Vertex tiedonhallinta ja systeeminhoitokurssit

Haluatko tehokkaaksi Vertex-ohjelmiston käyttäjäksi?

Me haluamme että menestyt. Jotta voit hyödyntää Vertex -ohjelmistoasi tehokkaasti organisaatiosi liiketoiminnassa, suosittelemme Vertex-koulutuksia. 

Yksittäiset kurssit

Vertex Flow pääkäyttäjän toiminnot

Organisaatiollasi on käytössä Vertex Flow.

Tavoite
Opit käyttämään Vertex Flow´ta pääkäyttäjänä.

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Perustiedot IT-tuen rutiinitehtävistä.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssilla selvitetään pääkäyttäjän tehtäväkentän taustaa ja perehdytään Flow-ohjelmiston asennus- ja päivitystoimenpiteisiin. Tutustutaan Flow-palvelimien hallintaan. Asennuksen jälkeisessä sovitustyössä syvennytään lähinnä yrityksen liiketoimintaprosessien tukemiseen Flow’n tarjoamilla työkaluilla.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Pääkäyttäjän rooli
2. Ohjelman asennus ja päivitys
3. Tiedostopalvelimet
4. Käyttäjät ja käyttäjäryhmät
5. Käyttäjän oikeudet
6. Tiedon tuonti ja vienti
7. CAD-dokumentit
8. Integrointi muihin järjestelmiin
9. Työnkierto ja viestintä
10. Objektien elinkaari

Vertex Flow CAD-käyttäjän tiedonhallinta

Organisaatiollasi on käytössä Vertex G4-Flow -integraatio ja käytät itse Vertex G4 -ohjelmistoa.

Tavoite
Opit käyttämään Vertex G4:ää ja Flow´ta suunnittelutiedon hallintaan.

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
G4-Mekaniikkasuunnittelu 1 ja 2 tai vastaavat tiedot sekä suotavaa Flow-perustiedot.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Nimikkeiden, mallien ja piirustusten käsitteet ja käsittely G4:llä ja selaimella Flow´ssa. Menetelmän, joissa yksi malli kuvaa useampaa nimikettä. Nimikkeiden, mallien ja piirustusten versiointi ja sekä niiden tilat ja muutostiedotteet.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

  1. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: Nimikkeet, mallit ja piirustukset, versiot  ja tuoterakenteet.
  2. Uuden osamalli-nimikkeen perustaminen G4:ssa, mallin ja piirustuksen luonti ja näiden palauttaminen (tallennus) Flow:hun.
  3. Uuden kokoonpanomalli-nimikkeen perustaminen G4:ssa, mallin ja piirustuksen luonti ja näiden palauttaminen (tallennus) Flow:hun.
  4. Flow:ssa luodun nimikkeen jalostaminen osa- tai kokoonpanomalliksi.
  5. Flow:ssa ja Vertex G4-mallissa olevan tuoterakenteen vertailu.
  6. Menetelmä, jonka avulla yksi osamalli kuvaa useampaa nimikettä.
  7. Menetelmä, jonka avulla yksi kokoonpanomalli kuvaa useampaa nimikettä.
  8. Versiointi (Nimikkeiden, mallien ja piirustusten).
  9. Mallien, piirustusten ja nimikkeiden tilat ja muutostiedotteet.
Vertex Flow SolidWorks-tiedonhallinnassa

Organisaatiollasi on käytössä SolidWorks CAD-ohjelmisto.

Tavoite
Opit käyttämään Flow-järjestelmää ja SolidWorks-ohjelmistoa yhdessä tuotetiedonhallintaan.

Kurssin kesto ja hinta
Kesto: 1päivä
Hinta: 360 euroa + alv.
Hinta sisältää kurssimateriaalin, kahvit ja lounaat.

