Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

 

Vuonna 2021 Vertexin tekoälykehitys polkaistiin käyntiin kahden diplomityön voimalla. Toisen diplomityön tekijä, Vertexillä työskentelevä Joonas Hyvärinen, arvioi, että tekoäly tulee muuttamaan merkittävästi CAD-pohjaisilla ohjelmistoilla tehtävää suunnittelua lähivuosina.

Asiantuntija-artikkeli

Elokuu 2023
Joonas Hyvärinen
Software Developer

Vertex Ajassa blogi

Ohjelmistosuunnittelija Joonas Hyvärisen vuonna 2021 Vertexille tekemä diplomityö käsitteli koneoppimista ja erityisesti sitä, miten koneoppimista voidaan hyödyntää kappaleen geometrisen muodon tulkitsemisessa sekä kuinka koneoppimisen perusteella voidaan päätellä, kuinka kappaleet voisivat yhdistyä toisiinsa. Tämän tiedon pohjalta puolestaan olisi mahdollista automatisoida suunnittelua.

Yksi Hyvärisen lopputyössä tutkimista ongelmista oli, miten CAD-malleista saadaan dataa, joka soveltuisi käytettäväksi neuroverkoissa.

”Neuroverkot ovat kriittisiä siinä, millaista dataa niiden koulutuksessa käytetään, joten asiaa oli tutkittava tarkasti”, Hyvärinen kertoo.

”Päädyimme käyttämään muun muassa paljon kuvantunnistuksessa hyödynnettävää konvoluutioneuroverkkomallia. Lopputuloksena saatiin toimiva malli, joka pystyy reaaliajassa päättelemään kappaleiden muodoista niiden välille sopivat kokoonpanoehdot. Tämä malli on ollut uutena toiminnallisuutena Vertexin ohjelmistoissa mukana viime talvesta alkaen.”

Vertex 3d cad mekaniikkasuunnittelu

Tekoäly mullistaa CAD-ohjelmistojen käytön

Hyvärinen luettelee potentiaalisia tapoja, joilla tekoäly voi tulevaisuudessa mahdollisesti helpottaa kaikkien Vertex-käyttäjien arkea.

”Pystymme tekoälyllä analysoimaan toistuvia työvaiheita, joita asiakkaan prosesseissa on. Näitä työvaiheita pystytään virtaviivaistamaan ja siten vähentämään toisteisia työvaiheita. Tekoälyn avulla voi myös helpottaa jo tehdyn suunnittelutyön uudelleenkäyttämistä valtavien datamassojen aikakaudella.”

Hyvärinen kertoo, että tekoälyn avulla on myös mahdollista ottaa huomioon suuria määriä erilaisia parametrejä ja generoida automaattisesti drafteja reunaehtojen perusteella, mikä helpottaa manuaalista suunnittelua.

”Sekä Vertex että muut CAD-pohjaiset ohjelmistot kulkevat tällaista kehitystä kohti. CAD-maailman trendeissä viimeisen parin vuoden aikana tekoäly on ollut jatkuvasti enemmän esillä. Datan määrä ja laatu ovat tärkeässä asemassa ja CAD-pohjaisissa järjestelmissä dataa on hyvin saatavissa.”

Tekoälyosaaminen vaikuttaa Vertexillä myös rekrytointeihin. Osaajille on kysyntää.

”Nyt on juuri käynnistymässä kaksi uutta diplomityötä, jotka tulevat liikkumaan tekoälyn saralla. Tekoälyn opettaminen yliopistoissa on lisääntynyt, joten meillekin tulee koko ajan uutta väkeä, jolla on alan osaamista. Se puolestaan tarkoittaa, että olemme valmiita ottamaan tulevaisuuden haasteet vastaan. ”

 

Vertex Systems hyödyntää ohjelmistossaan tekoälyä. Lue Joonas Hyvärisen blogi-kirjoituksesta, miten hänen Vertex Systems’ille tekemänä diplomityönään syntyi koneoppimiseen perustuva sovellus, jolla luokitellaan kokoonpanoehtoja CAD-mallien geometristen ominaisuuksien perusteella. 

Joonas Hyvärinen
Software developer

Timo Peura

Vertex Systems on suomalainen suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Vertex-ohjelmistojen avulla nopeutat suunnittelua, vähennät suunnitteluvirheitä ja parannat tuottavuutta. Tutustu Vertex G4 mekaniikkasuunnitteluohjelmistoon.

Lataa uusin e-kirjamme Teollisuus 4.0 tulee – oletko valmis?

Lue lisää

Tuotetiedonhallinta voi avata oven liiketoiminnan kasvuun

Tuotetiedonhallinta voi avata oven liiketoiminnan kasvuun

“Yrityksen kaikissa tärkeissä prosesseissa pitää pystyä kuljettamaan tietoa digitaalisesti prosessin eri vaiheissa läpi koko ketjun. Tiedon pitäisi myös olla helposti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.  
Sitten kun asiat ovat yrityksessä näin hyvällä mallilla, alkaa tapahtua pieniä ihmeitä: aikaa, rahaa ja resursseja alkaa säästyä esimerkiksi turhien reklamaatioiden käsittelyltä”, kertoo Antti Sääksvuori.

Kyberturvattomuus on liiketoimintariski

Kyberturvattomuus on liiketoimintariski

”Digitaalisen turvallisuuden uhat ovat osa liiketoimintariskiä ihan samalla tavalla kuin likviditeettiriski tai häiriöt logistiikkaketjussa ovat liiketoimintariskejä”, kertoo Peter Sund Suomen kyberteollisuuden edunvalvontajärjestöstä. Yritysten kannattaakin tehdä riskiarvioita siitä, kuinka vakavan haitan yrityksen digitaalisissa palveluissa tai infrastruktuurissa tapahtuva häiriö voi aiheuttaa tuotannon jatkuvuudelle.

Ohjelmistorobotti auttaa purkamaan rutiinityökuormaa

Ohjelmistorobotti auttaa purkamaan rutiinityökuormaa

Ohjelmisto- ja toimistorobotit pystyvät suorittamaan toimistotyön rutiinitehtäviä tehokkaasti ja samalla vapauttamaan ihmisiä aivotyöhön. Tietoliikenneyhtiö Elisan teknologiajohtaja Ville Raution mukaan koneälyn korvaajiksi toimistoroboteista ei kuitenkaan vielä ole.