Vertex G4Plant kurssit

Haluatko tehokkaaksi Vertex-ohjelmiston käyttäjäksi?

Me haluamme että menestyt. Jotta voit hyödyntää Vertex -ohjelmistoasi tehokkaasti organisaatiosi liiketoiminnassa, suosittelemme Vertex-koulutuksia. Valitse sinulle sopiva yksittäinen kurssi tai koulutuspaketti. Koulutuspaketilla säästät huomattavasti verrattuna yksittäisten kurssien yhteenlaskettuun hintaan.

Yksittäiset kurssit

Vertex G4Plant Laitossuunnittelu

Sinulle, joka olet aloittamassa G4Plant Laitosuunnittelu -ohjelmiston käytön.

Tavoite
Kurssilla opit laitosten mallintamisen perusteet kuten laitteiden ja rakennusten teon ja niiden tekemiseen tarvittavat työkalut. Opit tuottamaan laitosmallista erilaisia dokumentteja kuten putkistoisometrejä, laitosten näkymä- ja leikkauskuvia sekä erilaisia materiaalilistauksia. Osaat kurssin jälkeen myös siirtää dokumentteja ja malleja Vertexin ja ulkopuolisten 2D/3D-tiedostoformaattien välillä.

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 3 päivää
Hinta: 1080 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka aloittavat työskentelyn Vertex G4Plant Laitossuunnittelu- ohjelmistolla.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla tutustutaan Vertex Laitossuunnitteluohjelmiston käyttöliittymään, perehdytään ohjelman perustoimintoihin ja harjoitellaan mallintamaan laitokseen kuuluvia komponentteja. Laitossuunnittelun erikoistoiminnot, kuten putkistosuunnittelu, teräsrakennesuunnittelu, kanavistosuunnittelu, portaat ja hoitotasot, kaapelihyllyt sekä törmäystarkastelu käydään läpi esimerkkien avulla. Toimintojen käyttöön perehdytään ohjelman mukana toimitettavan esimerkkilaitoksen avulla. Opetamme alimallitekniikkaa ja sen tehokastä käyttöä itsenäisesti tai työryhmässä. Esittelemme erilaisia toimintatapoja ja uusia toimintoja jolloin myös kokeneemmat käyttäjät saavat uutta tietoa ohjelman tarjoamista ominaisuuksista. Koulutustarve voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti jolloin painotetaan niitä osa-alueita joita käyttäjät pitävät tärkeimpinä.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. PÄIVÄ

1. Käyttöliittymä ja perusteet
Käydään läpi G4Plant-ohjelmiston käyttöliittymä ja opasteiden käyttö.

2. 3D-osamallinnus ja luonnostelu
Tutustutaan osamallinnukseen. Opitaan parametristen 3D-osamallien teko luonnostelun kautta ja kuinka osia muokataan.

3. 3D-kokoonpanomallinnus
Opetetaan kokoonpanojen mallinnustekniikat. Tutustutaan mallinnusehtojen käyttöön ja muihin osien paikoittamistyökaluihin. Käydään läpi valmiit parametriset kirjastot ja kirjastokomponentit.

4. Laitoksen mallinnus
Käytännön harjoituksia. Rakennetaan laitosta käyttäen valmiita komponentteja ja mallintaen itse.

 • Laitosprojektin perustaminen ja hierarkinen rakenne. Mallien nimeämiskäytännöt.
 • Linjaviivaston tekeminen.
 • Laitosrakennuksen mallintaminen (lattia, seinät, pilarit).

2. PÄIVÄ

5. Laitossuunnittelun erikoistoiminnot
Esitellään laitossuunnittelun erikoistoimintoja. Käytännön harjoituksia.

 • Putkiliityntöjen teko laitteeseen.
 • Laitteiden sijoittelu. Kopioinnit, sarjat ja siirtäminen.
 • Putkistosuunnittelu.
 • Kannakointi.
 • Eristykset.
 • Putkilinjojen isometripiirustukset.

