -ohjelmiston peruskäytön lisäksi käyttämään kehittyneempiä ominaisuuksia. Koulutuspaketeilla saavutat monipuoliset taidot ja huomattavan hintaedun verrattuna yksittäisten kurssien yhteenlaskettuun hintaan.

Peruskoulutuspaketti:
G4 Peruskurssi, G4 Jatkokurssi 1 ja G4 Jatkokurssi 2. Kesto yhteensä 6 päivää.

Levyrakenteiden suunnittelupaketti:
G4 Peruskurssi, G4 Jatkokurssi 1, G4 Jatkokurssi 2 ja Levyrakennesuunnittelukurssi. Kesto yhteensä 7 päivää.

Profiilirakennesuunnittelupaketti:
G4 Peruskurssi, G4 Jatkokurssi 1, G4 Jatkokurssi 2 ja Profiilirakennesuunnittelukurssi. Kesto yhteensä 7 päivää.

Laaja mekaniikkasuunnittelupaketti:
G4 Peruskurssi, G4 Jatkokurssi 1, G4 Jatkokurssi 2, Levyrakennesuunnittelu- ja Profiilirakennesuunnittelukurssi. Kesto yhteensä 8 päivää.

Koulutuskokonaisuuksien tilaukset:
Vertex-myynti >

Kun hankit koulutuspaketin, koko koulutuspaketti laskutetaan ensimmäisen kurssin yhteydessä. Voit käydä muut koulutuspaketin kurssit yhden kalenterivuoden kuluesa tilauksesta. Koulutuspaketin yksittäinen kurssi voi olla myös kurssikalenterin mukainen kurssi jollain muulla paikkakunnalla.

Koulutuksista saatu palaute:

Vertex G4:n peruskurssien ajankäyttö oli tehokasta ja kouluttajat asiansa osaavia. Kurssilla käydyt asiat helpottavat olennaisesti ohjelman käytön aloittamista oikeissa projekteissa.

Kimmo Tenhunen, Tenmark Service

Tenmark Service Oy on erikoistunut sahalaitoksien kunnossapitoon ja metallirakenteiden valmistukseen.

Mekaniikkasuunnittelun kurssit

Vertex G4 peruskurssi

Oletko kiinnostunut 3D-tuotesuunnittelusta ja aloittamassa Vertex G4 -ohjelmiston käytön? Vertex G4 Peruskurssi on sinua varten.

Tavoite:
Opit G4-ohjelmiston peruskäytön ja 3d-mallinnuksen käsitteistön. Saat valmiudet itsenäiseen harjoitteluun ja taidot suunnitella kokonaisen tuotteen 3d:ssä alusta loppuun tuottaen siitä piirustukset ja osaluettelot.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta:
Kesto: 2 päivää
Hinta: 640 euroa + alv
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot:
Tietokoneen peruskäyttötaidot riittävät.

Kurssilla käsiteltävät asiat:
Arkistoinnin peruskäsitteet
Peruskäsitteet: Kokoonpanot, osat, piirustukset, osat, osien piirteet ja luonnokset. Mallien ja piirustusten väliset riippuvuudet. Piirustusten ja kokoonpanojen osaluetteloiden periaatteet.
Kurssilla käsitellään harjoitusten yhteydessä yleisimmät osamallinnuksen ja kokoonpanomallinnuksen taidot sekä työpiirustusten tuottaminen mitoituksineen.

Katso myös seuraavia kursseja:

 • G4 Jatkokurssi 1
 • G4 Jatkokurssi 2
 • G2 2D-Piirtäminen (Jos tuotat paljon piirustuksia ilman malleja)
 • G4 – Flow, Cad-käyttäjän tiedonhallinta (Jos yrityksessä on käytössä Vertex Flow)

Lisätietoja:
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Vertex-työpöydän yleisesittely
Käydään läpi Vertex-työpöydän eri osiot, opitaan löytämään erilaiset toiminnallisuudet ja ohjeet, myös internetin kautta löytyvät videot.

2. Arkistointi, tiedonhallinta
Tehdään projekti, jonka alle tehdään mallit ja niistä syntyvät piirustukset. Malleista täytetään arkistokortit, ja samalla tarkastellaan arkistotietojen takana olevia arkistoja ja arkistotietojen kopioitumista mallista piirustukseen. Opitaan luomaan kokoonpanosta tai projektista siirto-kelpoinen pakattu tiedosto, jonka avulla mallit ja piirustuksen voidaan viedä toiseen vertex-järjestelmään.