Esitiedot
Perustiedot CAD-järjestelmän käytöstä.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Nimikkeiden, mallien ja piirustusten käsitteet ja niiden käsittely sekä CustomFlow’n käyttöliittymässä että selaimella Flow´ssa. Flow-järjestelmän tuotetiedonhallinnan perusteet. Nimikkeiden, mallien ja piirustusten versiointi ja sekä niiden tilat ja muutostiedotteet.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: Mallit, piirustukset, nimikkeet ja tuoterakenteet
2. Osamallin nimikkeen perustaminen CustomFlow’ssa, tietojen syöttö ja palautus Flow:hun   
3. Kokoonpanomallin nimikkeen perustaminen CustomFlow’ssa, tietojen syöttö ja palautus Flow:hun 
4. Mallin ja piirustuksen tiedostoformaatit Flow’ssa
5. Flow’ssa luodun nimikkeen käyttö CustomFlow’ssa
6. Flow’n tuotetiedonhallinnan perusteet
7. Liitynnät ja tiedon haku Flow’ssa
8. Projektien ja tuotteiden hallinta
9. Versiointi
10. Mallien, piirustusten ja nimikkeiden tilat ja muutostiedotteet

Vertex sovelluskehitin

Olet G4-pääkäyttäjä tai systeemitukihenkilö.

Tavoite
Opit luomaan yrityksesi erityispiirteisiin liittyviä tehokkaita työkaluja Vertex-sovelluskehittimellä.

 
Kurssin kesto

3 päivää

Esitiedot
Perustiedot G4-käytöstä sekä kokemus jostakin ohjelmointikielestä on suotavaa.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Sovelluskehittimen kielen rakenne ja tärkeimmät komennot.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Yleistä
– Sovellinkehittimen taustaa
– Ohjelman suunnittelu

2. Ohjelman perusrakenne
– Ohjelman kirjoittaminen
– Ohjelman käyttöönotto
– Numeeriset- ja merkkijonomuuttujat
– Taulukkomuuttujat
– Laskentaoperaatiot ja –funktiot
– Ohjelman toiminnan seuranta
– Virheiden selvitys

3. Graafisten elementtien tuottaminen sovelluskehittimellä
– Indeksointi
– Elementtityypit
– Piirtokäskyt

4. Rakenteellisuus
– Silmukat
– Ehtolauseet
– Tekstimakrot
– Vertailulauseet

5. Tekstitiedostojen käyttö
– Avaus ja sulkeminen
– Luku ja kirjoitus
– Rajoitukset

6. Tiedon syöttö ohjelmaan
– Kysymyslauseet
– Valintatilanteet
– Tekstimakrot
– Ympäristötietojen käyttö
– Tekstitiedostot

7. Merkkimuuttujien operaatiot
– Merkkijonon osittaminen
– Merkkijonon funktiot (haku, pituus, trimmaus)
– Numeeriset muunnokset
– Merkkijonon vertailukomento

8. Aliohjelmat
– Korvaustaulukon käyttö parametrien välityksessä
– Yhteisten indeksien käyttö

9. Tietokantatoiminnot
– Tietokannan avaus
– Rivilistan muodostus ja käsittely
– Tietokantarivin luku ja kirjoitus

10. Automaattisesti käynnistyvät ohjelmat

11. Piirustuksen käsittely
– Piirustuksen luku ja tallennus
– Elementtien muokkaus

Vertex kuvatiedostojen siirto

Sinulla on tarve siirtää piirustuksia ja malleja johonkin muuhun CAD-järjestelmään tai lukea Vertexiin toisesta järjestelmästä.

Tavoite
Opit hallitsemaan erilaisten tiedostomuotojen (kuten DXF, DWG, IGES, SAT,…) käytön siirrossa Vertexin ja jonkin muun CAD-järjestelmän valillä.

Kurssin kesto
2 päivää

Esitiedot
Perustiedot jostakin Vertex-ohjelmistosta on suositeltavaa.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Eri tiedostomuotojen esittely. Asetusarvotiedostojen taulukot ja avainsanat. 3D-mallien siirtoformaatit.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

Kurssilla voidaan osallistujien valinnan mukaan keskittyä lähinnä jonkin tietyn tiedostomuodon käsittelyyn.

