Vertexin opiskelijapolulla, osa 3: Antti Heinonen

 

Blogisarjamme kolmannessa ja viimeisessä osassa tutustumme Antti Heinoseen, jonka polku Vertexillä alkoi 2018. Blogisarjamme aiemmissa osissa kerroimme opiskelijapoluista, jotka alkoivat kesätöistä. Antti sen sijaan tuli Vertexille suoraan tekemään diplomityötä.

Työpaikkablogi

Tammikuu 2021
Merja Mäkelä

Antti bongasi opintojensa loppuvaiheessa Vertexin työpaikkailmoituksen. Erityisesti työssä houkutti mahdollisuus tehdä ohjelmointia 3D-grafiikan parissa. Tällaisia työmahdollisuuksia ei Antin mukaan kovin usein tule vastaan, varsinkaan Tampereella. Plussaa oli myös mahdollisuus tehdä omaa tuotetta eikä konsulttihommia.

Vertexille hakiessaan Antti oli ollut osa-aikaisesti töissä jo useamman vuoden ja hän oli alkanut pohtia muita työmahdollisuuksia. Työhaastatteluun mennessä hän ei tiennyt, miten Vertex suhtautuisi opiskelutilanteeseen, siellä työpaikkailmoituksessa haettiin kokoaikaista työntekijää ja hän oli valmistautunut tekemään diplomityönsä itsenäisesti. Haastattelussa kävi kuitenkin ilmi, että diplomityön teko onnistuisi Vertexillä kokoaikaisena työntekijänä ja nopeasti löytyi myös aihe.

Antti alkoi tehdä saman tien diplomityötä aiheesta 3D CAD-mallien kevennys ja vienti glTF muodossa Vertexin Showroom palveluun. Showroom palvelussa käyttäjä voi katsella Vertexin CAD-sovelluksista vietyä 3D-mallia verkkoselaimen avulla esimerkiksi puhelimella. CAD-mallit ovat usein geometrisesti raskaita ja isoimpien 3D CAD-mallien kanssa työskentelyyn tarvitaan tehokas työkone. Diplomityön tarkoituksena oli siis tutkia tapoja 3D-mallin keventämiseen, jotta isommat mallit pyörisivät myös pienitehoisilla laitteilla, kuten puhelimilla. Koska Vertexin eri CAD-sovelluksilla tehdään malleja muttereista aina isoihin laitoskokoonpanoihin, tarvitsee kevennysalgoritmin skaalautua mallin koon mukaan. Lopulta diplomityön tulos päätyi käytäntöön ja on nykyään osa Vertexin CAD-sovelluksia.

Kaiken kaikkiaan diplomityöhön vierähti lopulta vuosi. Antti teki vuoden aikana välillä myös töitä, jotka eivät liittyneet diplomityöhön mitenkään. Kirjoitusprosessi sinällään sujui omalla painollaan. Aluksi käytännön kehitystyö eteni rivakasti ja teorian kirjoitus sujui hitaammin. Sitten kun käytäntö oli saatu tehtyä pois alta, sujui loppu teorian kirjoitus vauhdikkaasti. Lopulta diplomityö valmistui 2019 vuoden alussa ja aihe oli “Simplification of 3D computer aided design models to improve rendering performance” eli suomeksi, tietokoneavusteisten 3D mallien kevennys renderoinnin nopeuttamiseksi.

Muiden blogisarjaan haastateltujen tapaan myös Antti kiittelee sitä, että opiskelijana pääsee Vertexillä tekemään töitä, jotka päätyvät julkaistavaan tuotteeseen. Hän kokee, että opintoja ja niissä menestymistä arvostetaan. Tämä näkyy siten, että opinnoissa tuetaan ja työajat joustavat opiskelun mukaan.  Antin puheissa toistuu työn mielekkyys ja merkityksellisyys. Hänelle mielekkyys tarkoittaa itseä kiinnostavien asioiden parissa työskentelyä. Tällaisia asioita ovat muun muassa työpöytäohjelmistot, grafiikka, C++ ja optimointi.

Vertexillä on useita eri tuotteita ja toisaalta suhteessa pieni henkilökunta. Antin mukaan tämä ajaa koodarin väistämättä tilanteeseen, jossa joutuu ottamaan laaja-alaisempaa vastuuta työstään ja olemaan oma-aloitteisempi. Osaaminen kehittyy samasta syystä huimasti. Esimerkiksi jos lähdetään kehittämään uutta ominaisuutta, joutuu siitä itse ottamaan selvää, tutkimaan ja lopulta tekemään päätöksiä eri vaihtoehdoista ennen toteutusta. Lisäksi kun on aktivinen, omaa osaamista pääsee kehittämään myös koulutusten avulla. Antti on suorittanut pari vuotta sitten Microsoft sertifikaatin ja tänä keväänä edessä on sertifikaatin uusiminen. Web-arkkitehtuuriin ja web-sovelluskehitykseen painottuva Microsoftin sertifikaatin suorittaminen lisää tietämystä siitä mitä tapahtuu oman  C++ työpöytäsovellus painotteisen kehitysalueen ulkopuolella. Vertexillä tehdään paljon myös web-kehitystä, joten Antin mukaan on hyvä olla tietoinen myös niistä asioista minkä parissa muut työskentelevät. Lisäksi mahdollinen työtehtävien vaihto web-kehitykseen helpottuu, kun on pohjatietämystä.

Tällä hetkellä Antti työskentelee Vertex CAD-sovelluksiin uudistetun 3D-grafiikkamoottorin parissa. Idea 3D-grafiikkamoottorin päivitykseen syntyi, kun huomattiin miten hyvin Vertexistä viedyt todella isot 3D-laitosmallit pyörivät Showroom palvelussa, jopa puhelimella. 3D-grafiikkakiihdytys on kehittynyt huimasti 2000-luvulla. Nyt uudistettu Vertexin 3D-moottori ottaa enemmän irti näytönohjaimen tarjoamasta suorituskyvystä. 3D-grafiikkamoottorin uudistus oli valtava projekti, oli loistavaa saada se julkaisuvalmiiksi uuteen 2021 versioon. Antti kiittelee projektin onnistumisesta todella osaavia tiimikavereita, sekä eritoten kaikkia Vertexin työntekijöitä jotka tukivat, testasivat ja antoivat palautetta.