Poista päällekkäinen ja turha työ  

Ota tuotetiedon hallinta haltuusi – Vertex Flow tuotetiedonhallintajärjestelmä (PLM)

 

PDM järjestelmä Vertex Flow

Löydä tieto nopeasti yhdestä paikasta – tuotetiedonhallintajärjestelmä tarjoaa ratkaisun

 

Tuotetiedonhallinnasta käytetään lyhennettä PLM (Product Lifecycle Management).  Tuotetiedonhallinnan avulla hallitaan erilaisia  tuotteeseen liittyviä tietoja, kuten 3D-malleja, piirustuksia, raportteja, osaluetteloita, nimikkeitä, tuoterakenteita, käyttöohjeita sekä myynti- ja markkinointidokumentteja tuotteen koko elinkaaren ajan. Myös muutosten hallinta tapahtuu PLM-järjestelmän kautta.

Vertex Flow on kotimainen tuotetiedonhallinnan ohjelmistoratkaisu valmistavalle teollisuudelle. Vertex Flow kerää yrityksen kaiken tuotetiedon yhteen paikkaan, jolloin tuotetieto on aina ajantasalla ja niiden henkilöiden käytössä, jotka tietoa tarvitsevat. Vertexin selkeän järjestelmän avulla tietoa on helppo hakea, täydentää ja jakaa, niin puhelimella, tabletilla kuin tietokoneella. Tuotetiedonhallinnan avulla toiminta nopeutuu ja päällekkäinen työ sekä virheet vähenevät.
Katso video PLM-järjestelmän hyödyistä

 

Vältä saman työn tekeminen moneen kertaan tuotetiedon hallinnan avulla

Tuotetiedonhallintajärjestelmä pitää huolen siitä, että tuotetieto on vain yhdessä paikassa, eikä samaa työtä tehdä moneen kertaan. Tuotteseen tai sen aiempiin versioihin liittyvää tietoa voi hakea nopeasti ja hyödyntää vanhoja malleja uusien suunnittelussa. Dokumentteja on helppo luoda, jakaa ja hyödyntää ja tarvittaessa myös alihankkijat näkevät heille tarpeelliset suunnittelutiedot. Lisäksi CAD-malleja voidaan jakaa katseltavaksi heillekin, joilla CAD-ohjelmaa ei ole. Hajautettu suunnittelu tehostuu, kun tieto kulkee hallitusti suunnittelijoiden ja eri osastojen välillä,  ideasta aina tuotantoon ja jälkimarkkinointiin saakka.
Lue hajautetusta suunnittelusta

 

PDM järjestelmä Vertex Flow
Vertex Flow PDM PLM tuotetiedonhallinta

Säästä rahaa vähentämällä suunnittelu- ja valmistusvirheitä

 

Tuotetiedonhallinnan ansiosta tuhannet nimikkeet pysyvät hallinnassa ja suunnittelutiedon yhdistäminen nimikkeisiin on helppoa. PLM-järjestelmän ansiosta tuotetiedot ovat aina ajan tasalla, kun tietojärjestelmien väliset rajapinnat ovat kunnossa. Nimikettä ei tarvitse perustaa kuin kerran, joten vältytään päällekkäisyyksiltä sekä sekannuksilta eri versioiden kanssa. Samalla tiedon käytettävyys tehostuu. Kun tuotantoon ei päädy vanhaa tietoa, virheiden määrä pienenee ja aikaa ja rahaa säästyy.
Lue integroitavuudesta

Vaatimukset täyttävä tuotetiedonhallinta

 

Vertex Flow PLM-järjestelmän avulla yrityksesi täyttää ISO 9001:2015 dokumentaationhallinnan vaatimukset. Dokumenteista näkee mm. kuka dokumentin on luonut, muuttanut, revisioinut, hyväksynyt ja milloin, sekä missä dokumenttia on käytetty. Myös se, kenellä on oikeudet katsoa tai muokata kyseistä dokumenttia, on nähtävissä.

 

PDM järjestelmä Vertex Flow

Opi tuotetiedonhallinta helposti ja käytä eri laitteilla

 

Vertex Flow PLM-järjestelmä on intuitiivinen, se on helppo oppia ja sen käyttö on tehokasta. Voit käyttää Flow’ta paikasta riippumatta, eri laitteilla. Pääset käsiksi ajantasaiseen tietoon niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimella. Suunnittelijoiden lisäksi myös oston, valmistuksen, huollon ja markkinoinnin on helppo löytää ja jakaa tarvittavat tuotetiedot. Tuotetiedonhallinnassa käytettävät tiedostot muunnetaan automaattisesti yleisimmin käytettyyn .pdf -muotoon.
Lue eri tavoista käyttää Fow’ta

Lataa itsellesi ilmaiset e-kirjat!

Vertex Flow PDM PLM tuotetiedonhallinta