1. Eri tiedostomuotojen esittely
Kuvaformaattien ja Vertex-koodiin kirjoitettujen kääntäjien esittely. Asetusarvotiedostojen sijainti Vertex-ympäristössä.

2. 2D-formaattien asetusarvotiedostot
Tutustutaan DXF-, DWG-, IGES,- MI-, HPGL-, PDF-, PS-, TIFF-muotoisiin tiedostoihin. Tehdään harjoituksia, joissa nähdään käytännössä asetusarvotiedostojen taulukoiden vaikutus käännettävien kuvien elementtien parametreihin, kuten esim. viivan leveyteen, tasoon ja väriin. Katsotaan erikseen osaluettelotietojen hallintaa siirron yhteydessä sekä kuvan muiden asetusten, kuten mittakaavan ja kuvan rajojen käyttäytymistä.

3. 3D-mallien siirto
Tarkastellaan SAT-, VRML,- IGES-, DWG-, STEP-, CATIA- ja STL-mallien generointia ja siirtoa.

Vertex tietokantatoiminnot

Käytät Vertex-ohjelmistoja ja haluat käyttää arkistoja ja tietokantoja tehokkaasti.

Tavoite
Opit käyttämään tehokkaasti Vertex-arkistoja ja tietokantoja sekä hakutoimintoja etsittävän tiedon haun nopeuttamiseksi. Opit hyödyntämään näppäimistöä ja ohjelmiston tarjoamia valikoita työskentelyn tehostamiseksi.

Kurssin kesto
1 päivä

Esitiedot
Ei esitietovaatimuksia.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Tärkeimmät Vertexiin liittyvät arkistot. Tietokantaan liittyvät tiedostot. Erilaiset tavat avata tietokanta. Valikkojen käyttö. Näyttötiedostot, hakunäytöt ja tietokannan listaus. Tietokannassa navigointi. Tietojen siirto Exceliin ja takaisin. Sovelluksen tietokantamenu

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö

1. Tietokantatiedostot
Katsotaan tietokannan ja näyttötiedostojen sijoittumista levylle sekä tutkitaan tietokantaan liittyviä tiedostoja. Käydään läpi tietokannan rakenteen periaatteet.

2. Tietokannan avaaminen
Tutustutaan erilaisiin tapoihin avata tietokanta.

3. Valikot
Tutustutaan tietokantojen käsittelyn yhteydessä tarjolla oleviin toimintoihin.

4. Näyttötiedostot
Eri tyyppisten näyttötiedostojen ja monisivuisten näyttöjen käyttöä harjoitellaan. Tutustutaan hakunäyttöihin, graafiseen käyttöliittymään sekä erilaisten valikoiden käyttöön.

5. Tietokannassa navigointi
Harjoitellaan siirtymistä kenttien välillä ja kortista toiseen eri tyyppisissä näyttötiedostoissa sekä valintalistoissa. Perehdytään hakunäyttöjen ominaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen tiedon etsinnässä. Opiskellaan näppäintoimintoja käytön nopeuttamiseksi.

6. Tietokannan listaus
Tietokannan listuksia voidaan tehdä ohjelmiston tarjoamalla automatiikalla tai erikseen käyttäjän määrittämällä tavalla.

7. Siirto Exceliin
Excel-linkin hyödyntäminen eri tilanteissa ja tiedon siirto.

8. Sovelluksen tietokannat
Tietokantamenun lisäksi Vertex tarjoaa mahdollisuuden asiakaskohtaisten toimintojen lisäämiseksi sovelluksen tietokantamenuun.

Vertex tietokannat ja osaluettelointi

Olet G4-pääkäyttäjä tai systeemitukihenkilö.

Tavoite
Opit muokkaamaan Vertex-arkistojen ja tietokantojen rakennetta, näyttöjä ja listausformaatteja sekä perustamaan omia tietokantoja. Saat myös työkalut osaluetteloinnin muodon hallintaan.

