Räjäytä siilot

 

Onko CAD-mallinnustiimi erillään muusta organisaatiosta? Tekeekö suunnittelu töitään salassa? Haluatko nähdä mitä suunnittelussa tapahtuu? Luotatko Windows-kansiorakenteen voimaan yrityksen tuotekehityksen tiedonhallinnassa?

Työpaikkablogi

Syyskuu 2019
Jouko Partanen

Suuri osa suomalaisista PK-yrityksistä ja osa suuremmistakin konserneista tekee asiakkaille räätälöityjä tuotteita. Heti kun sopimus asiakkaan kanssa on tehty, voidaan yleensä aloittaa suunnittelu – joskus tarjoussuunnittelun muodossa jopa ennen kaupan solmimista. Suunnittelu on olennainen osa yrityksen toimintaa ja se halutaan näkymään kaikille asianosaisille. Ei riitä, että vain suunnittelija löytää jostakin itselleen tutusta hakemistorakenteesta oikeat mallit ja piirustukset niiden tunnusten perusteella. Suunnittelun tuotos on tarpeen saada näkyville kaikille sitä tarvitseville.

Vertex Flow –järjestelmässä myyjä voi jo tarjousvaiheessa perustaa projektin ja liittää siihen asiakkaan tiedot, asiakkaan lähettämät speksit ja myyntineuvotteluiden muistiot. Tärkeät tiedot kannattaa laittaa heti talteen. Eihän voi tietää, syntyykö kauppa pian vai vasta parin vuoden päästä, jolloin pitää päästä helposti käsiksi niihin kahden vuoden takaisiin tarjouksiin ja muistioihin. Asiakas ne kuitenkin muistaa.

Monilla SOLIDWORKS -käyttäjillä mallien ja piirustusten tallennus tapahtuu johonkin Windows-verkkolevylle. Hakemistorakenne voi olla hyvin looginen ja huolella mietitty, mutta rajoittaa käyttäjän mahdollisuuksia kertoa kaikki tarvittava tieto, mitä CAD-suunnittelussa generoituu. Hakemistorakenteen voi luoda periaatteessa vain yhdellä tavalla – esim. asiakas/tuote/tuoteoptio. Sen muuttaminen jälkikäteen on erittäin vaikeaa.

Suunnittelun yhteydessä syntyy 3D-mallien ja piirustusten ohella paljon uutta tietoa suunniteltavasta järjestelmästä, materiaalivalinnoista ja projektin etenemisestä. CustomFlow mahdollistaa suunnittelun tuottaman datan liittämisen osaksi asiakkaan tilauksen hallintaa. Kun suunnittelussa syntyneet mallit, nimikkeet ja rakenteet tallennetaan Flow’hun, ne voidaan liittää asiakasprojektiin ja löytyvät sen jälkeen helposti.

Vertex Flow on PLM-järjestelmä, joka hallinnoi tuotteen koko elinkaaren aikana syntynyttä tietoa, muutoksia, oikeuksia näihin tietoihin ja datan integrointia muihin järjestelmiin. Kun SOLIDWORKSissä syntynyt suunnittelutieto liitetään osaksi projektia ja tuotteiden tiedonhallintaa, oikea henkilö löytää oikean tiedon oikeaan aikaan.

Flow sisältää nimiketiedot suunnittelun käytössä olevista komponenteista ja materiaaleista. Nämä nimiketiedot on jo synkronoitu ERP-järjestelmän kanssa yhtenäisiksi. Siksi on tärkeää, että suunnittelija käyttää juuri näitä samoja nimikkeitä osamallien materiaalivalinnoissa ja kokoonpanojen komponenttivalinnoissa. Flow on lähes aina kytketty yrityksen ERP-järjestelmään ja tarjoaa käyttäjälle työkalut lähettää suunnittelussa mallinnetut uudet nimikkeet ja kokoonpanorakenteet ERPiin ostoa, valmistusta ja kokoonpanoa varten. Flow tarjoaa myös mahdollisuuden nimikkeiden revisiointiin ja nimikerakenteiden jäädytykseen toimitushetkellä.

Kun suunnittelun tuottama nimike- ja rakennedata on CustomFlow’n avulla saatu Flow’hun, organisaatiossa kaikki Flow-käyttäjät, joilla on riittävät oikeudet, voivat seurata suunnittelun valmiusastetta. Projektipäällikkö pystyy valvomaan projektin etenemistä ja aikataulua ja hankkimaan tämän tiedon perusteella lisäresursseja. Osto voi tarkistaa Flow’sta osan piirustuksen ja lähettää PDF-muotoisen piirustuksen tarjouspyynnön liitteenä alihankkijalle ilman suunnittelun apua. Nimikkeiden, mallien ja piirustusten näkyvyys voidaan järjestää siten, että myynti ei näe puolivalmiita tuotteita tai alirakenteita, eikä siis voi lähteä keskeneräistä työtä vahingossakaan tarjoamaan asiakkailleen. Toisaalta Flow tarjoaa mahdollisuuden myös puolivalmiiden rakenteiden ERP-siirtoon. Tämä on tarpeen, mikäli jollakin raaka-aineella tiedetään olevan pitkä toimitusaika ja koko rakenteen valmistumisen odotteleminen ennen raaka-ainetilauksen tekoa aiheuttaisi projektin myöhästymisen.

Kun SOLIDWORKS-piirustus tallennetaan Flow’hun, piirustuksesta tallentuu tyypillisesti dwg-, dxf- ja pdf-muotoiset piirustukset. Nämä voidaan Flow’n kautta avata readeriin katseltavaksi. CustomFlow tarjoaa siis mahdollisuuden SOLIDWORKSillä tehtyjen piirustusten katseluun ilman CAD-lisenssiä. Piirustus on helposti Flow’sta löydettävissä, kun se on tallennuksessa sidottu itse tuotteeseen tai projektiin, jota asiakkaalle ollaan toimittamassa. Olisiko jo aika räjäyttää siilot?

—————————————

CustomFlow on syntynyt yhteistyössä Turkulaisen ATR Soft –yrityksen kanssa. Tuote perustuu ATR:n CUSTOMTOOLS-tuotteeseen. CustomFlow on itegraatiorajapinta ja käyttöliittymä SOLIDWORKSin ja Vertex Flow’n välillä. Se mahdollistaa nimikedatan syöttämisen sekä nimike- ja rakennetietojen tallennuksen Flow’hun. CustomFlow hallitsee kahdensuuntaisen liikenteen: SOLIDWORKSin CustomFlow-käyttöliittymään voidaan hakea Flow’sta materiaalinimikkeitä ja luokitteita ja Flow’hun saadaan tallennettua SOLIDWORKSin mallit ja piirustukset.