Junttanilla tarkan dokumentoinnin merkitys korostuu, kun koneiden elinkaari on pitkä

Junttan Oy suunnittelee ja valmistaa maailman johtavia hydraulisia paalutuslaitteita. Vertex ED on räätälöity heille täsmätyökaluksi sähkösuunnitteluun.

 • Asiakas: Junttan Oy
 • Toimiala: Hydrauliset paalutuslaitteet

Junttan Oy suunnittelee ja valmistaa hydraulisia paalutuslaitteita. Koneisiin kohdistuu käytössä jatkuvaa tärinää ja jännitteitä, mikä asettaa erityisvaatimuksia myös laitteiden sähköosille.
Vertex ED on räätälöity täsmätyökaluksi Junttanin sähkösuunnitteluun. Tarkan dokumentoinnin merkitys korostuu, kun koneiden elinkaari on pitkä.

Kuopiolaisen Junttanin  tuotevalikoima koostuu maailman johtavista lyöntipaalutuskoneista, monikäyttö- ja porauskoneista, stabilointi-koneista sekä hydraulijärkäleistä, kairoista ja voimayksiköistä. Yrityksellä on neljänkymmenen vuoden kokemus paalutustuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta.

Junttanin kilpailijat ovat usein suuria ja kansainvälisiä monialayrityksiä. Junttan on erikoistunut valmistamaan koneita paalutusta varten ja tarvittaessa koneet räätälöidään asiakkaan tarpeitten mukaan. Kaikki Junttanin laitteet ovat uniikkeja yksilöitä. Moottoritehot vaihtelevat 200 ja 750 kilowatin välillä, ja suurimpien koneiden teho vastaa noin tuhatta hevosvoimaa. Junttan valmistaa itse laitteiden rungot, mutta polttoleikkaukset ja ohutlevyosat hankitaan yhteistyökumppaneilta. Valmiiden laitteiden irto-osat ja taittuva masto pakataan kuljetusta varten kontteihin, ja tela-alustaiset, 50 000 –100 000 kilon painoiset laitteet kulkevat maanteillä lavetilla.

Jopa 95 prosenttia Junttanin tuotteista menee vientiin. Toimituksia on tehty 45 maahan, ja tällä hetkellä aktiivisia vien-timaita on noin 25. Yrityksen liikevaihto on 40–50 miljoonaa, ja työntekijöitä on noin 170.

Vertex ED käytössä vuodesta 2000
Paalutuselementtien takominen maan sisään hydraulisella vasaralla aiheuttaa koneeseen jatkuvaa tärinää ja jännitteitä, mikä asettaa myös koneen sähköosille erityisvaatimuksia. Junttan käyttää sähkösuunnitteluun Vertex ED:tä neljän suunnittelijan voimin, ja ohjelmisto on räätälöity täsmätyökaluksi yrityksen tarpeisiin. ED hankittiin vuonna 2000, kun Junttan tarvitsi työkalun siihen, että johtosarjat ja kokoonpanot pystyttäisiin ostamaan ulkopuolelta. Yrityksen sopimusvalmistaja sähköosien suunnittelussa ja valmistuksessa on otanmäkeläinen Arr-Systems Oy.

”Meillä meni vuosi siihen, että saimme ED-järjestelmän pystyyn, eli kaikki tarvittavat symbolit ja Junttanin omaan tuotteeseen perustuvan pohjakaavion piirrettynä kaikille konetyypeille. Symbolikirjastoa pitää edelleen jatkuvasti täydentää”, kertoo Minna Pentikäinen. Siirryttäessä Vertexiin päätettiin myös pilkkoa aiemmin käytetty A1-kokoinen piirustus useammalle sivulle. Nykyisin ison koneen piirikaaviossa saattaa olla 100–150 sivua.

Tarkka dokumentaatio ehdottoman tärkeää
Junttanilla Vertexin suurimmat hyödyt tulevat esiin, kun puhutaan tuotteen elinkaaresta.
”Prototyypinhän piirtää osaava suunnittelija vaikka ruutupaperille, mutta kun ajatellaan koneen elinkaaren hallintaa tai jos protokoneesta pitää kehittää versio kaksi, silloin dokumentaation olemassaolosta on ehdoton hyöty”, kertoo suunnitteluinsinööri Jyrki Holopainen.