3. Luonnostelu
Osien mallinnuksessa luonnostelu on keskeisessä asemassa. Kurssilla tehdään 2d-luonnoksia, joten viivojen piirto ja käsittely sekä mitta- ja muiden ehtojen käsittely luonnoksissa tulee tutuksi. Opitaan muokkaamaan luonnoksia ja luonnoksen ehtoja.

4. Osamallinnus
Osamallinnuksessa käsitellään keskeisimmät luonnospohjaiset piirteet: Lisäävät ja poistavat pursotukset, lisäävät ja poistavat pyöräytykset, ohjauskäyrät, poikkileikkaukset. Muista piirteistä käsitellään pyyhkäisy, kirjastopiirteiden lisäys, pyöristykset, viisteet ja koverrukset sekä piirresarjat ja piirteen peilaus.

5. Kokoonpanot
Tehdään kokoonpanoja, joihin haetaan itse mallinnettuja osia ja valmiita kirjastokomponentteja. Tutustutaan valmiiden komponenttien kirjastoon. Opitaan liikkumaan kokoonpanohierarkiassa ja tarkastellaan kokoonpanon ominaisuuksia.

6. Työpiirustukset
Tehdään mallille työpiirustus, jossa on erilaisia projektioita mallista ja tavanomaisen leikkaus-esitys. Lisätään piirustuksille mitoitus (mm. mitoituksen optiot, ketjumitoitus ja perusviivamitoitus) ja tarvittavat tekstit. Tutustutaan piirustuksen ja projektioiden optioihin (kuten keskiviivojen piirto, piiloviivojen piirto, jne).

7. Osaluettelot
Osille lisätään raaka-aine, joka näkyy osan piirustuksen osaluettelossa. Osille lisätään myös nimiketieto, jonka avulla osa näkyy kokoonpanon osaluettelossa.
Tuotetaan osa- ja kokoonpanomalleista osaluettelo piirustuksen.

8. Muut optiot
Kurssilla ei käsitellä maksullisten optioiden mukanaan tuomia ominaisuuksia, kuten ohutlevy- tai profiilirakenteita.

Vertex G4 jatkokurssi 1

Sinulle, joka haluat oppia lisää G4-ohjelmiston mallinnuksesta. Olet jo käynyt Vertex G4 -peruskurssin tai saavuttanut muutoin kurssilla opetetut taidot.

Tavoite
Opit lisää G4-ohjelmiston osa- ja kokoonpanomallinnuksen taitoja. Saat valmiudet tuottaa hankalampia malleja. Pääset kurkistamaan maksullisen optioiden, kuten
ohutlevyrakenteiden ja profiili-rakenteiden tuomiin mallinnustyökaluihin. Opit viemään malleja ja piirustuksia toisiin formaatteihin (DWG, DXF, Sat).

Kurssin kesto
2 päivää

Hinta
640€ + alv

Esitiedot
Vertex-mallinnuksen peruskäsitteet on hallittava, samoin luonnostelu on osattava.

Kurssilla käsiteltävät asiat:
Syvennetään osaamista arkistoista, mm arkistotietojen muokkauksesta, opetellaan mallien ja piirustusten poisto. Käydään läpi luonnosten sijoittelua erilaiseen geometriaan ja katsotaan luonnosten kirjastointi sekä 3D-luonnostelun perusteet. Osamallinnuksessa tutustutaan mm pinnoitukseen, pinnan jakoon, päästöihin, spiraaleihin ja luonnospiirteisiin sekä osien variointiin mittataulukon avulla. Kokoonpanoissa tutustutaan osasarjojen perustapauksiin, koonnan peilaukseen, ilmiasuihin ja ilmiasukohtaisiin piirustuksiin sekä skeleton-ohjaukseen. Tehdään ohutlevymalli ja sille aukilevitys-piirustus sekä profiilirakenne ja sille mm. kuvallinen osaluettelo.

Katso myös seuraavia kursseja:

 • G4 Jatkokurssi 2
 • G4 Levyrakennekurssi
 • G4 Profiilirakennekurssi
 • G4 Muotoilijan työkalut
 • G4 – Flow, Cad-käyttäjän tiedonhallinta (Jos yrityksessä on käytössä Vertex Flow)

Tarvittaessa järjestämme myös asiakaskohtaisia kursseja:

 • Yrityskohtaisesti sovituista aiheista
 • FEM-laskennasta (1 pv)
 • Suunnitteluautomaatit

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Arkistointi, tiedonhallinta
Mallien ja piirustusten siirto projektista toiseen.
Projektien asiakastietojen hallinta
Mallien ja piirustusten listaukset tiedostoon ja Exceliin.
Arkistojen käsittely: Mallien, piirustusten ja projektien arkistotietojen muokkaus sekä mallien, piirustusten ja projektien poisto.