  3. PÄIVÄ  

6. Laitossuunnittelun erikoistoiminnot jatkuu

 • Teräsrakennesuunnittelu.
 • Portaat, hoitotasot, kaiteet, tikkaat.
 • Kanavistosuunnittelu.
 • Kaapelihyllysuunnittelu.
 • Törmäystarkastelut.  

7. Dokumenttien tuottaminen
Opitaan, miten 3D-laitosmallista tuotetaan erilaisia suunnitteludokumentteja. Näitä ovat erilaiset näkymä- ja tasopiirustukset, materiaalilistaukset sekä OpenGL- ja Lightworks-rasterikuvat. Käsitellään dokumenttien tulostaminen ja tulostusasetusten säätäminen.

8. Muita hyödyllisiä ominaisuuksia

 • DWG-piirustus mallinnuksen pohjana.
 • Kokoonpanon kevennystekniikat.
 • Tiedostomuutokset ja pistepilvet.
Vertex G4Plant Isometrit

Sinulle, joka käytät Vertex Laitossuunnittelu-ohjelmistoa ja haluat oppia ISOGEN-Isometrien tuottamista.

Tavoite
Kurssilla opit ISOGEN putki-isometrien tuottamiseen liittyviä asioita kuten optioeditorin käytön, isometrilomakkeiden muokkauksen, mitoituksen ja osaluetteloinnin. Opit tuottamaan putkilinjoista halutun muotoisia putkistoisometrejä ja tekemään projektikohtaisia muutoksia.

Kurssin kesto
Kesto: 1 päivä

Kohderyhmä
Vertex Laitossuunnittelu-ohjelmiston käyttäjät.

Esitiedot
Perustiedot Vertex Laitossuunnittelu- ohjelmistosta.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla tutustutaan isometrien tuottamiseen ja isometrien ulkonäköön vaikuttaviin asetuksiin. Perehdytään ISOGEN- optioeditorin käyttöön ja säädetään sen avulla isometrin mitoitukseen sekä osaluettelointiin liittyviä parametreja. Kurssilla opitaan myös tekemään omia isometriarkkeja.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. ISOGEN- yleisesittely ja ohjelmaan liittyvät asetukset
Käydään läpi ISOGEN isometriohjelman periaate ja esitellään Vertexin puolella tehtävät asetukset ja hakemistorakenne. Opitaan tärkeimmät toimintaan liittyvät tiedostot.

2. ISOGEN- optioeditorin asennus ja käyttö
Opetetaan Alias- optioeditorin asennus ja käyttöperiaate.

3. Tärkeimmät isometrin ulkonäköön vaikuttavat optiot
Esitellään optioeditorin avulla tärkeimmät parametrit kuten mitoitukseen ja piirustukseen ulkoasuun liittyvät asetusarvot.

4. Isometrien piirustusarkit ja niiden muokkaus
Opetetaan kuinka omat piirustusarkit muunnetaan ISOGEN- ohjelman käyttöön ja kuinka arkkeja muokataan tarvittaessa.

5. Isometrien osaluettelot
Opitaan osaluettelon muodostumiseen liittyvät pääperiaatteet ja tähän liittyvät formaattitiedostot. Esitellään ISOGENIN erilaiset osaluettelotyypit, kuinka ne saadaan halutunmuotoisiksi ja haluttuun paikkaan.

6. Vakiotekstit, symbolit, kieliversiot
Tutustutaan isometrieissä käytettäviin piirrossymboleihin ja opitaan muokkaaminen tarvittaessa. Opetetaan vakiotekstien, lomakkeiden ja osaluetteloiden vaihtaminen halutulle kielelle sekä vakiotekstien muokkaaminen.

Vertex G4Plant Putkistosuunnittelu

Sinulle, joka tarvitset putkistosuunnittelun syventävää osaamista.

Tavoite:
Opit putkiston reitittämistä, putkiston muokkaamista ja muita syventäviä ominaisuuksia G4Plant-ohjelmistosta.

