Poista päällekkäinen ja turha työ  

Ota tuotetiedon ja tuotteen elinkaaren hallinta haltuusi – Vertex Flow tuotetiedonhallintajärjestelmä (PLM)

 

PDM järjestelmä Vertex Flow

Löydä tieto nopeasti yhdestä paikasta – tuotetiedonhallintajärjestelmä tarjoaa ratkaisun

 

Tuotetiedon hallinta (PDM) ja tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) tarjoavat ratkaisun hallita erilaisia tuotteeseen liittyviä tietoja, kuten 3D-malleja, piirustuksia, raportteja, osaluetteloita, nimikkeitä, tuoterakenteita, käyttöohjeita sekä myynti- ja markkinointidokumentteja tuotteen koko elinkaaren ajan.

Vertex Flow on kotimainen tuotetiedon hallinnan ohjelmistoratkaisu valmistavalle teollisuudelle. Vertex Flow kerää yrityksen kaiken tuotetiedon yhteen paikkaan, varmistaen ajantasaisen ja helposti saatavilla olevan tiedon kaikille sitä tarvitseville. Vertexin selkeän järjestelmän avulla tietoa on helppo hakea, täydentää ja jakaa, olipa käytössä puhelin, tabletti tai tietokone, sijainnista riippumatta. Vertex Flow’n avulla yhteistyö ja muutosten hallinta sujuvat vaivattomasti, toiminta nopeutuu ja virheet vähenevät.

Katso video PLM-järjestelmän hyödyistä

 

Vältä saman työn tekeminen moneen kertaan PDM- ja PLM-järjestelmien avulla

 

PDM-järjestelmä ja PLM-järjestelmä yhdessä varmistavat, että tuotetieto on tallennettu yhteen keskitettyyn paikkaan. PDM-järjestelmä huolehtii tuotetiedon, kuten CAD-tiedostojen ja piirustusten, hallinnasta, mikä mahdollistaa nopean pääsyn tuotteeseen tai sen aiempiin versioihin liittyvään tietoon. Tämä mahdollistaa vanhojen mallien hyödyntämisen uusien suunnittelussa. PLM-järjestelmä laajentaa hallinnan kattamaan koko tuotteen elinkaaren, mikä tekee dokumenttien luomisesta, jakamisesta ja hyödyntämisestä vaivatonta. Tarvittaessa myös alihankkijat pääsevät käsiksi heille tarpeellisiin suunnittelutietoihin. Lisäksi CAD-malleja voidaan jakaa katseltavaksi niillekin, joilla ei ole CAD-ohjelmaa. Hajautettu suunnittelu ja yhteistyö tehostuvat, kun tieto kulkee hallitusti suunnittelijoiden ja eri osastojen välillä, ideasta aina tuotantoon ja jälkimarkkinointiin saakka.

Lue hajautetusta suunnittelusta

 

PDM järjestelmä Vertex Flow
Vertex Flow PDM PLM tuotetiedonhallinta

aSäästä rahaa vähentämällä suunnittelu- ja valmistusvirheitä

 

Tuotetiedonhallinnan ansiosta tuhannet nimikkeet pysyvät hallinnassa ja suunnittelutiedon yhdistäminen nimikkeisiin on helppoa. PLM järjestelmän ansiosta tuotetiedot ovat aina ajan tasalla, kun tietojärjestelmien väliset rajapinnat ovat kunnossa. Nimikettä ei tarvitse perustaa kuin kerran, joten vältytään päällekkäisyyksiltä sekä sekannuksilta eri versioiden kanssa. Kun tuotantoon ei päädy vanhaa tietoa, virheiden määrä pienenee, valmista tulee nopeammin ja rahaa säästyy.
Lue integroitavuudesta

Vaatimukset täyttävä tuotetiedonhallinta

 

Vertex Flow PLM järjestelmän avulla yrityksesi täyttää ISO 9001:2015 dokumentaationhallinnan vaatimukset. Dokumenteista näkee mm. kuka dokumentin on luonut, muuttanut, revisioinut, hyväksynyt ja milloin, sekä missä dokumenttia on käytetty. Myös se, kenellä on oikeudet katsoa tai muokata kyseistä dokumenttia, on nähtävissä.

 

PDM järjestelmä Vertex Flow

Opi tuotetiedonhallinta helposti ja käytä eri laitteilla

 

Vertex Flow PDM ja PLM järjestelmä on intuitiivinen, se on helppo oppia ja sen käyttö on tehokasta. Voit käyttää Flow’ta paikasta riippumatta, eri laitteilla. Pääset käsiksi ajantasaiseen tietoon niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimella. Yhteistyö paranee kun suunnittelijoiden lisäksi myös oston, valmistuksen, huollon ja markkinoinnin on helppo löytää ja jakaa tarvittavat tuotetiedot. Tuotetiedonhallinnassa käytettävät tiedostot muunnetaan automaattisesti yleisimmin käytettyyn .pdf -muotoon.
Lue eri tavoista käyttää Flow’ta

Lataa itsellesi ilmaiset e-kirjat!

Vertex Flow PDM PLM tuotetiedonhallinta

Paranna tuotteen laatua ja tehosta prosesseja Vertex Flow’n avulla

Vertex Flow ei ainoastaan helpota tuotetiedon hallintaa ja tuotteen elinkaaren hallintaa, vaan myös parantaa merkittävästi tuotteen laatua ja prosessien tehokkuutta. PDM- ja PLM-järjestelmien avulla voit seurata ja hallita tuotteen kehitystä alusta loppuun saakka, varmistaen, että kaikki tuotetiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Tämä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta ja takaa, että lopputuote vastaa korkeimpia laatuvaatimuksia.

Vertex Flow tarjoaa myös työkaluja muutospyyntöjen hallintaan ja tuoteversioiden seurantaan, mikä nopeuttaa tuotekehitysprosessia ja vähentää viivästyksiä. Järjestelmän avulla voit helposti hallita dokumentaatiota ja varmistaa, että kaikki tuotetiedot ovat yhdenmukaisia ja helposti saatavilla kaikille tiimin jäsenille.

Lisäksi Vertex Flow mahdollistaa paremman yhteistyön toimitusketjun eri osapuolten kanssa. Integroimalla alihankkijat ja muut sidosryhmät tuotetiedon hallintaan, voit varmistaa, että kaikki osapuolet ovat ajan tasalla ja voivat toimia saumattomasti yhdessä. Tämä johtaa sujuvampiin prosesseihin, vähentyneisiin kustannuksiin ja parempiin lopputuloksiin.

Investoimalla Vertex Flow’n PDM- ja PLM-järjestelmiin, yrityksesi tehostaa tuotetiedon hallintaa ja parantaa kilpailukykyä markkinoilla, mikä näkyy suoraan asiakastyytyväisyytenä ja liiketoiminnan kasvuna.

 

vertex flow plm pdm Power BI