2. Luonnostelu
Käsittellän luonnosten lisääminen perustasojen lisäksi muuhun valittuun geometriaan.
Esim ns. yhdensuuntaisesti, kolmella pisteellä, viivalla ja pisteellä, lieriöpinnalle
määrättyyn paikkaan jne.
Käydään läpi luonnoksen ominaisuudet, mittakaavat, “rautalanka /varjostus”-moodit yhdessä läpinäkyvyyksien kanssa.
Lisätään omia luonnoksia kirjastoihin ja luetaan niitä kirjastoista.
Harjoitellaan geometrian muokkausta paikoittamalla luonnoksen uudelleen, esim.
vaihtamalla luonnos pinnalta toiselle.
Tehdään yksinkertainen 3D-luonnos.

3. Osamallinnus
Perehdytään seuraavien piirteiden mallinnukseen: Pinnoitus, pinnan jako, piirteen peilaus, kierremerkki, päästö, spiraali ja luonnospiirre.
Tehdään aputasoja sekä paikoitetaan niitä.
Omien piirteiden ja komponenttien kirjastointi. Kahvan lisäys ja sen merkitys edellisissä.
Harjoitellaan osamallin variointia mittataulukon avulla ja katsotaan miten osamalli voi kuvata useampaa tuotetta myös ilmiasujen avulla.
Kertauksena ja aikaisempaa tarkemmin: Pursotusten optiot, valittuun tai seuraavaan pintaan, pisteeseen, kartiokkuus.

4. Kokoonpanot
Tehdään osasarjoja matemaattisilla määrityksellä sekä osien piirresarjojen tai toisten osasarjojen perusteella.
Katsotaan miten kokoonpano kuvaa kahta tai useampaa tuotetta ilmiasujen avulla, joista tehdään ilmiasukohtaiset piirustukset. Määritetään ilmiasukohtaisia ehtoja.
Koonnan peilauksen avulla tuotetaan oikea- ja vasenkätiset mallit.
Katsotaan miten ohjauskäyrä-geometrian (Skeleton:in) avulla voidaan ohjata osien
paikoitusta kokoonpanoissa.
Tuotetaan osaluettelot tiedostoon ja exceliin.
Kirjastoidaan omia malleja osamalleissa käytettäviksi piirteiksi ja kokoonpanoissa
käytettäviksi komponenteiksi.
Tuotetaan varaosa- tai asennuskuvia varten kokoonpanoista osien räjäytysasemat.

5. Työpiirustukset
Tuotetaan projektiosta tavallisten suorien leikkausten lisäksi polveilevia ja vinoja
leikkauksia sekä osasuurennoksia.
Harjoitellaan miten pitkien kappaleiden projektioista leikataan epäoleellinen kohta pois, jotta projektiot mahtuvat paremmin piirustukseen.
Tarkastellaan projektion ominaisuuksia syvällisemmin, noudetaan projektiota halutussa suunnassa piirustuksen tai muokataan projektion suuntaan piirustuksessa.

6. Muu toiminnallisuus
Käsitellään kokoonpanorakenteen kuvien selailu sekä kokoonpanon kuvien jonotulostus kirjoittimelle, DWG- DXF- tai PDF-muotoon.

7. Maksullisista optioista käsitellään.
Ohutlevysuunnittelun mahdollisuuksiin tutustaan parin harjoituksen avulla.
Näissä tutustutaan ohutlevypursotukseen, taivutussäteen lisäykseen ja taivutuspiirteeseen sekä reunojen trimmaukseen. Tämä auttaa kurssilaista arvioimaan ohutlevy-option hankinnan tarvetta.
Profiilirakennesuunnittelun mahdollisuuksista tutustutaan ohjauskäyräosan (skeleton:in eli jigin) käyttöön profiilirakenteen luonnissa sekä profiilien trimmaamiseen.
LightWorks-visualisoinnin osalta tutustutaan visualisointimateriaalien lisäämiseen
kappaleelle tai yksittäiselle pinnalle.

Vertex G4 jatkokurssi 2

Haluat saada pitkälle menevää tietoa G4-suunnittelutyökalun käytöstä erilaisissa hankalissa tapauksissa. Olet käynyt jo Vertex G4-jatkokurssi 1:n tai muutoin saavuttanut kurssilla hankitut taidot.

