Vertexin opiskelijapolulla, osa 2: Valtteri Valtanen

 

Blogisarjamme toisessa osassa tapaamme Valtteri Valtasen, joka on saanut juuri valmiiksi kandityönsä. Hän opiskelee Tampereen yliopistossa neljättä vuotta pääaineenaan ohjelmistotekniikka.

Työpaikkablogi

Tammikuu 2021
Merja Mäkelä

Valtteri aloitti meillä kesällä 2020. Vertexin avoimista kesätyöpaikoista hän kuuli ystävältään. Haastattelujen kautta tärppäsi ja työt alkoivat muutaman muun uuden kesätyöntekijän kanssa toukokuussa. Valtteri ja kaksi muuta kesätyöntekijäämme pääsivät tekemään pilvipalvelu-projektia ja jatkamaan CTO:mme Timon aloittamaa proof-of-conceptia.  Kesän aikana kehitettiin pilvipalvelun back endiä eteenpäin ja rakennettiin integraatiota Showroom-palveluumme.

Kesän jälkeen Vertexillä jatkamiseen houkutti mahdollisuus tehdä kandintyö mielenkiintoisesta aiheesta ja vielä palkallisesti. Aihe löytyi myös helposti. Kandintyön otsikkona on “Hybrid-sovelluksen kehittäminen Electron-sovelluskehyksen avulla”.  Aihe liittyy keväällä aloitettuun proof-of-conceptiin. Kandintyössä on koodattu käyttöliittymä kesällä tehdylle backendille, joka on tuotu nyt myös selaimesta työpöydälle. Alkuperäinen sovellus koodattin Angularilla ja nyt lähdettiin kokeilemaan miten Angular toimii Electron frameworkin kanssa ja miten sitä ylipäätään käytetään. Työssä käydään läpi frameworkin perusteet ja tarkastellaan, miten ohjelmistokehitykselle tyypillisiä tilanteita käsitellään Electronin kanssa työskennellessä. Työssä käsiteltyjä aiheita kokeiltiin myös käytännössä sovellusta kehittäessä.

Kaiken kaikkiaan Valtteri kertoo saaneensa monenlaista kokemusta Vertexillä työskentelyn aikana. Valtteri on työskennellyt aiemmin tehtaassa, joten nykyinen työ eroaa melkoisesti aiemmasta. Hänen mukaansa erityisesti Jiran käyttö ja scrum-käytännöt ovat tulleet itselle jo rutiiniksi. Myös mikropalveluarkkitehtuuri ja siihen liittyvät asiat ovat suurimpana kokonaisuutena tulleet tutuiksi. Tietenkin tekemisen kautta myös jo ihan ohjelmistoprojektin eri vaiheet ovat nyt entistä tutumpia. Esimerkkinä Valtteri antaa CI/CD-putken toteuttamisen, joka ennen Vertexiä oli hänelle uutta.

Ohjelmointikielten osalta osaaminen on kasvanut roimasti. Valtteri kertoo naurahtaen, että ennen viime kesää Javalla kirjoitetut rivit olivat vain noin parin sadan rivin luokkaa ja nyt Java sekä Spring Framework ovat hänellä aktiivisessa käytössä. Showroom-palvelumme parissa hän on päässyt kasvattamaan JavaScript, HTML ja CSS-osaamistaan. Kandintyö on kasvattanut TypeScript ja Electron -osaamista. Itse koodaamisen lisäksi Valtteri on päässyt tekemään myös konfiguraatiota.

Valtteri kertoo pystyneensä yhdistää opiskelut ja työn hyvin.  Kiitosta saa myös se, että Vertexillä pääsee tekemään työtä, jolla on merkitystä, eli joko ihan itse tuotetta tai tulevaisuuden aihioita, joita Valtterikin oli tekemässä kesällä. Vastuu ja toisaalta vapaus on pysynyt hänen mielestä hyvin tasapainossa. Apua on saatavilla, kun sitä tarvitsee. Ilahduttavaa on myös se, että vaikka yrityksellä on pitkä historia ja juuret, päivitetään käytäntöjä ja teknologioita uudempiin. Myös uudet tulijat voivat ehdottaa parannuksia ja uusia tapoja tehdä asioita. Näitä ehdotuksia kuunnellaan.

Tällä hetkellä Valtteri on saanut juuri valmiiksi kandintyönsä ja diplomivaiheen opiskelut ovat alussa. Kevään aikana hän jatkaa todennäköisesti sovelluksen kehittämisen kanssa, sillä kaikki ei mahtunut kandintyöhön. Mielenkiintoisia tehtäviä riittää siis jatkossakin!