Suunnittelu- ja tuotantojärjestelmän integraatiolla selkeyttä prosesseihin

 

Turha työ ja virheet vähenevät, kun suunnittelu ja toiminnanohjaus integroidaan toisiinsa tuotetiedonhallintajärjestelmän avulla. Integraation yhteydessä usein myös työnkierto, työnjako ja vastuut selkiytyvät, mikä sekin tehostaa toimintaa.

Asiantuntija-artikkeli

Syyskuu 2021
Jouko Partanen
Vertex Systems Oy

anna räty vertex flow
Valmistavassa teollisuudessa yrityksillä on useimmiten käytössään vähintään suunnittelujärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä (ERP). Monesti kuvioon kuuluu myös myynnin ja markkinoinnin järjestelmiä.

Tarve integraatiolle on olemassa, jos järjestelmiä on enemmän kuin yksi, ja niissä käsitellään ainakin osittain samaa dataa. Kun suunnittelujärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä  kytketään saumattomasti yhteen, on lopputulos enemmän kuin osiensa summa. Sopiva työkalu integraatioon on tuotetiedonhallinta (PDM/PLM).

Tuotetiedonhallinnassa data keskitetään yhteen paikkaan, josta kaikki tarvitsevat saavat ajantasaiset tiedot ilman viiveitä tai manuaalisia ja riskialttiita siirtovaiheita. Virheet vähenevät ja aikaa sekä rahaa säästyy, kun tieto siirtyy luotettavasti järjestelmien välillä.

Suunnittelun ja tuotannon integraatiota voisi verrata auton moottoriin ja vaihdelaatikkoon. Vaikka molemmat olisivat huippulaitteita, tehot jäävät hyödyntämättä, jos niitä ei kytketä yhteen. Juuri tästä kytkennästä on kyse integraatiossa. Voima siirtyy tehokkaasti, kun kulkusuunta on moottorista vaihdelaatikkoon. Tieto syntyy suunnittelussa, joten integraation suunta on luontevimmin tuotetiedonhallinnasta toiminnanohjaukseen.

 

Integrointi luo kilpailuedun

Integraatio onnistuu parhaiten, kun työnjako on selkeää. Usein toiminnanohjausjärjestelmällä on katettu laajasti yrityksen prosesseja ja terävimmillään ERP onkin lähellä tuotantoa, työnsuunnittelussa, ostoissa ja varastonhallinnassa, rahaliikennettä unohtamatta.

Tuotetiedonhallinta puolestaan kytkeytyy läheisesti suunnitteluun ja tähän järjestelmään kannattaakin keskittää paitsi suunnittelu- ja tuotetieto, myös työnkierto, revisioinnit, muutostenhallinta sekä hajautetun organisaation yhdistäminen. Näissä tuotetiedonhallinta tuo parhaan hyödyn. Käyttäjät voivat hakea järjestelmästä tietoja, jotka liittyvät nimikkeisiin, rakenteisiin, malleihin ja piirustuksiin tai ylipäätään dokumentointiin, tietäen että ne ovat aina ajan tasalla.

Yhteen integroituna järjestelmät muodostavat valtavan kilpailuedun! Turhat siirtorutiinit, päällekkäinen työ ja kalliit virheet jäävät unholaan, kun tieto siirtyy kaikille osapuolille, niin suunnittelusta tuotantoon kuin myyntiin ja alihankkijoillekin. Usein integraation yhteydessä selkiytyy työnkierto ja -jako sekä osastojen sisällä että välillä.

 

Selkeä työnjako virtaviivaistaa prosesseja

Toiminnanohjausjärjestelmän pitkä historia ja käyttäjien mieltymykset saattavat lykätä siirtymistä integroituun järjestelmään. Edut ovat kuitenkin kiistattomat. Mahdollinen integraatio tarjoaa myös hyvän tilaisuuden tarkastella yrityksen prosesseja kriittisesti ja avoimin mielin. Rutiineja, kuten esimerkiksi työnkierron määrittämistä ja viestinnän automaatiota, voi selkeyttää, varsinkin jos uusi ohjelmisto tarjoaa hyviä työkaluja tähän.

Kun tieto uusimmista revisioista ja muutoksista, sekä niiden syistä ja seurauksista, päivittyy reaaliaikaisesti organisaation jokaiselle osastolle, ehkäistään kalliita ja aikaa vieviä sekaannuksia. Tämä pätee niin tuotantoon kuin myyntiprojekteihinkin, joiden eri vaiheet on mahdollista tallentaa tuotetiedonhallintajärjestelmään. Varsinkin räätälöidyissä asiakastuotteissa tämä ominaisuus on kullanarvoinen säästettyinä työtunteina, kun viimeisin tieto löytyy varmasti pitkänkin ajan päästä.

Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä niin jutellaan aiheesta! Minulla on yli 15 vuoden kokemus tuotetiedon hallinnasta ja käyttöönottoprojektien läpiviennistä. Mietitään yhdessä miten teidän yrityksenne hyötyisi tehokkaasta tuotetiedon hallinnasta. 

Jussi Saikkonen
Vertex-asiantuntija
0400-229119
jussi.saikkonen@vertex.fi

Jussi Saikkonen

Vertex Systems on suomalainen suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Vertex-ohjelmistojen avulla nopeutat suunnittelua, vähennät suunnitteluvirheitä ja parannat tuottavuutta. Tutustu Vertex Flow  tuotetiedonhallintaohjelmistoon.

Lue lisää

Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

Vertex käynnisti tekoälykehityksen pari vuotta sitten kahden diplomityön voimin. Ohjelmistosuunnittelija Joonas Hyvärisen diplomityö keskittyi koneoppimiseen, luoden toimivan mallin kappaleiden geometrian tulkintaan ja yhdistämiseen. Hyvärinen uskoo tekoälyn mullistavan lähivuosina CAD-suunnittelun, tehostaen työprosesseja, säästäen aikaa ja parantaen tarkkuutta.

Teollisuus 4.0. tulee –  oletko valmis?

Teollisuus 4.0. tulee – oletko valmis?

Onko yrityksesi kiinni juoksija vai edelläkävijä edetessämme neljännen teollisen vallankumouksen aikaan? Jari Kaivo-ojan mukaan yritysten kannattaisi pysähtyä miettimään tarkasti, ovatko ne varautuneet riittävän hyvin uuteen digitaalisen vallankumouksen aikakauteen.