Tavoite
Täydentää taitovalikoimaasi erikoisemmatkin mallinnus-mahdollisuudet, opit ymmärtämään nimikkeiden ja nimikekannan merkityksen sekä opit mallien keventämistä ja variointia mm. Excel-taulujen avulla.

Kurssin kesto
2 päivää

Hinta
640€ + alv

Esitiedot
Tavanomaisten osa- ja kokoonpanomallien sekä niiden piirustusten tuottaminen onnistuu jo helposti.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Syvennetään osaamista, hankalampien tai harvemmin eteen tulevien mallinnusten suhteen.
Opetellaan kevennystekniikat, joiden avulla työskentelystä raskailla malleissa saadaan joutuisampaa.
Opitaan ymmärtämään nimikkeiden merkitys ja muokkaus omiin tarpeisiin ja näiden kantojen käsittely Excelin avulla.
Opetellaan Excelin käyttö mallien varioinnin apuvälineenä.

Katso myös seuraavia kursseja:

 • G4 Levyrakennekurssi.
 • G4 Profiilirakennekurssi.
 • G4 Muotoilijan työkalut.
 • G4 – Flow, Cad-käyttäjän tiedonhallinta (Jos yrityksessä on käytössä Vertex Flow).
 • G4 – Visualisointi Light Works.

Tarvittaessa järjestämme myös asiakaskohtaisia kursseja:

 • Yrityskohtaisesti sovituista aiheista.
 • FEM-laskennasta (1 pv)
 • Suunnitteluautomaatit (2pv)

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Arkistointi, tiedonhallinta
Käydään läpi nimike-, luokite- ja materiaalitietokannat ja niiden muokkaus, myös Excel-ohjelmaa käyttäen.
Tutustutaan muihin sovelluksen tietokantoihin.

2. Luonnostelu
Käydään läpi 3D-luonnostelun erikoispiirteet: Aputasot, tang- viivaketju splineksi, jonka avulla saadaan koonnassa osan liikkeen seuranta käyrän pitkin aikaiseksi.
Kerrataan luonnostelun ominaisuudet aikaisempaa tarkemmin: “Kohdistit”, “Hilaverkko” ja “Luonnostin”-välilehdiltä.
Tekstien lisäys luonnosgeometriana.

3. Osamallinnus
Perehdytään seuraavien piirteiden mallinnukseen: Projisiointi ja käärintä pintaan, pistepilven lisäys ja käsittely. Pursotus työkaluksi, varjogeometria ja komposiittilevy.
Piirteen kopiointi osamallissa paikasta toiseen.
Osamallin variointi Excelin avulla.
Osamallin keventäminen kokoonpanoa varten.

4. Kokoonpanot
Kertauksen osasarjat. Osasarjojen sijoittelu ja ohjaaminen PATTERNXY-osan 3D-luonnokset viivojen avulla mittavarioituvassa koonnassa.
Tehdään osien vaihto toisiin osiin.
Katsotaan miten useita osia voidaan käyttää useiden osien työstöön ja milloin ja miten työstäviä piirteitä kannattaa käyttää esim. hitsauskokoonpanojen työstämiseen.
Varioidaan koontaa Excelin avulla.
Kevennetään koontaa ylemmän tason kokoonpanoa varten. Tuodaan kevennetty osa tai alikoonta pääkoontaan ja vaihdetaan kevennetty malli tavalliseksi ja takaisin kevennetyksi.
Tehdään koonnasta muovautuva komponentti.
Tehdään koonnassa valituista osista ja alikoonnista uusi kokoonpano, joka korvaa yksittäiset osat ja alikoonnat tässä pääkoonnassa.

5. Työpiirustukset
Omien lomakkeiden luonti (karkealla tasolla: Logo+yhteystiedot vakio-lomakkeeseen).
Referenssigeometrian tuonti kokoonpanon piirustukseen.
Alemman kokoonpanorakenteen osaluettelon vyörytys ylemmän tason koonnan osaluetteloon.
Projektion ominaisuudet: Rajaa mallista.
Osien piilotus piirustuksen projektiossa.

6. Muu toiminnallisuus
Koonnan terveyden analysointi: Mallitieto tiedostoon (Mallin analysointi, jos ongelmia esiintyy).
Muunna ohutlevyosaksi.
3D Rajaus, myös koonnan piirrepuusta käynnistettäessä. Vino rajaus.

7. Maksullisista optioista käsitellään.
Visualisointi: Valojen lisäys yleisesti, taustojen lisäys.
Projektinhallintatyökalujen mahdollisuudet (maksullisen option yleisesittely).

Vertex G4 levyrakennesuunnittelu

Kurssi on tarkoitettu sinulle ohutlevyteollisuuden suunnittelija.