Kurssin kesto
3 päivää

Esitiedot
Tietokantatoimintojen peruskurssi tai vastaavat tiedot.

Kurssilla käsiteltävät asiat
Kurssin pääpaino on itse tehdyissä harjoituksissa. Harjoitusten kautta opitaan tietokantojen muodon määrittely sekä tietokantojen käsittelyikkunan muokkaus. Tietokantojen listauksen määrittely käydään myös läpi harjoituksissa ja samalla opitaan tekemään erilaisia osaluetteloita.

Lisätietoja
myynti(at)vertex.fi

Tarkka kurssisisältö  

1. Tietokannan muodon määrittely
Perustetaan esimerkkitietokanta ja tehdään kaikki keskeiset muodon määrittelyyn liittyvät toimenpiteet, kuten kenttien indeksointi ja attribuuttien asetus. Harjoitellaan tietokannan datan ja muodon täydennystä sekä tietokannan tyhjentämistä.

2. Näytöt
Perustetaan uusia näyttötiedostoja ja muokataan vanhoja. Asetetaan näyttöön vakiotekstit, kenttäkutsut ja ryhmäkutsut. Valitaan kentille tarvittavat oikeudet ja luodaan näytön kenttiin yhteyksiä muihin tietokantoihin. Kokeillaan datan kopiointia linkin avulla ja sovelluskehitinohejlmien käyttöä datan syötössä. Tehdään näyttöön graafisia käyttöpainikkeita ja –valikoita. Asetetaan alasvetovalikkojen näkyvyys halutunlaiseksi. Tutustutaan ehtolauseisiin ja lukituksiin.

3. Tietokannan listaus
Rakennetaan esimerkkitietokannalle listausformaatti. Asetetaan listeusformaattiin vähitellen lisää ominaisuuksia, kuten otsikkotekstejä, rivien järjestysmäärityksiä, alaotsikoita, kansilehti sekä halutun kentän mukaan muuttuvia otsikoita. Lopuksi koodataan formaattiin välisummien ja yhteenvedon laskentaa. Tarkastellaan tekstimakrojen toimintaa listauksissa. Mikäli aikaa jää, kokeillaan myös listausten yhdistelyä, sovelluskehitinohjelmakutsuja sekä muita erikoistapauksia

4. Nimiketietokanta
Nimiketietojen ylläpito ja poiminta mallin tietoihin on lähtökohta osaluetteloinnin onnistumiselle.

5. Muut tietokanta-asiat
Tehdään harjoituksia sovelluksen tietokantamenun muokkauksessa. Esitellään tärkeimmät VERTEX-tietokannat. Excel-linkin käyttö ja sen muokkaus. Oikopolkujen rakentaminen sovelluksen tietokantamenua käyttämällä.

6. Osaluettelon keruu
Kerrataan koko osaluettelointiprosessi: tietojen syöttö, osaluettelon tulostus, yksittäisen mallin- ja kokoonpanon osaluettelo.

7. Osaluettelon hallinta
Tarkastellaan lyhyesti attribuuttitietokantojen toimintaa ja muokataan osaluetteloinnin toimintaa tekemällä uusia tulostusformaattimäärityksiä KOMPOT-tiedostoon. Harjoitellaan myös erikielisten osaluetteloiden laadintaa.

Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittautuminen:
Täytä alla oleva kaavake tai lähetä sähköpostia myynti@vertex.fi.
Ilmoittaudu viimeistään yksi viikko ennen kurssin ajankohtaa. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi lähipäivinä sähköpostiisi.

Peruutukset:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruutettavasta kurssivarauksesta veloitamme puolet kurssin hinnasta.
Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita osallistujia on vähintään kolme.

Yhteydenotot kursseihin liittyen:
kurssit@vertex.fi

Huom. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Flow kurssit, joille haluat osallistua

Systeeminhoitokurssit, joille haluat osallistua

9 + 4 =

HUOM! Vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestämme koulutuksemme toistaiseksi etätoteutuksina.