Watrec Oy

 

Watrec on suomalainen ympäristöalan asiantuntijayritys, jonka ydinosaamista ovat teknisesti varmatoimiset ja tuottavat biokaasulaitokset sekä puhtaampaa ympäristöä tukeva toiminta.

Vertexin G4Plant ja Flow -ohjelmistot helpottavat laitosten suunnittelua ja tiedonhallintaa.

Case Study

  • Asiakas: AX-Prosessit
  • Toimiala: Orgaanisen jätteen ja jäteveden käsittelyn ratkaisut

Biokaasuteknologian markkinajohtaja kasvaa vauhdikkaasti

FORSSASSA ja Jyväskylässä toimiva Watrec suunnittelee ja rakentaa bio-kaasulaitoksia, joissa orgaanisesta jätteestä muodostuu uusiutuvaa energiaa ja ravinnejakeita.

Biokaasua käytetään lämmön- ja sähköntuotantoon sekä liikenteen polttoaineeksi, ja kiinteät ravinnejakeet päätyvät pääosin maatalouden lannoitteeksi.

Perustusvuonna 2003 forssalainen Watrec oli yhden miehen konsulttiyritys. Reilussa vuosikymmenessä yrityksestä on kasvanut kokonaisvastuullinen biovoimalaitosten urakoitsija, jonka pal-veluksessa työskentelee 20 henkeä. Lii-kevaihto elää projektien mukaan vuosit-tain 8–15 miljoonan paikkeilla. Watrecin ensimmäinen biokaasulaitosreferenssi valmistui vuonna 2005 Vehmaalle.
Watrec palkittiin edistyksellisestä suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä laitoksen hallinta- ja valvontajärjestelmästä, ja yritys noteerattiin ympäristöalan Best Practice -listalle 2007. Vehmaan jälkeen toiminta on kas-vanut vahvasti ja laitoksia on noussut Turkuun, Huittisiin, Kuopioon, Honka-joelle, Ouluun ja Riihimäelle.

”Hyvien 3D-suunnittelijoiden löytäminen on vaikeaa. Verkkosivuillamme on parhaillaan haku auki”, Juha-Pekka Sura kertoo.

”Kolmannesta laitoksesta otimme kokonaisvastuun. Pääsuunnittelijana hoidimme itse sekä arkkitehti-, prosessi- että kone- ja putkistosuunnittelun, ja silloin päätimme myös alkaa urakoida laitoksia itse. Urakoinnin ansiosta liikevaihto hyppäsi miljoonaluokkaan”, kertoo Watrecin ratkaisupalvelujen johtaja Juha-Pekka Sura

Sura vetää Watrecin liiketoimintayksikköä, toimii projekteissa suunnittelupäällikkönä ja vastaa rakentamisesta. Hän on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2007. ”Meillä panostetaan pitkiin asiakassuhteisiin. Meille on tärkeää suunnitella ja rakentaa teknisesti varmatoimisia laitoksia, jotka ovat yhtäaikaisesti taloudellisesti tuottavia ja palvelevat aidosti sitä, että meillä on tulevaisuudessa puhtaampi ympäristö. Kotimaisuusasteemme on 75 prosenttia.”

 Watrec on markkinajohtaja Suomessa. Tänne mahtuu vielä biokaasulaitoksia, mutta ei määräänsä enempää. Nyt kasvua haetaan ulkomailta, esimerkiksi Kreikasta, Kaakkois-Aasiasta ja Meksikosta.

Kasvun takia Watrec on palkkaamassa lisää tehdassuunnittelijoita taloon.

Oikea suunnitteluohjelmisto jättiprojekteihin

 
Watrec valitsi Vertexin G4Plant-ohjelmiston käyttöönsä 2013. ”G4Plantin helppous putkistosuunnittelussa vei voiton. Meillä on myös Flow käytössä, sekä Plantin tukena että kaikessa projektinhallinnassa. Meillä on paljon päällekkäisiä projekteja, ja aikaisemmin koimme dokumentoinnin sekä piirustusten hallinnan vaikeaksi”, Juha-Pekka Sura sanoo.

Watrecin projektit ovat todella suuria. Jos yhden projektin dokumentit mapitetaan, syntyy noin parikymmentä mapillista paperia. Sura kiittelee Vertex G4Plantin data-yhteensovitusta, käteviä putkitustyökaluja ja hyviä kirjastoja.

Kun ohjelmisto on suomalainen, kaikki on varmasti EU-standardien mukaista.”Plant on kustomoitu meidän työhömme, mikä tekee suunnittelusta helppoa. Olemme olleet tyytyväisiä Vertexin nopeaan vasteeseen kysymyksissä. Tuki on yleensä välitöntä. Harkitsemme ottavamme käyttöömme myös Vertex BD-rakennussuunnitteluohjelmiston.”

Näin toimii biokaasulaitos

  • Biokaasua syntyy, kun orgaaninen jäte hajoaabiologisesti hapettomissa olosuhteissa.
  • Biokaasulaitos käyttää raaka-aineenaan jätettä, jotakerätään esimerkiksi jätevedenpuhdistamoista taielintarviketeollisuudesta.
  • Orgaaninen materiaali mädätetään, jolloin muodostuusekä biokaasua että lannoitteita.
  • Noin kaksi kolmasosaa biokaasusta on metaania jayksi kolmasosa hiilidioksidia.
  • Biokaasua voidaan käyttää lämmöntuotannon poltto-aineena kaasukattiloissa. Sitä voidaan myös polttaa kaasu-moottorissa lämmön ja sähkön tuottamiseksi. Lisäksibiokaasua voidaan jalostaa liikenteen polttoaineeksi.

Watrec on suomalainen ympäristöalan asiantuntijayritys, jonka ydinosaamista on biokaasuteknologia sekä ympäristö- ja energiaosaamiseen perustuva konsultointi.

Watrec on suunnitellut ja toimittanut erilaisia orgaanisen jätteen ja jäteveden käsittelyratkaisuja jo vuodesta 2003 lähtien.