Tavoite:
Opit mallintamaan G4:llä levyosia, tekemään aukilevityksistä sekä 2D- että 3D-esityksiä.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta:
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot:
G4 Mekaniikka 1 tai vastaavat tiedot.

Kurssilla käsiteltävät asiat:
Kurssin keskeistä sisältöä ovat ohutlevyosien mallintaminen sekä aukilevityskuvien tuottaminen näistä malleista. Lisäksi opitaan käyttämään ohutlevyosien suunnittelua nopeuttavia valmispiirteitä.

Lisätietoja:
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Ohutlevyihin liittyvät luonnostelutoimenpiteet
Ohutlevykappaleita voidaan mallintaa luonnostelemalla kappaleen poikkileikkauksen ulko- tai sisäpinnan viivaketju. Lisäksi ohutlevykappaletta voidaan taivuttaa luonnostelemalla taivutusviiva.

2. Ohutlevyjen ei luonnospohjaiset toimenpiteet
Käydään läpi ohutlevykappaleen tuottaminen pintaketjujen avulla, normaalin kappaleen muuttaminen ohutlevykappaleeksi ja takaisin. Harjoitellaan vain ohutlevykappaleille soveltuvia mallinnustoimenpiteitä, kuten taivutussäteiden lisääminen, taivuttaminen levynä (= lisää ainetta tangentiaalisen pyörähdyspinnan ja tasopinnan avulla), reunojen täydentäminen (= reunojen trimmaaminen yhteen) ja nurkkien avaus (3D-aukilevitetyssä kappaleessa). Käydään läpi vain ohutlevyille tarkoitetut ainetta muovaavat piirteet, kuten taivutuspiirre, taskut, ulokkeet, painaumat jne. sekä ainetta poistavat piirteet, kuten lävistykset ja rei’itykset sekä puolivalmistekotelot.

3. Omien ohutlevypiirteiden mallinnus ja kirjastointi
Opetellaan lävistävien ja muovaavien sekä aukilevittyvien ohutlevypiirteiden kirjastointi. Asiaan liittyy mm. osan sisältämä työstävä piirre ja sijoittumista ohjaava kahva.

4. Ohutlevyjen aukilevitykset
Käydään läpi 3D-mallin aukilevitykset, joita ovat aukilevitys 3D-mallina ja aukilevityspiirustusten tuottaminen. Opitaan omien venymä-taulukoiden laatiminen ja siihen liittyvä koejärjestely.

5. Aukilevityspiirustukset
Tuotetaan aukilevityspiirustuksia, joissa on huomioitu neutraaliakselin sijainti ja piirustuksia joissa tätä ei ole huomioitu. Harjoitellan näiden piirustusten kääntäminen työstökoneiden ymmärtämään DXF-muotoon.

Vertex G4 profiilirakennesuunnittelu

Sinulle, joka olet teräsrakenteiden ja putkistojen suunnittelija, tai hydrauliikka- ja pneumatiikkaputkistojen sisältävien laitteiden suunnittelija.

Tavoite
Opit käyttämään tehokkaasti G4:n profiilirakennesuunnittelun ominaisuuksia putkisto- ja profiilirakenteiden mallinnuksessa.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
G4 Mekaniikka 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssin keskeistä sisältöä ovat profiileista ja putkista tehtyjen kokoonpanomallien luonti
ja piirustusten, osaluetteloiden ja katkaisulistojen tuottaminen näistä malleista.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö  

1. Mallin luurangon (skeleton) mallintaminen:
Opitaan mallintamaan varioituvia ohjauskäyristä koostuvia osia, joita käytetään kokoonpanoissa
ohjaamaan ja varioimaan profiileja. Putkilinjoja varten mallinnetaan 3D-luonnos.

2. Profiilien ja putkien lisääminen:
Opitaan noutamaan ja paikoittamaan näitä ns. kokoonpano-osia eli profiilien poikkileikkauksia
tuotuun luurankoon sekä trimmaamaan niitä. Trimmaus voi tapahtua välittömästi tuonnin yhteydessä
tai myöhemmin. Opitaan myös lisäämään profiileja vapaasti pisteestä toiseen tai mitan ja suuntien avulla.

3. Muokkaus:
Opitaan muokkaamaan profiilirakenteita eli varioimaan niitä, sekä muokkaamaan profiilien kokoja ja
trimmausperusteita. Lisäksi tallennetaan näin luotuja kokoonpano-osia itsenäisiksi osa-malleikseen.

