Kotimainen BIM-ohjelmisto teolliseen puurakentamiseen

Pientalot, luhtitalot, paritalot ja rivitalot

Suunnittele vain kerran – hyödynnä useasti. Saat myynti- ja markkinointimateriaalin vaivattomasti suunnittelutyön ohessa. Esittele asiakkaillesi heidän tuleva kotinsa tuotemallista tuotetuilla havainnekuvilla.

Rakennuksen BIM-tietomalli sisältää kaiken rakennuksen elinkaaren aikana tarvittavan informaation, josta dokumentaatio syntyy nopeasti ja virheettömästi. Tietomalliin tehdyt muutokset päivittyvät projektin dokumentteihin automaattisesti.

Puukerrostalot

Hyödynnä Vertexin BIM-tietomallia, jossa on mukana on kaikki tieto luonnostelusta valmistukseen. Tieto kulkee eri osapuolten välillä saumattomasti IFC-formaattia hyödyntäen.

Käytä samassa rakennuksessa precut, tilaelementti-, CLT-, pilari-palkki- sekä perinteisiä elementti- tai runkorakenteita.

Moduulirakentaminen

Jaa rakennus moduuleihin ja suunnittele niihin rakenteet, sekä tuota niistä tarvittavat piirustukset ja raportit automaattisesti. Suunnitellessa saat tarvittavat tiedot tuotantoon CNC-koneiden ohjaustietoina. Kun teet muutoksia, tieto muutoksesta päivittyy dokumentteihin ja siirtyy tuotantoon automaattisesti.

Hoiva- ja julkinen rakentaminen sekä hallirakentaminen

Pidä tiedot oikeellisena ja ajantasaisina, vaikka eteen tulisi muutoksia. Yhteistyö rakennuttajan, rakennusliikkeen, alihankkijoiden ja suunnittelun kesken on saumatonta. Luonnostele, massoittele, elementoi rankarunkorakenteita ja jopa ohjaa tuotannon koneita kaikki yhdellä ohjelmistolla.

Rakennejärjestelmät

Vähennä virheitä virtuaalisen 3D-mallin avulla. Näet jo suunnittelupöydällä mahdolliset yhteensopivuusongemat – virheen korjaaminen 3D-mallissa on murto-osa korjauksen hinnasta ja ajasta työmaalla.

Vertex BD:llä suunnittelet rankarunkoiset suur- ja pienelementit, massiivipuiset CLT-levyt, pilari-palkkirungot, tilaelementit sekä hirsirakenteet. Kaikki samassa tietomallissa.