Johdinsarjasuunnittelu

Lisää havainnollisuutta ja tarkkuutta johdinsarjasuunnitteluun

 

Vertex kotimainen suomalainen ohjelmisto

Helpota työtäsi

Koneen tai laitteen sähköistykset eivät ole enää 3D-mallista erillään käsiteltävää asiaa, vaan voit nitoa piirikaavion perusteella suunniteltavan johdinsarjan yhteen mallin kanssa. Näin johdinreittien suunnittelu ja johdinpituuksien selvittäminen onnistuu helposti ja nopeasti.

Vertex ED:n johdinsarjasuunnittelun helppokäyttöisyys perustuu yleisesti käytettyihin esitystapoihin, tehokkaisiin tiedonhallintatoimintoihin ja hyviin piirto-ominaisuuksiin. Näin voit keskittyä varsinaiseen suunnittelutyöhön ja antaa ohjelmiston hoitaa raportoinnin ja muut toistuvat rutiinit. Määrittelemällä oletusarvoja ja kirjastoimalla malliratkaisuja helpotat työtäsi ja vähennät virheiden syntymistä.

Lue lisää:
Johdinsarjasuunnittelu

Lue lisää:
3D-johdinsarjasuunnittelu

Säästä aikaa

Koneiden ja laitteiden aikaavievä fyysinen protovaihe nopeutuu ja tehostuu, kun voit tehdä johdinsarjojen reitti-, pituus- ja tilavarausten suunnittelun suoraan 3D-malliin. Mallintamisen myötä vältät tilavarausten konfliktitilanteet ja saat johtimille tarkat pituudet johdinsarjan valmistusta varten.

Johdinsarjasuunnittelu
Johdinsarjasuunnittelu

Tuota kattavat dokumentit

Saat johdinsarjasta täydellisen dokumentaation, joka sisältää kaiken piirikaavioista johdotusluetteloihin, johdinsarjan 2D-layoutkuviin ja 3D-malleihin. Lisäksi voit tuottaa 3D-mallinnetusta johdinsarjasta havainnollisempia visualisoituja asennuskuvia osaksi koneen tai laitteen muuta dokumentaatiota. 

Voit liittää dokumentaatioon myös muita dokumentteja, kuten valokuvia, täydentämään ja täsmentämään kokonaisuutta. Näin saat monipuoliset dokumentit eri loppukäyttäjien tarpeisiin. Johdinsarjakuvien ja piirikaavioiden avulla ohjelmisto tuottaa kattavat johdotustaulukot ja laitetiedot myös johdinsarjojen valmistajille.

Johdinsarjan piirikaavioista, layoutkuvista ja niihin täydennetyistä taustatiedoista voit tehdä kätevästi esimerkiksi PDF-kirjan tai erilaisia luetteloita materiaalitilauksia ja johdinsarjavalmistusta varten.

Hyödynnä johdinsarjavalmistuksen sovellusta

Kattavat ja virheettömät dokumentit ovat tuotannossa ensiarvoisen tärkeitä. Johdinsarjavalmistuksen sovelluksella tuotat johdinsarjojen valmistuksessa tarvittavat dokumentit: pöytäkuvat, materiaaliluettelot, eri työvaiheiden koontiohjeet sekä taulukot katkaisu- ja merkkauskoneille. Voit tuoda sovellukseen monien eri järjestelmien johdinsarjadokumentteja ja jatkaa työskentelyä niiden pohjalta. Varsinkin muutosten hallinta tehostuu huomattavasti, kun piirustukset, johdotustaulukot ja osaluettelot päivittyvät käden käänteessä yhdenmukaisiksi. Määrittelemällä käyttämäsi katkaisukoneen parametrit tuotat valmiit johdinlistat katkaisukoneelle johdinten katkaisua ja leimausta varten.

 

Johdinsarjasuunnittelu