4. Hitsaussaumat:
Opitaan tuottamaan hitsausaumoja jotka ovat omia kokoonpanopiirteitään.

5. Omien profiili- tai putkipiirteiden kirjastoiminen:
Opitaan tuottamaan kokoonpanopiirteinä toimivia elementtejä ja kirjastoimaan ne.

6. Tulosteet:
Opitaan tuottamaan työkuvat ja osaluettelot näistä kokoonpanoista.

Vertex G4 FEA-laskenta

Käytät Vertex G4:ää ja haluat ottaa lujuusnäkökohdat huomioon osamallinnuksissa ja kokoonpanoissa.

Tavoite
Opit tekemään lujuusanalyysejä ja ratkomaan suunnitteluongelmia G4 FEA-moduulin avulla.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
G4-Mekaniikkasuunnittelu I tai vastaavat tiedot, FEM-laskennan perusteiden tuntemus on hyödyksi, koska kurssilla ei pureuduta FEM-laskennan perusteisiin.

Kurssilla käsiteltävät asiat
FEA-kurssilla perehdytään Osat ja kokoonpanot- sekä Palkki- ja sauvarakenne lujuusanalyyseihin.  

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

FEA-osat:
1. Mallin materiaali
2. Mallin valmistelu analyysia varten
3. Verkotusasetukset
4. Reunaehdot
5. Kuormat
6. Kuormitustyypit: voima, paine, pakkosiirtymä

FEA-kokoonpanot:
1. Tutkimukseen valittavat osat
2.
Törmäystarkastelu
3. Kontaktianalyysi

Tulokset:
1. Von Mises -vertailujännitys
2.
Kontaktipintojen normaalijännitys (pintapaine)
3. Siirtymätila

FEA Palkki- ja sauvarakenne:
1. Tuentatyypit vapausasteittain
2. Kuormitustyypit

Tulokset:
1. Palkin normaalivoima
2.
Palkin leikkausvoimat poikkileikkauksen pääkoordinaatistossa
3. Palkin taivutusmomentit poikkileikkauksen pääkoordinaatistossa
4. Palkin vääntömomentti
5. Palkin akselin suuntainen normaalijännitys
6. Von Mises – vertailujännitys
7. Tukireaktiot
8. Siirtymätila

Vertex G4 suunnitteluautomaatit

Valmistatko tuotteita, jotka varioidaan asiakkaalle? Haluaako organisaatiosi vähentää tarjoussuunnitteluun kuluvaa aikaa?

Tavoite
Opit toteuttamaan asiakasvarioituvien tuotteiden tuotevarianttien 3D-malleja suunnitteluautomaatin avulla.

Kurssin kesto
Kesto: 2 päivää

Esitiedot
G4-Mekaniikkasuunnittelu 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Suunnittelun automaation perusteet
Mallin ohjaus: komentotiedosto ja käyttöliittymävaihtoehdot. Mallin rakentaminen tuoteautomaatiota tukevalla tavalla. Mallista tuotettavat tulosteet: piirustukset ja osaluettelot sekä tiedosto-exportit

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

Kurssilla opetetaan tuotteen automatisointi, tuoterakenteen hallinta ja suunnitteluautomaattien laatiminen esimerkkiautomaatin avulla. Esimerkissä käsitellään käyttöliittymän laatiminen, konfigurointi ja variointi sekä tulosten käsittely.

1. Tuotteen automatisointi
Kurssin alussa käydään läpi tuotteen ominaisuuksia, geometrisen tuoterakenteen mallintaminen Vertex G4:llä ja asiakaskohtaisten instanssien hallinta. Lisäksi selvitetään, minkä tasoinen suunnitteluautomaatti soveltuu mihinkin tarkoitukseen ja miten automaattia olisi tarkoitus käyttää yrityksessä.

2. Suunnitteluautomaatin laatiminen
Perehdytään erilaisiin käyttöliittymiin ja niiden tarjoamiin teknisiin mahdollisuuksiin. Laaditaan yksinkertainen suunnitteluautomaatti ja siihen soveltuva käyttöliittymä. Toteutetaan mallin konfigurointi ja variointi.

Perehdytään piirustusten automaattiseen käsittelyyn ja osaluettelointiin suunnitteluautomaatin kannalta.

Kurssin päätteeksi voidaan keskustella tarkemmin osallistujien omista tuotteista ja tuoteautomaation soveltamisesta.

Vertex G4 visualisointi

Käytät Vertex G4 -ohjelmistoa ja haluat oppia suunnittelumallien esittämisen Vertexin LightWorks® -visualisointimodulin avulla.

