Diplomitöitä taas uunista ulos!

 

Viime keväänä iloitsimme Vertexillä, kun saimme monta uutta diplomi-insinööriä joukkoomme ja meille tehtyjen diplomitöiden määrä kasvoi. Tänä keväänä saamme olla samasta syytä jälleen iloisia. Meidän Vertex-nuoret Juhana, Joonas, Matias ja Juho viimeistelevät parhaillaan diplomitöitään. Kyselin nuorilta vähän kuulumisia heidän kirjoituskiireidensä lomassa.

Työpaikkablogi

Kesäkuu 2021
Merja Mäkelä

Mahdollisuus keskittyä diplomityöhön

Jokainen nuorista on kulkenut Vertex-opiskelijapolkua pitkin eli tullut ensin kesätöihin, jatkanut opiskeluiden ohessa tuntitöissä ja lopulta opiskeluiden loppuvaiheessa aloittanut diplomityön tekemisen meille. Juho aloitti meillä vuonna 2017, Joonas ja Juhana vuotta myöhemmin ja Matias pari kesää sitten.

Diplomitöihin nuoret ovat saaneet hienosti tukea Vertexiltä sekä työajan puolesta että tiimiltä ja esihenkilöltä. Erityisesti kiitosta saa se, että diplomityötä on saanut tehdä täysipainoisesti. Joonas ja Juho kertovat tehneensä diplomityötä kokoaikaisesti. Juhanan kevääseen osui sen sijaan paljon töitä myös pilvipalvelun kehittämisen parista. Lisäksi Juhana suoritti alkukeväästä Microsoftin sertifiointikoulutuksen. Diplomityö pysyi kuitenkin koko kevään ajan korkealla prioriteetilla. Myös Matias kertoo tehneensä jonkun verran töitä diplomityön kirjoittamisen ohella. Hänen mukaansa työt olivat mukava vastapaino ja hengähdystauko diplomityön uurastuksen keskellä.


Erilaisia aiheita

Diplomityön aiheen valinta on etappi ennen itse työn kimppuun käymistä. Matias kertoo haeskelleensa aihetta jonkin aikaa ennen kuin sopiva osui kohdalleen. Aihetta etsittiin aina testauksesta ohjelmistotuotannon menetelmiin saakka. Lopulta aiheeksi valikoitui CAD-Ohjelmistotuoteperheen komponenttikirjastojen modernisointi. Työssä siis suunniteltiin uusiksi komponenttikirjastojen käsittelyyn liittyvä arkkitehtuuri. Itse arkkitehtuurin lisäksi työssä keskityttiin myös uudistusprosessiin ja sen arviointiin. Matias myöntää, ettei aihe aluksi ollut ihan sitä mitä hän oli alunperin ajatellut, mutta jälkikäteen mietittynä hän on hyvin tyytyväinen valittuun aiheeseen.

    Matias   

Joonaksenkin aiheen valinta kulki muutaman polun kautta. Koska hänellä on ollut pääaineena robotiikkaa, niin alkuun aiheeksi suunniteltiin jotain hieman mekaanisempaa aihetta. Pian kuitenkin esiin nousi ajatus siitä, että koneoppimisen osa-alueelta voisi löytyä aihe. Samaan aikaan Vertex G4-tuotteeseen haluttiin tehdä parannusta kokoonpanoehtojen asetukseen, niin aiheesta tuli mukavasti hyötyä itse tuotteeseenkin. Lopullinen aihe oli siis kokoonpanoehtojen automatisointi ohjattua syväoppimista hyödyntäen (Automating CAD assembly constraints using supervised deep learning). Työssä siis kehitettiin tekoälymalli, jonka tarkoituksena on ennustaa käyttäjän asettamia kokoonpanoehtoja CAD-mallien geometristen ominaisuuksien perusteella. Työ pohjautuu konvoluutioneuroverkkoarkkitehtuuriin, ja sen tarkoituksena on sulavoittaa CAD-suunnittelun kokoonpanovaihetta.

    Joonas

Juhanan aiheen valintaa ohjasi pitkälle hänen pääaineensa eli robotiikka. Juhana lähti miettimään oman esihenkilönsä kanssa miten robotiikkaa voisi hyödyntää Vertexillä tulevaisuudessa. Opinnot koneoppimisen saralla ja tarpeet Vertexillä kehityksen alla olevaan dokumenttien varastointiin liittyvään pilvipalveluun kohtasivat ja sitä kautta myös aihe lyötiin lukkoon. Työn aiheena on virallisesti “Multi-label classification for industry specific text document sets”, mikä vapaasti suomennettuna tarkoittaa toimialakohtaisten tekstidokumenttien sisältöperusteisen monileimaluokittelijan kehitystä. Käytännössä työ keskittyi perinteisen yksiluokkaisen NLP (natural language processing, luonnollisen kielen käsittely) luokittelualgoritmin muuntamiseen monileimaavaksi NLP-algoritmiksi, joka voidaan liittää ulkoiseen dokumenttivarastoon kategorisoimaan varastoon ladattuja dokumentteja. Tämä vähentää asiakkaiden aiemmin suorittamaa manuaalista kategorisointityötä.

