Tietosuoja ja evästeet

Evästeiden käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Voimme hyödyntää evästeitä myös mainosten näyttämiseen vierailun jälkeen muilla sivustoilla ns. remarketing-mainosten kautta. Tällöin tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla tietokoneellesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten mainostajille.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Lisätietoja evästeistä ja niiden käytöstä www.allaboutcookies.org.

Vertex Systems Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 17.5.2018

1. Rekisterin pitäjä
Vertex Systems Oy (Y-tunnus 0289214-5) Vaajakatu 9, 33720 Tampere puh. 03-313411

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pekka Moilanen,  pekka.moilanen (at) vertex.fi

3. Rekisterin nimi
Vertex Systems Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot:

Yrityksen nimi
Yhteystiedot
Y-tunnus
Yhteyshenkilöt (kaupallinen, tekninen ja laskutus)
Yhteyshenkilöiden: nimi, sähköposti, työpuhelin, titteli/vastuualue, kieli
Laskutustiedot
Koulutuksiin osallistumiset

Vertex ohjelmisto saattaa lähettää käyttäjätietoja Vertex Systems Oy:lle käytön aikana. Näiden tietojen tarkoituksena on ohjelmiston käyttöoikeuden varmistaminen sekä ohjelmiston laadun ja käyttökokemuksen parantaminen. Nämä tiedot sisältävät, mutta eivät rajoitu, IP-osoitteeseen tai muihin järjestelmällesi yksilöllisiin tietoihin.

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.
Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, kaupoista, projekteista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidosta. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina. Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.

7. Tietojen luovutus
Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja tapauksia.

Palveluntarjoajat:  Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa toimintoja ja palveluita Vertex Systems Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.

Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset: Vertex Systems Oy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, Vertex Systems Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nimetyillä Vertex Groupin henkilöillä on pääsy rajoitetusti kohdan 5. mukaisiin tietoihin.

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

    Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
    olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
    olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Vertex Systems Oy suhtautuu hyvin vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon.
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:

Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Vertex Systems Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti Vertex Systems Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Vertex Systems Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 23.5.2018

1. Rekisterin pitäjä
Vertex Systems Oy (Y-tunnus 0289214-5) Vaajakatu 9, 33720 Tampere puh. 03-313411

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pekka Moilanen,  pekka.moilanen (at) vertex.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Vertex Systems Oy:n markkinointirekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetut etumme ylläpitää liikesuhteita sekä markkinoida ja viestiä rekisteröidyille tuotteistamme, palveluistamme ja tapahtumistamme. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön, erityisesti yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme henkilöiden nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita heidän jättämiään tietoja. Evästeiden avulla saamme verkkosivujemme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja työnimike / vastuualue
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Puhelinnumero
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin
Henkilön luovuttamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan Vertex Systems Oy:n omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä, muun muassa puhelimitse ja verkkopalvelussa (yhteydenotto-  ja tilauslomakkeet, materiaalilataukset) sekä Vertex Systems Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista.

Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, seminaarit, henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne. Henkilöä informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan ostaa markkinointikäyttöön myös ulkopuolisten yritysten rekistereistä.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi verkkosivuillamme jättää jäljen, IP-osoitteen.

7. Tietojen luovutus

Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja tapauksia.

Palveluntarjoajat:  Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa toimintoja ja palveluita Vertex Systems Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.

Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset: Vertex Systems Oy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, Vertex Systems Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nimetyillä Vertex Groupin henkilöillä on pääsy rajoitetusti kohdan 5. mukaisiin tietoihin.

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

    Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
    olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
    olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Vertex Systems Oy suhtautuu hyvin vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon.
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:

Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Vertex Systems Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti Vertex Systems Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Vertex Help Center -tukipalvelun tietosuojaseloste

päivitetty 7.10.2020

Henkilötietolain (523/99) 10§

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä

Vertex Systems Oy (Y-tunnus 0289214-5)  Vaajakatu 9, 33720 Tampere, Suomi Puh. 03 313 411

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:  Panu Outinen
Osoite; Vaajakatu 9, 33720 Tampere, Suomi
Puhelin: +3583313411
Sähköposti: panu.outinen (at) vertex.fi