Tavoite
Visualisointikurssi opastaa sinut Vertex G4 3D-suunnittelumallien havainnolliseen, valokuvantarkkaan esittämiseen Vertexin LightWorks® -visualisointimodulin avulla. Kurssilla opitaan visualisoinnin toiminnot oman toimialasi harjoitusten, esimerkkimallien ja –tulosteiden avulla
.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Vertex G4 3D -ohjelmiston käyttökokemus.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Opitaan Vertex-visualisoinnin varjostustavat ja visualisoidun näkymän tallentaminen kuvatiedostoon kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivalla erottelutarkkuudella. Visualisoinnin ydinosaaminen; valonlähteiden käsittely ja muokkaus opetellaan yksityiskohtaisesti. Lisäksi perehdytään taustojen ja pintamateriaalien käyttöön ja ominaisuuksiin sekä visualisoinnin erikoistehosteisiin ja animaatiovalmiuksiin. Visualisointityökalujen ohella opitaan mm. perspektiivisten ja aksonometristen katselupisteiden valintatavat sekä visualisointia sivuavat 3D-mallinnuksen näkökohdat.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Varjostustavat
Opitaan Vertex G4 -visualisoinnin varjostustavat ja niiden käyttö. Miten visualisointi poikkeaa OpenGL-varjostuksesta tai rautalankakuvasta?

2. Visualisoinnin käyttöliittymä ja perusteet
Katsaus visualisoinnin toimintovalikkoon ja varjostus-alasvetovalikon visualisointia koskeviin asetuksiin. Visualisointityökalujen ohella opitaan mm. perspektiivisten ja aksonometristen katselusuuntien valintatavat sekä visualisointia sivuavat 3D-mallinnuksen näkökohdat.

3. Visualisoidun näkymän tallentaminen
Opitaan visualisoidun näkymän tallentaminen kuvatiedostoon kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivalla erottelutarkkuudella eli resoluutiolla. Kuva tallennetaan yleisesti .tif, .bmp tai .jpg-muodossa. Visualisoinnin asetukset tallentuvat myös 3D-mallitiedostoon vastaista käyttöä varten.

4. Valaistus
Tutustutaan hyvän oletusvalaistuksen perusperiaatteisiin visualisoinnissa. Eri käyttötarkoituksiin sovelletaan erityyppisiä valonlähteitä. Opitaan valojen suuntaaminen.

5. Valonlähteet
Vertex-visualisoinnin kuusi valotyyppiä ovat yleis-, silmä-, kauko-, piste- ja kohdevalo sekä yksinkertainen taivasvalo. Sijoitetaan valonlähteitä malliin, käsitellään niitä ja opetellaan yksityiskohtaisesti kunkin valotyypin säädettävien ominaisuuksien vaikutus.

6. Taustat
Visualisoinnin tavallisimmat taustatyypit ovat tasainen väri, liukuväri, pilvikuvio ja valokuvatausta. Valitaan eri käyttötarkoituksiin sopivia taustoja ja opitaan muokkaamaan niiden ominaisuuksia. Istutetaan asiakkaan 3D-malli valokuvataustaan. Taustakuvaksi sopiva kuva voi olla esim. asiakkaan oma valokuva digitaalisessa muodossa.

7. Pintamateriaalit
Opitaan valitsemaan koneensuunnittelun 3D-malleihin sopivia visualiointimateriaaleja. Tutustutaan kirjastoitujen materiaalien ominaisuuksiin ja opitaan tekemään niihin pieniä muutoksia, esim. materiaalin värin tai heijastavuuden hienosäätö. Opitaan paikoittamaan materiaalit pinnoille.

8. Etualan varjostusominaisuudet
Visualisoinnin syvyysvaikuteman lisäämiseksi voidaan käyttää erikoisefektejä kuten sumua, syvyyskorostusta tai lumisadetta.

9. Vertex -piirustusten varjostustavat
Vertex G4 2D-piirustukset voidaan esittää varjostettuina ja ääriviivoilla.

10. 3ds-mallien tuonti Vertex G4 -malleiksi.

Vertex Flow CAD-käyttäjän tiedonhallinta

Organisaatiollasi on käytössä Vertex G4-Flow -integraatio ja käytät itse Vertex G4 -ohjelmistoa.

Tavoite
Opit käyttämään Vertex G4:ää ja Flow´ta suunnittelutiedon hallintaan.