    Juhana

Juho löysi mielenkiintoisen aiheen tietokonegrafiikan parista. Hän on työskennellyt aiemmin Vertex Showroomin parissa, mutta sopivan aiheen löydettyään hän vaihtoi työtehtäviään kokonaan Showroomin web-maailmasta CAD-puolen grafiikan kehittämiseen. Juhon aiheena on siis “Interactive global illumination using signed distance fields”/“Interaktiivinen globaali valaistus etumerkillisten etäisyyskenttien avulla” eli käytännössä siis CAD:iin toteutettiin proof-of-concept uudesta menetelmästä, jolla voidaan laskea mallille todenmukaisempi reaaliaikainen valaistus.

    Juho

Paljon uutta oppia

Nuoret kertovat oppineensa diplomityön tekemisen aikana sekä substanssiasioita että itse kirjoittamisprosessiin liittyviä asioita. Juhana nostaa yhtenä tärkeimpänä oppina priorisoinnin ja ajankäytön suunnittelun tärkeyden. Mielenkiintoisia asioita tuntuu aina riittävän, mutta priorisointi ja myös ei:n sanominen auttaa oman ajankäytön hallinnassa. Myös Matias komppaa Juhanaa aikatauluttamisen tärkeyden ymmärtämisessä. Diplomityö on nuorelle iso projekti ja sen aikana todella tajuaa, miten suunnittelulla ja aikataululla on iso merkitys.

Osaaminen kehittyi myös diplomityön aiheen tiimoilta huimasti. Joonas kertoo oppineensa paljon uutta koneoppimisesta ja sen hyödyntämisestä käytännön ongelmien ratkaisuun. Hän toteaa, että aihetta on toki käyty läpi ylipistolla muutamalla kurssilla, mutta diplomityön konkreettinen kokonaisuus sen ympärillä opetti paljon lisää. Juho pohtii oppineensa runsaasti lisää tietokonegrafiikasta. Hänen mukaansa grafiikan parissa työskennellessä erityisen antoisaa on se, kun työn jäljen näkee heti konkreettisesti: jos tekee hyvää työtä niin malli näyttää heti paremmalta.

Erityisesti nuoret iloitsevat siitä, että pääsevät hyödyntämään oppimaansa työssä. Matias uskoo, että että diplomityössä käytettyjen menetelmien avulla voidaan kehittää Vertexin menetelmiä. Myös Joonas pohtii, että koneoppimista voidaan mahdollisesti jatkossakin käyttää Vertexillä. Juho näkee asian oman diplomityönsä osalta siten, että työ olisi tehty joka tapauksessa, diplomityönä tai ei.


Osaaminen kehittyy jatkossakin rennossa porukassa

Kun jokainen nuori saa vuorollaan diplomityönsä purkkiin, jatkuu hommat vakipestissä Vertexillä. Nuoret kiittelevät rentoa työyhteisöä ja opiskelupolkua, jossa opintojen ohessa työskentely on ollut joustavaa ja tukenut opiskelua. Apua on aina voinut kysyä ja sitä on saanut tarvittaessa. Opinnot eivät ole kärsineet matkan varrella vaan valmistuminen on ollut ykkösasia sekä nuorelle että organisaatiolle.

Juhana on uppoutunut diplomityönsä ohella viime kuukausien aikana uusien pilvipalveluiden kehittämiseen ja työ jatkuu sillä saralla ohjelmistoarkkitehtina. Erityisesti uusien teknologioiden opiskelu on Juhanan sydäntä lähellä. Myös Juho painottaa uuden oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen tärkeyttä jatkossakin mielekkäiden työtehtävien rinnalla. Matiaksella kiikarissa on ensin viedä hänen aloittamansa malli kunniakkaasti maaliin. Hän myöntää kyllä, että koko ajan mielessä on pyörinyt monia ajatuksia tulevaisuuden uudistuskohteista, mutta niiden osalta aika näyttää mitä tapahtuu. Joonaksenkin suunnitelmissa on ensin kehittää diplomityön aihe julkaisukuntoon. Sen jälkeen häntä kiinnostaisi kokeilla uusia tekniikoita kuten Javascript-kehitystä.

Olen varma, että kuulemme näistä nuorista vielä jatkossakin! Tsemppiä ja onnea jokaiselle opiskelijapolun viimeisiin puristuksiin!