Tekoälyn voima –
Miten valmistava teollisuus hyötyy tekoälyn mahdollisuuksista?

 

Vertex Systems hyödyntää jo tekoälyä ohjelmistoissaan, tavoitteenaan laajentaa sen käyttöä entisestään mm. suunnittelun automatisoinnissa. Tekoälyavusteinen suunnittelu vähentää virheitä ja nopeuttaa läpimenoaikoja, samalla  tulevaisuudessa asiantuntijaosaamisen tarve vähenee.

Asiantuntija-artikkeli

Huhtikuu 2024
Jari-Matti Auttila
Tuoteomistaja, Vertex Systems

Jari-Matti Auttila

 Vaatimukset valmistavan teollisuuden suunnittelussa ja tiedonhallinnassa kasvavat jatkuvasti. Asiakkaat haluavat yhä enemmän yksilöllisiä räätälöityjä tuotteita, mutta räätälöinnistä huolimatta ketjun tarjouksesta tuotantoon tulee olla nopea ja virheetön. Tähän suunnittelun automatisointi tarjoaa tehokkaan ratkaisun. Suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja teollisuudelle tuottava Vertex Systems Oy hyödyntää jo nyt ohjelmistoissaan tekoälyä, ja tulevaisuudessa tekoälyn käyttöä on tarkoitus laajentaa yhä enemmän avustamaan suunnittelun automatisointia.

”Tällä hetkellä tekoälyä käytetään mekaniikkasuunnitteluohjelmistossamme päivittäisen suunnittelutyön nopeuttamiseen. Olemme kehittäneet tekoälyominaisuuksia hyödyntämällä käyttäjiltä kerättyä dataa. Suunnittelunopeus on kasvanut uusilla työkaluilla huomattavasti. Tutkimushankkeita on käynnissä myös tuotetiedonhallinnan tarpeisiin. Kuitenkin CAD-suunnittelun osalta suunnittelun automatisoinnissa on kenties eniten potentiaalia tekoälyn hyödyntämiseen”, Vertex Systemsin tuoteomistaja Jari-Matti Auttila kertoo.

Lisää nopeutta – vähemmän virheitä

”CAD-järjestelmät ovat nykyään todella monipuolisia, uusia toimintoja tulee vuosittain. Tämä tarkoittaa lisää oppimista käyttäjille. Haluamme ohjelmistojemme omaksumisen olevan mahdollisimman helppoa ja olemmekin laittaneet siihen isoja kehityspanoksia. Nyt voimme tekoälyn avulla opastaa käyttäjää valitsemaan oikeita työkaluja eri työvaiheissa, mikä nopeuttaa suunnittelijan työtä”, Auttila kertoo.

Tekoälyavusteisen suunnittelun avulla suunnitteluvirheiden määrää saadaan vähennettyä. Tekoäly voisi analysoida esimerkiksi piirikaavion toimivuutta tai paikoittaa osia kokoonpanossa. Kun inhimilliset virheet vähenevät, läpimenoajat nopeutuvat ja tuottavuus kasvaa.

Vietäessä suunnittelun automatisointia kohti tuoteautomaatiota, voidaan tulevaisuudessa iso osa asiantuntijan osaamisesta jättää tekoälyn huoleksi. Jos esimerkiksi käyttäjää pyydetään valitsemaan tarjotuista vaihtoehdosta yksi, tekoäly osaa valita lopputuloksen kannalta parhaan. Näin myös toimialaosaamisen tarve esimerkiksi myynnissä vähenee.

”Tuoteautomaatiota ohjaavien sääntöjen määrittäminen ja ylläpitäminen on valtava työ, jos kyseessä on monimutkainen tuote. Tämäkin työ voidaan ulkoistaa tekoälymallille, joka on opetettu tähän tehtävään”, Auttila sanoo.