Kurssipaikka: Vertex Systems, Tampere

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Kurssilla käsiteltävät asiat

1. Putkiston reitittäminen

    Perusreititys
    Supistuskappaleet
    Haaroitukset, T-haarat, istutukset
    Osien istuttaminen putkilinjalle tai muihin osiin, venttiilit, nipat
    Osien liittäminen toisiinsa kahvoilla
    Laipallisen varusteen ja osan lisäys putkelle
    Laippaliitosten ruuvien,muttereiden ja aluslaattojen lisäys
    linja- ja varustepositiot, yhteet

2. Muokkaaminen

    Osien siirto ja lukitukset
    Osien kopiointi
    Vinot osuudet, suunta
    Vieton määrittäminen, T-kappaleesta vietolle molempiin suuntiin
    Putkiston koon vaihto, osan vaihto
    Automaattireititys

3. Muut toiminnot

    Putkieristeiden lisäys.
    Isometripiirustukset
    Kannakointi, primääri- ja sekundäärikannakkeet
    Kannakekuvat
    Putkikomponentin teko ja kirjastojen muokkaus
    Instrumentit, letkut yms.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Vertex G4Plant PI-kaaviosuunnittelu

Olet aloittamassa työskentelyn PI-kaaviosuunnittelu -ohjelmistolla.

Tavoite
Kurssilla opit perusteet prosessikaavioiden tuottamista varten ja tutustut kaavioiden tekemiseen tarvittaviin työkaluihin. Kurssin käytyäsi pystyt tuottamaan itsenäisesti PI-kaavioita ja hallitset 2D-piirtämisen perusteet. Opit myös siirtämään dokumentteja Vertexin ja ulkopuolisten tiedostoformaattien välillä.

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1 päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka aloittavat työskentelyn Vertex G4PI-kaaviosuunnitteluohjelmistolla.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla tutustutaan Vertex G4PI -kaaviosuunnitteluohjelmiston käyttöliittymään, perehdytään ohjelman perustoimintoihin ja harjoitellaan kaavion teon eri vaiheita. Opetamme kaaviosuunnittelun erikoistoiminnot ja kirjastosymbolien käytön. Esittelemme erilaisia toimintatapoja ja uusia toimintoja jolloin myös kokeneemmat käyttäjät saavat uutta tietoa ohjelman tarjoamista ominaisuuksista.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Käyttöliittymä ja perusteet
Käydään läpi ohjelmiston käyttöliittymä ja opasteiden käyttö. Esitellään näppäimistön ja hiiren kautta annettavat pikatoiminnot sekä pudotusvalikot ja tärkeimmät perustoiminnot. Samalla opitaan 2D-piirtämisen perustoimintoja. Opastetaan dokumenttien tallennus, avaaminen ja Vertexin arkistot.

2. Kaavioiden tekemisen pääperiaatteet
Esitellään PI-kaaviosuunnittelun toiminnot kuten symbolikirjasto, viiteviivojen piirto, putkilinjojen ja varusteiden positiointi ja tietojen muokkaus.

3. Listaukset ja osaluettelot
Esitellään PI-kaaviosuunnittelun listaukset ja käydään läpi systeemin ylläpitoa.

4. Käyttäjäkohtaisten kirjastokomponenttien luonti
Opitaan perusteet omien kirjastokomponenttien luontia varten ja kuinka ne liitetään kirjaston osaksi.

5. Jatkoviittaukset, Tiedostomuunnokset, DWG, PDFTiedostomuunnokset
Opitaan jatkoviittauslinkkien teko PI-kaavioiden välillä sekä viittausten tietojen muokkaaminen. Opitaan lukemaan ja tallentamaan dokumentteja eri tiedostoformaateissa.

