Dailyt ja yhteiset sparrailut pitävät henkeä yllä – Avoin yhteistyö on Vertexin toiminnan ydin

Hyppää mukaan tutustumaan Vertexin ohjelmistokehityksen prosessiin! Laadukkaiden tuotteidemme takana on useampia rooleja, ja ihmisiä. Jotta yhteistyö on sujuvaa ja arki mielekästä, on eri asiantuntijoiden pystyttävä keskustelemaan avoimesti, auttamaan toisiaan aina tarvittaessa, ja olla tiiminsä tukena.

Työpaikkablogi

Helmikuu 2023

Tuotepäälliköt toimivat linkkinä eri tiimien ja asiakkaiden välillä

Jussi Saikkonen työskentelee Vertexillä koneenrakennuksen toimialan tuotepäällikkönä. Tuotepäällikön työtehtäviin ei kuulu varsinaista koodaustyötä, vaan he vastaavat suuremmista linjauksista.

– Tuotepäällikön tehtävä on valmistella ja esitellä niitä asioita, mitkä tulevat kehitykseen. Teemme yhteistyötä esimerkiksi tuoteomistajien, myyjien, asiakaspalvelutiimin ja markkinoinnin kanssa. Tuotepäällikkö toimii tietynlaisena sanansaattajana ja vastaa tuotteista, Saikkonen kuvailee omaa rooliaan.

Tuotepäällikkö tapaa myös asiakkaita. Päivät ovat vaihtelevia, ja työpäivä voi pitää sisällään myös eri tiimien välistä koordinointia. Yhteydenpitoa suuntaan jos toiseenkin on paljon ja yhteistyö Vertexillä on mutkatonta.

– Meillä voi ottaa pienellä kynnyksellä ihmisiin kontaktia ja keskustella. Apua saa aina jos tarvitsee. Meillä on matala organisaatio, ja olemme tottuneet toimimaan yhdessä. Jos joku tietää enemmän jostain asiasta, apua saa aina varmasti, Saikkonen kertoo.

 

Arkkitehdit auttavat arjen työn suunnittelussa

Myös arkkitehtien työnkuvaan kuuluu yhteydenpitoa moneen suuntaan, mutta heidän roolinsa on lähempänä itse ohjelmistojen kehitys- ja koodaustyötä. Juhana Rajala työskentelee arkkitehtina pilvitiimissä. Tuotepäälliköiden tavoin arkkitehditkin katsovat tulevaisuuteen.

– Suurin ero arkkitehdin ja kehittäjän välillä on, että arkkitehti pyrkii katsomaan parin vuoden päähän ja suunnittelemaan tulevaa, kun taas kehittäjien fokus on enemmän tässä hetkessä, Rajala kertoo.

Arkkitehdeillä on usein pitkä tausta ohjelmistokehityksen parissa. Rajala on siinä mielessä poikkeus, että hän päätyi arkkitehdiksi melko nopeasti. Syynä tähän on pilvitiimin uusi teknologia, josta pitkää kokemusta omaavia tekijöitä on melko vähän. Vaikka arkkitehdiksi usein päätyykin kokeneempi koodari, Rajala korostaa, että arkkitehdit eivät ole mitenkään kehittäjiä parempia tekijöitä, vaan oppia jaetaan molemmin puolin.

– Meillä kyllä opitaan jatkuvasti toisilta. Arkkitehti ei ole mitenkään kehittäjien yläpuolella, vaan ennemminkin usein kehittäjät opettavat meitä, että miten asioita kannattaisi tehdä. He tietävät parhaiten, koska ovat siinä arjen tekemisessä kiinni, Rajala kuvailee yhteistyötä.

Arkkitehdin yksi tärkeimpiä työpareja on tiimin Product Owner, jonka kanssa arkkitehti suunnittelee kehitysprinttien sisältöä. Myös tiimin kehittäjät ovat usein mukana suunnittelussa.

– Product ownerin kanssa juttelemme lähes päivittäin. Suunnittelemme sprinttien sisältöä ja pyrimme saamaan taskit sellaisiksi, että ne ovat kehittäjille mahdollisimman toteuttamiskelpoisia, Rajala päättää.

 

Product Owner huolehtii tiimin onnistumisesta

Tuotepäälliköt ja arkkitehdit ovat mukana suunnittelemassa kehitettäviä asioita, mutta lopullinen vastuu sprinttiin sisällytettävistä käytettävistä kohteista ja niiden priorisoinnista on Product Ownerilla. Rakennussuunnitteluohjelmiston Product Owner Kimmo Honkanen korostaa, että ilman tuotepäällikön ja arkkitehdin tukea vastuu olisi raskas.

– Tuotepäällikön ja tuotearkkitehdin kanssa koitetaan järjestää tehtävät backlogiin niin, että sieltä löytyy ne oikeat kehitettävät asiat. Se on haravointia, ja yhdessä löydetään kehitettävät asiat. Asiakkaat ja kontaktit kertovat mitä kehitetään, Honkanen kertoo.