Jo nyt voi Vertex mekaniikkasuunnitteluohjelmistossa ohjata mittavarioituvia malleja ChatGPT:llä tuotetun ohjelmakoodin avulla. Tämä onnistuu jopa ilman ohjelmointiosaamista ja suomen kielellä.

 

Vertex Ajassa-artikkeli tekoälyn hyödyntämisestä

Järjestelmät keskustelemaan keskenään

”Tavoite on saada eri järjestelmät, kuten toiminnanohjaus, tuotetiedonhallinta ja suunnitteluohjelmistot, keskustelemaan yhä syvemmin keskenään. Kun yrityksen eri järjestelmien tietovarastot saadaan yhdistettyä, voidaan tietoa hakea monipuolisemmin koko tietomäärästä esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien, valmistustietojen ja muodon perusteella”, Auttila sanoo.

Osaavista työntekijöistä kilpaillaan, mutta Vertex on saanut joukkoonsa tekoälyyn perehtyneitä nuoria työntekijöitä läheisen Tampereen yliopiston opiskelijoista.

”Se on auttanut siirtymäämme. Kehitämme tuotteitamme hyvin asiakaslähtöisesti ja kuuntelemme asiakkaitamme tarkalla korvalla. Sieltä tarpeet tekoälynkin hyödyntämiseen kumpuavat”, Auttila korostaa.

Lue lisää, miten Vertex G4 mekaniikkasuunnitteluohjelmistossa voit itse automatisoida tuotteesi suunnittelua tekoälyä hyödyntäen.

Myös Vertex Systems hyödyntää ohjelmistossaan tekoälyä. Lue Joonas Hyvärisen blogi-kirjoituksesta, miten hänen Vertex Systems’ille tekemänä diplomityönään syntyi koneoppimiseen perustuva sovellus, jolla luokitellaan kokoonpanoehtoja CAD-mallien geometristen ominaisuuksien perusteella. 

Joonas Hyvärinen
Software developer

Timo Peura

Vertex Systems on suomalainen suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Vertex-ohjelmistojen avulla nopeutat suunnittelua, vähennät suunnitteluvirheitä ja parannat tuottavuutta. Tutustu Vertex Flow  tuotetiedonhallintaohjelmistoon sekä Vertex G4 mekaniikkasuunnitteluohjelmistoon.

Lataa uusin e-kirjamme Teollisuus 4.0 tulee – oletko valmis?

Lue lisää

Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

Vertex käynnisti tekoälykehityksen pari vuotta sitten kahden diplomityön voimin. Ohjelmistosuunnittelija Joonas Hyvärisen diplomityö keskittyi koneoppimiseen, luoden toimivan mallin kappaleiden geometrian tulkintaan ja yhdistämiseen. Hyvärinen uskoo tekoälyn mullistavan lähivuosina CAD-suunnittelun, tehostaen työprosesseja, säästäen aikaa ja parantaen tarkkuutta.

Teollisuus 4.0. tulee –  oletko valmis?

Teollisuus 4.0. tulee – oletko valmis?

Onko yrityksesi kiinni juoksija vai edelläkävijä edetessämme neljännen teollisen vallankumouksen aikaan? Jari Kaivo-ojan mukaan yritysten kannattaisi pysähtyä miettimään tarkasti, ovatko ne varautuneet riittävän hyvin uuteen digitaalisen vallankumouksen aikakauteen.

Dataa, tekoälyä ja hyppyjä tuntemattomaan

Dataa, tekoälyä ja hyppyjä tuntemattomaan

Dataa on nykyään maailma tulvillaan, mutta tieto on valtaa vasta, kun sitä osataan käyttää. Kyse on siitä, millä tavoin data ja analytiikka saadaan palvelemaan liiketoiminnan ja ihmisten tarpeita. “Voidaan kehittää vaikka minkälaisia malleja ja työkaluja, mutta se kaikki on turhaa, elleivät ihmiset ota niitä päivittäiseen käyttöön”, korostaa Outokummun digitaalinen strategi Kristiina Tiilas.