Koulutuspäivät

Kurssinumero     Pvm                    Kesto
3179           ma 14.09.2020            1 pv
3198           ma 16.11.2020            1 pv

Ilmoittautuminen

Pystyäksemme vastaamaan koulutustarpeisiisi tulevalla kurssilla mahdollisimman hyvin, vastaathan kaikkiin kysymyksiin!

Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Vertex G4-mallinnus laitossuunnittelijalle

Sinulle, joka olet kiinnostunut Vertex G4Plant-laitossuunnittelusta ja olet alkamassa käyttämään ohjelmistoa. Suosittelemme varsinaisia mekaniikkasuunnittelun kursseja, jos aiot keskittyä työssäsi enemmän muuhun mekaniikkasuunnitteluun kuin varsinaiseen laitossuunnitteluun.

Tavoite
Opit G4Plant-ohjelmiston mallinnuksen peruskäytön. Kurssi suoritetaan ennen varsinaista laitossuunnittelu-kurssia.

Kurssin kesto
2 päivää

Esitiedot
Ei tarvita.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Peruskäsitteet: tuote, pääkokoonpano, alikokoonpanot, osat, osien piirteet ja näiden
väliset riippuvuudet. Kurssilla käsitellään harjoitusten muodossa erilaisia osamallinnustekniikoita ja käydään kokoonpanomallinnuksen perusteet läpi.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Käydään läpi Vertex G4Plant-ohjelmiston rakenne mallinnuksen kannalta
– Osamallinnus, jossa keskeisenä osuutena on luonnostelu.
– Kokoonpanomallinnus.
– Mallien piirustukset sekä itsenäiset piirustukset
– Erilaiset kirjastot: Luonnos-, piirre- komponentti, profiili- ja symbolikirjastot
2. Arkistoinnin käyttö
– Malli- ja piirustusarkiston käyttö niitä noudettaessa.
– Malli- ja piirustusarkistotietojen täydennys ja muokkaus sekä niiden
  siirtyminen mm otsikkotauluun.
– Projektiarkistot.
– Mallien ja piirustusten pakkaaminen projekteittain tai kokoonpanoittain sekä
  siirtäminen toiseen Vertex G4 tai Vertex G4Plant-järjestelmään.
3. Osamallinnus
– Luonnostelutyökalun käyttö (Poikkeaa varsin paljon aiemmista Kvertexaikakauden
  tuotteista) osamallinnuksessa.
– Muita osamallinnukset toimintoja yleisesti, kuten pyöristykset, viisteet,
  päästöt ja koverrukset.
– Parametrisuus ja ns. mittataulukoiden käyttö osamallinnuksessa.
– Piirresarjat
4. Kokoonpanomallinnus
– Kokoonpanomallinnuksen perusteet osien paikoituksineen
– Ohjauskäyrägeometrian (= jigirn tai ns. skeletonien) käyttö osien ja
  kokoonpanojen paikoituksessa ja profiilien luonnissa.
– Osasarjojen perusteet.
5. Mallien työkuvat
– Tuotetaan osa- ja kokoonpanomalleista piirustukset.
– Piirustuksessa osien leikkaukset ja osasuurennot.
– Osaluetteloinnin perusteet.
– Mitoituksen, tekstien ja koneensuunnittelun merkkien lisäys piirustuksiin.
6. Muut asiat
– Ohjelman opasteet
– Ohjelman käyttöliittymä, hiiren ja näppäimistön pikatoimintoja
– Ohjelman säätöarvoja.

Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittautuminen:
Täytä alla oleva kaavake tai lähetä sähköpostia myynti@vertex.fi.
Ilmoittaudu viimeistään yksi viikko ennen kurssin ajankohtaa. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi lähipäivinä sähköpostiisi.

Peruutukset:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruutettavasta kurssivarauksesta veloitamme puolet kurssin hinnasta.
Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kolme.

Yhteydenotot kursseihin liittyen:
kurssit@vertex.fi

Huom. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

G4Plant kurssit, joille haluat osallistua

1 + 4 =

HUOM! Vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestämme koulutuksemme toistaiseksi etätoteutuksina.