Myös tiimin tuki on Honkasen mukaan korvaamatonta: tiimin kehittäjillä on paljon asiantuntemusta mitä PO voi hyödyntää päätöksenteossa. Product Owner joutuu tekemään paljon päätöksiä siitä, mitä tuotteita kehitetään missäkin vaiheessa, ja joskus yksittäinen asiakas ei saa heti toivomaansa. Honkanen pitää tärkeimpänä, että omalla kehitystiimillä on ajantasainen tieto siitä, mitä kehitetään ja miksi.

– Läpinäkyvästi pitää näyttää mitä kehitetään ja milloin, ja mitä ei kehitetä. Kehittäjällä pitää olla myös ajantasainen tieto siitä, miksi jotain tehdään, Honkanen avaa.

Tiedonkulun varmistamisen lisäksi Product Ownerin tehtävä on olla arjessa tiimin tukena.

– Oma työ on päivittäisissä tekemisissä. Pitää tehdä päätöksiä ja olla tiimin tukena. Usein päätökset on hyviä, joskus pitää korjata. Joskus pitää myös sanoa ei.

Juhana Rajala, Marko Kärkelä, Marko Mätäsniemi, Jussi Saikkonen ja Kimmo Honkanen pitävät siitä, että päivittäisissä palavereissa sparraillaan ja keskustellaan haastavammista kehityskohteista. Myös arjessa apua ja tukea on aina helposti saatavilla.

Scrum Master valmentaa tiimiä kohti onnistumisia

Tiimin tukena ovat myös Scrum Masterit. He ovat usein kokeneita ohjelmistokehittäjiä, joiden osa työajasta on varattu muiden auttamiseen ja tukemiseen. Scrum Masterina toimiva Marko Mätäsniemi vertaa tehtävää urheilujoukkueen valmentajaan.

– Scrum Master on ikään kuin valmentaja. Siihen ei kuulu esimiesroolia, mutta Scrum Masterin tehtävänä on varmistaa, että tiimillä ei ole esteitä työntekoon, Mätäsniemi kuvailee.

Käytännössä esteiden poistaminen tarkoittaa usein sitä, että Scrum Master pitää huolen, että keskustelulle ja oppimiselle on aikaa. Scrum Master saattaa myös oikeat ihmiset pöydän ääreen keskustelemaan asioista.

– Tärkeintä on varata riittävästi aikaa keskusteluille. Vedän niitä keskusteluja ikään kuin puheenjohtajana. Varmistan, että jokainen saa mahdollisuuden sanoa asioita ääneen.

Joskus Scrum Master joutuu myös buustaamaan keskusteluja, jotta teemoihin päästään riittävän syvälle, ja oppimista tapahtuu aidosti. Mätäsniemen mukaan myös tiedottamisella on tärkeä rooli, sillä riittävä tiedonkulku on keskusteluiden mahdollistaja.

– Scrum masterin yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että ihmiset saavat onnistumisen tunteita. Jos joku törmää seinään, me menemme auttamaan siinä, että seinä saadaan edestä kaadettua, Mätäsniemi kertoo.

 

Kehittäjät ovat toteutuksen ammattilaisia

Ohjelmistokehittäjät ovat arjen asiantuntijoita ja kehitystyön ammattilaisia. He osallistuvat sprinttien suunnitteluun ja toteuttavat lopulta backlogiin järjestellyt tehtävät. Product Ownerin kanssa kehittäjät varmistavat myös, että suunnitellut työt ovat myös käytännössä toteuttamiskelpoisia.

Vertexillä kehittäjät kuulevat usein myynniltä asiakkaan palautteista ja tarpeista. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita kehittäjille kuitenkin ovat muut kehittäjät. Cloud-tiimin kehittäjän Marko Kärkelän mukaan heillä on myös paljon projekteja, joissa korostuu kehittäjien yhteistyö eri tiimien välillä.

– Meillä on monia yhteisiä projekteja, joissa työskentelee eri tiimien jäseniä. Siinä yhteistyö näkyy vahvasti, Kärkelä sanoo.

Kärkelän mukaan yhteistyö myös oman tiimin kesken on monimuotoista. Päivittäisissä palavereissa sparraillaan ja keskustellaan haastavammista kehityskohteista. Myös arjessa apua ja tukea on aina helposti saatavilla.

– Tosi matalalla kynnyksellä laitetaan viestiä Slackissä, kun kaivattaisiin apua. On helppoa lähettää esimerkiksi koodinpätkä Slackissä työkaverille, ja kysyä, että olisiko se vaikka noin, Kärkelä sanoo.

Yhteistyön ilmapiiri on säilynyt erinomaisesti myös etätyön astuttua kuvioihin Vertexillä. Kärkelän mukaan tietyt asiat on jopa helpompi hoitaa linjojen välityksellä, mutta yhteiselle ajalle on silti kysyntää.

– Etäaika ei ole vaikuttanut yhteistyöhön, sillä dailyt ja yhteiset sparrailut pitävät henkeä yllä. Olemme silti keskustelleet siitä, pitäisikö esimerkiksi yksi päivä sprintin aikana nähdä yhteisesti toimistolla, Kärkelä päättää.