Suurin osa 40-vuotiaan yrityksen tuotteista on edelleen käytössä, ja niitä täytyy pystyä huoltamaan ja päivittämään jatkuvasti nykyvaatimuksia vastaavaksi.Kun asiakkaalle toimitetusta koneesta on olemassa Vertexillä tehty sähkökaavio, on päivitystyön tekeminen huomattavasti sujuvampaa. Palveluliiketoiminnan eli huollon, varaosien ja asiakastuen kannalta Vertexillä tehty työ on yksi avaimista onnistumiseen. Sähkösuunnitelmat ovat hydrauliikan ja ohjelmiston ohella tärkeä osa ohjausjärjestelmää.

Jyrki Holopainen mainitsee hieman vitsaillen suomalaisen konepajastandardin: kun kone pysähtyy, se on aina sähkövika, kunnes toisin todistetaan. Kun kone seisoo, käydään taistelua kelloa vastaan. Silloin dokumentin tarkkuus on äärimmäisen tärkeää, jotta löydetään nopeasti tietty pinni tai liitin, tai voidaan tarkistaa, mitä määrätyssä johdossa lukee.

Suunnitteluinsinöörit Jyrki Holopainen ja Minna Pentikäinen.

Kuvan paalutuslaite painaa 132 tonnia, ja toimintakuntoisena sen masto on 40 metriä korkea.

Myös Minna Pentikäisen mukaan dokumentointi korostuu koneenrakentamisessa.

”Meidän pitää pystyä palvelemaan asiakkaitamme yhdessä jälkimarkkinoinnin kanssa koko tuotteen elinkaaren ajan. Dokumentointi on tässä yksi tärkeä osa kokonaisuutta.
”Tyypillisessä koneessa piirikaavio (sähkökaavio) on noin 50–70-sivuinen. Isommissa koneissa sivujen lukumäärä voi olla yli sata. Tämän lisäksi tehdään kokoonpanopiirustukset johtosarjoista ja sähkökeskuksista. Piirikaaviot on mahdollista tehdä neljällä eri kielellä suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. Toimintoluetteloissa kieliversioita on kymmenen.Tarkat kokoonpano-ohjeet ja osaluettelot helpottavat valmistusta ja huoltopalvelua.

Vikatilanteessa oikean osan löytäminen oikeaan paikkaan on tärkeää, jotta asiakas saa koneen takaisin töihin nopeasti. Koneiden pitkät elinkaaret on otettu huomioon myös niin, että piirikaavioihin on lisätty valokuvina lisätietoja noin kymmenen vuoden ajan.

”Kuva on havainnollinen ja nopea tapa yksilöidä kohde esi-merkiksi yli kulttuuri- ja kielirajojen. Keskusteluosapuolena saattaa olla brasilialainen konekuski, joka ei ole sähkösuunnittelun ammattilainen. Hän ei ehkä osaa lukea piirustusmerkintöjä, mutta hän ymmärtää kaaviossa näkemästään valokuvasta, mitä osaa tai laitetta asia koskee”, Holopainen sanoo.

Junttanin asiantuntijoiden

suosikkiominaisuudet Vertexissä

 

 • Tarkka dokumentaatio helpottaa tuotteiden pitkän elinkaaren hallinnointia.
 • Mahdollisuus liittää rasterikuva suoraan leikepöydältä kaavioon.
  Vertex tukee useita rasterikuvien tiedostomuotoja (mm. jpeg).
 • Vertexillä voi tuoda esimerkiksi koneen 2D-layout-kuvan referenssiksi piirustukseen.
 • Osaluettelointi helpottaa työtä.
 • Viitelinkitykset sähkökaavioissa nopeuttavat asennusta ja vianetsintää, kun piirustuksia on yli 100 sivua. Vertex luo viitelinkit pdf-kirjassa. Käyttäjä voi kysyä, onko tietynniminen viite olemassa ja kuinka monta kappaletta viitteitä on. Viite saadaan myös päivitettyä pdf-kirjaan. Nämä toiminnot vähensivät virheiden määrää kaavioissa radikaalisti.
 • Vertexin tekninen tuki vastaa nopeasti ja asiantuntevasti kysymyksiin. Myös vikatilanteissa apu vika-analyysiin tulee nopeasti.
 • Mahdollisuus Vertexin etäopetukseen. Hiljattain pidetty kolmetuntinen opetussessio toimi erittäin hyvin

Asiantuntijoina suunnitteluinsinöörit Jyrki Holopainen ja Minna Pentikäinen.