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
G4-Mekaniikkasuunnittelu 1 ja 2 tai vastaavat tiedot sekä suotavaa Flow-perustiedot.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Nimikkeiden, mallien ja piirustusten käsitteet ja käsittely G4:llä ja selaimella Flow´ssa. Menetelmän, joissa yksi malli kuvaa useampaa nimikettä. Nimikkeiden, mallien ja piirustusten versiointi ja sekä niiden tilat ja muutostiedotteet.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

 1. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: Nimikkeet, mallit ja piirustukset, versiot  ja tuoterakenteet.
 2. Uuden osamalli-nimikkeen perustaminen G4:ssa, mallin ja piirustuksen luonti ja näiden palauttaminen (tallennus) Flow:hun.
 3. Uuden kokoonpanomalli-nimikkeen perustaminen G4:ssa, mallin ja piirustuksen luonti ja näiden palauttaminen (tallennus) Flow:hun.
 4. Flow:ssa luodun nimikkeen jalostaminen osa- tai kokoonpanomalliksi.
 5. Flow:ssa ja Vertex G4-mallissa olevan tuoterakenteen vertailu.
 6. Menetelmä, jonka avulla yksi osamalli kuvaa useampaa nimikettä.
 7. Menetelmä, jonka avulla yksi kokoonpanomalli kuvaa useampaa nimikettä.
 8. Versiointi (Nimikkeiden, mallien ja piirustusten).
 9. Mallien, piirustusten ja nimikkeiden tilat ja muutostiedotteet.
Vertex visualisoinnin jatkokurssi

Olet käyttänyt Vertex 3D -ohjelmistoja ja visualisointia, ja haluat syventää osaamistasi.

Tavoite
Opit ottamaan Vertex-visualisoinnin erikoisominaisuudet käyttöön. Kurssilla opit visualisoinnin materiaalien, taustojen ja valojen ominaisuuksien muokkaamisen sekä asiakaskohtaisten muutosten tallentamisen Vertex-visualisoinnin kirjastoihin.

Kurssin kesto
1 – 3 päivää

Esitiedot
Vertex 3D-ohjelmiston ja Vertex-visualisoinnin käyttökokemus.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssipäivän sisältö räätälöidään juuri sinun ja yrityksesi tarpeita vastaavaksi. Teemana voi olla esim. yrityksenne visualisoinnin kirjastojen täydentäminen, visualisoinnin sisäisen koulutuksen ja ohjeistuksen suunnittelu tai visualisointien istuttaminen valokuvataustaan. Koulutus- ja konsultointipäivään voivat osallistua myös yrityksenne yhteistyökumppanit, esim. mainostoimisto. Samalla kartoitetaan tarve yrityksenne visualisointimateriaalien, -taustojen, valonlähteiden ja rekvisiittakirjastojen täydentämiseen.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

Vertex-visualisoinnin erikoisominaisuudet ja ylläpito. Kurssin ohjelma sovitetaan asiakasyrityksen tarpeisiin, alla esimerkki käsiteltävistä aiheista.

1. Valonlähteiden tallentaminen tietokantaan tai valomakroksi

2. Asiakaskohtainen oletusvalaistus
Opetellaan asiakkaan toimialalle sovelletut hyvän oletusvalaistuksen perusperiaatteet visualisoinnissa. Tallennetaan soveltuva valaistus asiakkaan Vertexin oletusvaloiksi.

3. 3D-mallin istuttaminen valokuvaan
Istutetaan asiakkaan 3D-malli valokuvataustaan. Taustakuvaksi sopiva kuva voi olla esim. oma digitaalinen valokuva. Opitaan oman taustakuvakirjaston rakentaminen.

4. Asiakaskohtaiset pintamateriaalit
Opitaan tekemään asiakaskohtaisia visualisointimateriaaleja. Visualisointimateriaalien luonnissa tarvittavat tekniikat; valokuvien skannaaminen ja kuvankäsittely.

5. Animaatio
Tehdään asiakkaan 3d-mallista/projektista Vertex-animaatio. Video tallennetaan sovelluksen mahdollistamalla tavalla joko Vertex-animaationa tai johonkin yleiseen video-formaattiin.

Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittautuminen:
Täytä alla oleva kaavake tai lähetä sähköpostia myynti@vertex.fi.
Ilmoittaudu viimeistään yksi viikko ennen kurssin ajankohtaa. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi lähipäivinä sähköpostiisi.

Peruutukset:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruutettavasta kurssivarauksesta veloitamme puolet kurssin hinnasta.
Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kolme.

Yhteydenotot kursseihin liittyen:
kurssit@vertex.fi

Huom. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

G4 kurssit, joille haluat osallistua

2 + 1 =

HUOM! Vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestämme koulutuksemme toistaiseksi etätoteutuksina.