Ratkaisut hajautettuun suunnitteluun

Yhdistä eri suunnittelijoiden ja suunnittelualojen osaaminen.

Vertex Flow PDM PLM tuotetiedonhallinta

Tehosta työn ja tiedon jakamista

 

Hyödy verkostoista ja eri suunnittelualojen yhteistyöstä. Hajauta suunnitteluprojektit ja hyödynnä resursseja ja erikoisosaamista joustavasti. Poista päällekkäistä tekemistä ja hallitse suuriakin projektikokonaisuuksia. Tee yhteistyötä toimipaikasta ja ajasta riippumatta ja havaitse suunnitteluvirheet helpommin. Jaa tarvittava ajantasainen tieto nopeasti ja turvallisesti alihankintakumppaneillesi. Säästät aikaa ja vältyt turhilta kustannuksilta.

vertex flow

Vähennä virheitä

 Hajautetun suunnittelun avulla yhdistät eri suunnittelualojen osaamisen ja hyödyt verkostoista. Kun eri alojen asiantuntijat tekevät yhteistyötä, havaitaan myös virheet nopeammin. Mitä varhaisemmassa suunnitteluvaiheessa havaitset puutteet, sitä enemmän saat kustannussäästöjä. 

vertex flow

Pysy ajantasalla

Koska jokainen suunnittelija – sijainnista ja organisaatioista riippumatta – tallentaa työnsä turvallisesti samaan järjestelmään, saat aina käyttöösi ajantasaisen suunnittelutiedon. Voit jakaa tiedot nopeasti  yhteisestä keskitetystä arkistosta kaikkien projektiin osallistuvien käyttöön, käyttäjien oikeuksien mukaan. 

vertex flow

Hallitse käyttöoikeudet

Monissa teollisuusyrityksissä sekä suunnittelutyötä että valmistusta teetetään alihankintana. Alihankkija tarvitsee päämiehen arkistossa olevaa projektiin liittyvää aineistoa, jonka näkyvyyttä päämies useimmiten kuitenkin haluaa säädellä. Vertex Flow’ssa voit helposti määritellä käyttöoikeudet, joten projektiin osallistuvat pääsevät näkemään ja käsittelemään vain heille tarkoitettua tietoa. Oikeuksien hallinta on tärkeää paitsi tiedon suojaamisen, myös työn sujuvuuden kannalta.

vertex flow

Hallitse dokumentit

Sinulla on aina käytössäsi uusimmat dokumentit. Voit helposti seurata projektien etenemistä ja samalla vältyt turhalta sähköpostiviestittelyltä. Vertex Flow huolehtii dokumenttien varaamisesta, revisioinnista sekä käyttö- ja muutosoikeuksista. Voit tuoda järjestelmään tietoa muista järjestelmistä ja voit viedä sieltä tietoa muihin järjestelmiin. Automaattiset tiedostomuunnokset esimerkiksi PDF- tai DWG-muotoon  helpottavat dokumenttien jakamista.

vertex flow

Yhdistä suunnittelijat

Kaikilla tarvittavilla henkilöillä on pääsy viimeisimpään ajantasaiseen suunnittelutietoon. Yhteistyö ja etätyö on tehokasta paikasta riippumatta, kun olette kaikki yhdistettyjä samaan tietovarastoon. Samalla päällekkäistä työtä poistuu. Oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa paikassa takaa hajautetun suunnittelun onnistumisen.

Lue työkierrosta >

vertex flow

Ota projektit haltuun

Vertex Flow on ammattimaisen projektikokonaisuuden tiedonvälitys- ja ylläpitojärjestelmä, joka sopii projektien suunnitteluun, seurantaan ja toteutukseen. Saat alihankinnan nopeasti käyntiin ja voit seurata projektin edistymistä. Yhteistyö on tehokasta ja joustavaa paikasta riippumatta, myös mobiilisti.

Lue käyttäjän oikeuksista >

vertex flow

Mahdollista kansainvälinen toiminta

 Kun yhteydet toimivat, voit työskennellä vaikka toiselta puolelta maapalloa. Yli organisaatio- ja maantieteellisten rajojen toimiva yhteistyöväline takaa suunnitteluprojektin onnistumisen, vaikka sen parissa työskentelisi samanikaisesti useita henkilöitä eri puolilla maailmaa. Samalla toimintasi laajentaminen uusille markkina-alueille helpottuu. Tuotetieto on kaikkien saatavilla, tarvittaessa eri kielellä.

Lue hajautetuista organisaatioista >

vertex flow

Yhdistä eri järjestelmät

Tuotetieto löytyy yhdestä paikasta ja valmiiden rajapintojen avulla voit jakaa sen eri osapuolten käyttöön suunnittelujärjestelmästä riippumatta.  Kun rajapinnat eri järjestelmien välillä ovat kunnossa, varmistat helpommin kokonaisuuden toimivuuden. Suunnittelun eri osa-alueiden osaaminen yhdistyy ja havaitset virheet tehokkaammin.

Lue integroitavuudesta >

hajautettu suunnittelu

”Meillä toiminta on selvästi tehostunut ja nopeutunut Flow-ohjelmiston käytön myötä. Samalla päällekkäinen turha työ vähentynyt”.

Janne Kolehmainen

Steka Oy