Kehitys tapahtuu yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Työpaikkablogi

Elokuu 2022
Timo Tulisalmi
CTO

Timo Tulisalmi uskoo esimerkin ja luottamuksen voimaan

 

Timo Tulisalmi on työskennellyt ohjelmistoalalla yli 30 vuotta. Nykyisin hän toimii Vertexin teknologiajohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Hän on toiminut vuosien varrella monessa eri roolissa, mm. software developerina ja product managerina. Eri rooleissa toiminen on antanut Tulisalmelle näkemystä ohjelmistoalaan monesta eri kulmasta.

Tulisalmi suhtautuu ohjelmistojen kehittämiseen intohimoisesti: hän innostuu helposti uusista teknologioista ja alan uusimmista trendeistä. Samalla hänellä on teknologiajohtajana myös toinen tärkeä tavoite. Hän haluaa olla hyvä johtaja.

– Oli sitten nuorempi tai kokeneempi osaaja, toivon aina, että kenenkään ei tarvitse koskaan lähteä Vertexiltä siksi, että johtaminen olisi huonoa. Myös jokaisen henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuudesta on tärkeää pitää huolta, Tulisalmi sanoo.

Tulisalmen johtamisfilosofiassa johtaminen ja kehittyminen kulkevatkin käsi kädessä. Samalla työntekijöiden ammatillinen kehitys on yksi palkitsevimmista asioista, joita johtajana pääsee kokemaan.

– Parhaimmillaan johtaja voi olla luomassa ihmisten kasvua ja tulevaisuutta. Siinä ollaan aika isojen asioiden äärellä. On todella hienoa nähdä ihmisten kehittyvän.

 

Johtamisen kolmen aikavälin tavoitteet

Tulisalmen mukaan johtaminen on tärkeää nähdä pidempänä prosessina, ei vain arjessa tapahtuvina yksittäisinä tekoina. Näin voidaan varmistaa, että sekä yksilöiden ja organisaation kehitys menee oikeaan suuntaan. Hän erottelee johtamisen kolmeen aikaan perustuvaan näkökulmaan: lyhyen aikavälin (<6kk), keskipitkän aikavälin (6kk-2v) ja pitkän aikavälin näkökulmaan (2v+).

–  Lyhyellä aikavälillä tavoitteena on varmistaa, että kaikilla on mahdollisuudet onnistua. Keskipitkällä aikavälillä taas täytyy pitää huolta siitä, että teemme ylipäätään oikeiden asioiden kanssa töitä, Tulisalmi avaa.

Tulisalmen mukaan johtajan pitää pystyä viestimään työn tavoitteet ja visio niin, että se mahdollistaa työntekijöille merkityksellisen työskentelyn. Erilaisia osaajia tulee johtaa eri tavoin, mutta tärkeää on olla tasa-arvoinen kaikille työntekijöille. Esimerkiksi nuoremmat osaajat tarvitsevat tilaa näyttää omaa osaamistaan ja loistaa – heille on tärkeää antaa siihen aidot mahdollisuudet ja edellytykset.

– Esimerkiksi diplomitöiden tekijät osaavat todella paljon. Usein heidän kanssaan työskennellessä huomaa, että tässähän oppii itse uusia asioita.

Lyhyen ja keskipitkän aikavälin näkökulmissa korostuvat perinteisemmät esimiestaidot, kuten kuunteleminen ja empatia. Sen sijaan pitkän aikavälin näkökulmassa johtajalta vaaditaan visionääristä ajattelua.

– Pitkällä aikavälillä johtajan pitää tunnistaa tulevaisuuden trendejä. Välillä pitää katsoa eteenpäin ja myös keskittyä tulevaisuuden taitojen hankkimiseen.

 

Johtaminen oppimisen ja inspiroinnin kehänä

Tulevaisuuden taitojen ja uuden oppiminen ei kuitenkaan ole vain johtajien tai esihenkilöiden vastuulla, vaan kehitys tapahtuu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tulisalmen mukaan hyvä johtaminen voi parhaimmillaan johtaa oppimisen ja inspiroinnin kehään, jossa johtajan rooli on laittaa pyörät pyörimään.

– Uskon vahvasti esimerkkiin ja sen voimaan. Innostus tarttuu, ja johtajalla pitää olla visionäärisyyttä, Tulisalmi sanoo.

Tulisalmi kertoo esimerkiksi oppimisen ja inspiroinnin kehästä Vertexillä natiiiveista pilvipalvelusovelluksista. Koko projekti lähti liikkeelle, kun Tulisalmi päätti omissa harrastusprojekteissaan ottaa asiasta selvää. Asiasta keskusteltiin Vertexillä, ja pilvipalveluiden hyödyntämisestä lähdettiin luomaan proof of conseptia. Näin osaaminen saatiin taloon sisälle. Tulisalmi koulutti henkilöstöä asiasta Vertex Akatemiassa. Nopeasti Tulisalmen kiinnostuksen aloittamassa projektissa asetelma kääntyi päälaelleen: nykyään Tulisalmi kuuntelee vaikuttuneena asiantuntijoitaan ja pyrkii ammentamaan heiltä oppia. Hän pitääkin erittäin tärkeänä, että asiantuntijoille annetaan aidosti tilaa loistaa.

– Haluan olla mukana ja laittaa itseni likoon. Oikeassa hetkessä pitää kuitenkin osata siirtyä pois tieltä, Tulisalmi naurahtaa.

 

Hyvä johtaja ymmärtää asiantuntijoitaan

Pelkkä itsensä likoon laittaminen on kuitenkin harvoin tarpeeksi. Tulisalmen mukaan johtajan on tärkeää aidosti ymmärtää asiantuntijoitaan. Tämä on mahdollista vain, jos oma asiantuntemus on riittävällä tasolla. Toisaalta johtajan on myös pystyttävä myöntämään, kun jotain ei tiedä.

– Johtajan on oltava tietyllä tapaa nöyrä. On pystyttävä myöntämään, kun jotain ei tiedä. Lisäksi johtaja ei koskaan saa viedä asiantuntijoidensa työstä kunniaa.

Ymmärtämiseen liittyy myös aito välittäminen, empatia ja kuuntelutaito. Nämä kuuluvat Tulisalmen mukaan johtajan tärkeimpiin ominaisuuksiin.

– On tärkeää, että johtaja osaa kuunnella ymmärtääkseen, ei vain vastakseen. Tässä haluan itsekin vielä kehittyä lisää. Joskus innostuneena saatan hieman puhua päälle, Tulisalmi myöntää.

Ylipäätään Tulisalmi pitää tärkeänä, että johtamiseen kiinnitetään organisaatiossa huomiota. Johtajien tulisi olla olemassa erityisesti asiantuntijoita varten. Tämä ei ole itsestäänselvyys, vaan johtamisen tavoitteita ja keinoja tulee toisinaan arvioida. Kehitys on tärkeää – myös johtamisessa.