Vertex-stipendillä palkittu tuore konetekniikan insinööri Jussi Komulainen tutustui Vertexiin opintoihin kuuluvan projektityön kautta. Sittemmin Vertex-osaaminen on avannut hänelle hienoja mahdollisuuksia alkavalle uralle.

Opiskelijatarina

Kesäkuu 2023

vekaplan vertex

Oulun ammattikorkeakoulussa opiskellut Jussi Komulainen saavutti yhden tavoitteensa ja valmistui toukokuun lopussa 2023 konetekniikan insinööriksi. Opinnot eivät kuitenkaan tähän lopu, sillä päättäväisyys ja halu kehittyä saivat Jussin hakemaan Oulun yliopiston konetekniikan maisteriohjelmaan. Elokuussa jatkuvatkin opinnot diplomi-insinööriksi.

Jussilla on aiempaa työkokemusta mekaanikkona raskaan kaluston parissa, mikä vaikutti hänen suuntautumisvaihtoehtonsa valintaan ammattikorkeakoulussa. Vaikka hän valitsi ensisijaisesti auto- ja työkonetekniikan puolen, otti hän myös mekaniikkasuunnittelun kursseja ja jatko-opintoja koneautomaation puolelta. Tämä valinta osoittautui myöhemmin oikeaksi ratkaisuksi, sillä se avasi hänelle uusia mahdollisuuksia.

Opintoihin Jussia motivoi halu saada uusia haasteita työelämän ulkopuolella, tuntui ettei työ mekaanikkona antanut enää mitään uutta. Lisäksi opiskelu on aina kiinnostanut häntä. Insinööriopintojen aikana Jussi pääsi perehtymään 2D-CAD-ohjelmiston käyttöön suunnittelutyökaluna sekä 3D-mallinnuksen perusteisiin SolidWorksillä.

Kolmannen vuoden keväällä opintoihin kuului projektityö yritykselle ja Jussin projektiryhmälle valikoitui yhteistyökumppaniksi pienmetsäkoneita valmistava Jarcrac Forest Finland Oy. Yrityksessä käytettiin Vertex G4 mekaniikkasuunnitteluohjelmistoa ja sitä kautta myös projektityö haluttiin toteutettavaksi Vertexillä. Ohjelmisto oli Jussille entuudestaan tuntematon, mutta rohkeasti hän lähti itsekseen opettelemaan Vertexin käyttöä ilmaisella opiskelijalisenssillä ja hyödynsi opasvideoita oppimisen tukena. Niiden opit sujuvoittivatkin tekemistä ja projektin etenemistä.

Vertex 3D CAD suunnitteluohjelmisto

 

Jussin kokemuksia Vertexin käytöstä

Kun neljäntenä vuonna oli aika tehdä opinnäytetyö, kävi aiheen selvittyä ilmi, että suunnittelutyön lopputulos tultaisiin toteuttamaan Vertexiä käyttävässä yrityksessä. Opinnäytetyötään eli kaukolämpölaitoksen kattilan konvektio-osan uudistamista tehdessään Jussi pääsikin syventymään entistä enemmän Vertexin käyttöön. Vertexin uutiskirjeestä hän oli huomannut opiskelijoille tarjolla olevat maksuttomat peruskurssit ja päätti osallistua koulutukseen. Vaikka tarjolla oli myös etäkursseja, kallistui vaaka lähikurssiin Tampereella. Uutiskirjeestä Jussin silmiin oli osunut myös tekniikan opiskelijoiden mahdollisuus hakea Vertex-stipendiä. Jussi lähettikin opinnäytetyöstään stipendihakemuksen ja ilokseen sen saikin.

Jussi on ollut tyytyväinen Vertex G4 mekaniikkasuunnitteluohjelmistoon ja huomannut sen olevan jopa helppokäyttöisempi kuin aiemmin koulussa käyttämänsä CAD-ohjelma. Hän arvostaa erityisesti sitä, että Vertex on kotimainen tuote ja käytettävissä suomen kielellä. Lisäksi hän kiittelee Vertexin asiakaspalvelua, sillä opiskelijanakin hän on aina saanut nopeasti ja ystävällisesti apua ohjelmiston käytössä ilmenneisiin kysymyksiin. Jussin suunnitelmissa on hyödyntää Vertexin tarjoamia maksuttomia kursseja myös jatko-opintojensa aikana.

Vertexin suunnitteluohjelmisto on avannut Jussille paljon uusia mahdollisuuksia ja antanut hänelle askelmerkkejä tulevaisuutta varten. Syksyllä Jussi palaa jälleen opintojen pariin, mutta tarkoitus on tehdä myös töitä opintojen rinnalla. Opinnäytetyö nimittäin poiki jo työtarjouksen Vertexiä käyttävältä konepajalta teräsrakenteiden suunnittelijana. Vertex-osaaminen on osoittautunut arvokkaaksi erottautumistekijäksi tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Jussi Komulaisen opintopolku on inspiroiva esimerkki sitoutumisesta, rohkeudesta ja päämäärätietoisuudesta. Hän on osoittanut, miten oikean suuntautumisen valinta ja uuden ohjelmiston opiskelu voivat avata uusia mahdollisuuksia ja viedä uraa eteenpäin. Jussi kannustaakin muita opiskelijoita hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia ja tavoittelemaan omia unelmiaan ammatillisella polulla!

 

Vertex Systems on suomalainen suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Vertex-ohjelmistojen avulla nopeutat suunnittelua, vähennät suunnitteluvirheitä ja parannat tuottavuutta. Tutustu Vertex-ohjelmistoihin.

Lataa uusin e-kirjamme Teollisuus 4.0 tulee – oletko valmis?

Lue lisää

Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

Vertex käynnisti tekoälykehityksen pari vuotta sitten kahden diplomityön voimin. Ohjelmistosuunnittelija Joonas Hyvärisen diplomityö keskittyi koneoppimiseen, luoden toimivan mallin kappaleiden geometrian tulkintaan ja yhdistämiseen. Hyvärinen uskoo tekoälyn mullistavan lähivuosina CAD-suunnittelun, tehostaen työprosesseja, säästäen aikaa ja parantaen tarkkuutta.

Teollisuus 4.0. tulee –  oletko valmis?

Teollisuus 4.0. tulee – oletko valmis?

Onko yrityksesi kiinni juoksija vai edelläkävijä edetessämme neljännen teollisen vallankumouksen aikaan? Jari Kaivo-ojan mukaan yritysten kannattaisi pysähtyä miettimään tarkasti, ovatko ne varautuneet riittävän hyvin uuteen digitaalisen vallankumouksen aikakauteen.