1. Rekisterin nimi ja peruste

Rekisterin nimi on Vertex Help Center -tukipalvelu (palvelu tuotetaan Jira Service Desk -ohjelmistolla). Palvelun (rekisterin) käyttö perustuu asiakassuhteeseen tai erilliseen sopimukseen.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaiden henkilökohtainen, tehokas ja kokonaisvaltainen palvelu ongelmatilanteissa. Tukipalvelu on tarkoitettu mm.:

Ratkomaan ohjelmiston käyttöön liittyviä ongelmia.
Keräämään, analysoimaan ja raportoimaan epäillyistä ohjelmistovirheistä.
Keräämään ohjelmistokehitysideoita asiakaspalautteista.

Palvelu on käytössä seuraavien Vertex-ohjelmistojen käyttäjille:

G4-mekaniikkasuunnittelu
G4Plant-laitossuunnittelu
G4PI-kaaviosuunnittelu
ED-sähkösuunnittelu
HD-hydraulikaaviosuunnittelu
Flow-tiedonhallinta
InD-keittiösuunnittelu.

3. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätili:

sähköpostiosoite (Email address),
etunimi (First name),
sukunimi (Last name),
yrityksen (organisaation) nimi (Company name).

Palvelun käytönaikaiset tiedot:

tukipalvelupyynnöt liitetiedostoineen.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Perustuu asiakassuhteeseen tai kumppanin kanssa tehtyyn sopimukseen. Henkilö (käyttäjä) kirjaa itse henkilötietonsä palveluun.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Vertex Systems Oy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, Vertex Systems Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

6. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Nimetyillä Vertex Groupin henkilöillä on pääsy rajoitetusti kohdan 5. mukaisiin tietoihin

7. Tarkastusoikeus

Jokaisella henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa oman profiilin tiedot itse.

8. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:

Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Vertex Systems Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti Vertex Systems Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Vertex Systems Oy suhtautuu hyvin vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

Help Center -tukipalvelu toteutetaan Atlassian Jira Service Desk -ohjelmistolla (Atlassianin privacy policy: https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy-may-25th).

10. Lasten yksityisyydensuoja

Vertex Systems Oy ei kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. 16-vuotiaiden lasten tietoja kerätään vain lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Vertex Systems Oy:n rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 17.5.2018

1. Rekisterin pitäjä
Vertex Systems Oy (Y-tunnus 0289214-5) Vaajakatu 9, 33720 Tampere puh. 03-313411

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Reijo Havonen,  reijo.havonen (at) vertex.fi

3. Rekisterin nimi
Vertex Systems Oy:n rekrytointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekrytointirekisterissä käsitellään ja säilytetään Vertex Systems Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia liitteineen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää hakijan:

hakijan perustiedot (etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus)
yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite
työhakemus ja CV sekä valokuva
koulutus- ja työkokemustiedot, opintorekisteriotteet, portfoliot
hakijan vapaamuotoisesti antamat tiedot (haastattelu, testaus)
suosittelijan nimi ja yhteystiedot
rekrytointiyritykseltä saadut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietojen tietolähteenä on työnhakijan itsensä antamat tiedot työnhakua varten tai suosittelijan antamat tiedot Vertex Systems Oy:lle tai rekrytoinnin yhteydessä rekrytointiyritykselle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme luovuta työnhakijoihin liittyviä henkilötietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja tapauksia.

Palveluntarjoajat: Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa rekrytointeja ja testauspalveluita Vertex Systems Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.

Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset: Vertex Systems Oy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, Vertex Systems Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

8. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

 9. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon.
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:

Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Vertex Systems Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti Vertex Systems Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

10. Tietojen poistaminen
Henkilö- ja hakemustiedot sekä soveltuvuustestien raportit poistetaan rekrytointiprosessin päätyttyä. Erityistilanteessa voimme säilyttää hakemuksia, hakijan suostumuksella,  vuoden ajan myöhempää käyttöä varten.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Vertex Systems Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisterinpitäjän ja mahdollisten tietotekniikkakumppanien (tekniset ja  organisatoriset suojaukset) tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.  Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa lain täytäntöönpanon tarpeita tai rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

12. Lasten yksityisyydensuoja
Vertex Systems Oy ei kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. 16-vuotiaiden lasten tietoja kerätään vain lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.