Yksilöllisesti suunniteltu, teollisesti tuotettu ja kustannustehokas koti –
totta vai tarua?

Kun talotehtaiden valmismallit eivät puhuttele, on tarpeen löytää suunnittelija, joka pystyy piirtämään yksilöllisen kodin. Monella on lisäehtona saada koti muuttovalmiina ja järkihintaan. Kuulostaa haastavalta, mutta tällaisia pientaloja suunnittelee Planimo Vantaalta kymmenien vuosien kokemuksella.

  • Asiakastarina
  • Asiakas: Planimo
  • Päivä: Huhtikuu 2020
  • Maa: Suomi
  • Mika Korhola, Perustaja, Planimo Oy.

Planimo

Planimo on pientalojen rakennus- ja pääsuunnitteluun erikoistunut yritys Vantaalta. Yrityksen perustaja, rakennusinsinööri Mika Korhola kertoo yhtiön tarjoavan rakennussuunnittelupalveluita talotehtaille kuten Jukkatalolle ja Saagatalolle, mutta myös yksityisille, jotka haluavat järkihintaisen ja muuttovalmiin yksilöllisen kodin. Suurin osa yhtiön suunnittelemista rakennuksista on talotehtaiden valmistamia elementtirakenteisia omakotitaloja, paritaloja sekä aluerakentamiskohteita.

Vuosia talotehtaille suunnittelua tehneen Korholan mukaan oman kodin hankkija toivoo varsin usein joitakin muutoksia valmismalliin, mutta nämä yleensä hoituvat talotehtaiden toimesta. “Osa ihmisistä kuitenkin kaipaa apua suunnittelijalta ja haluaa perheelleen alusta lähtien suunnitellun kodin. Vaikka monen haaveissa on yksilöllinen talo, on aika harvalla mahdollisuus toteuttaa tämä unelma arkkitehdin kera. Tällöin meidän tarjoama yhtälö on paikallaan.” kertoo Korhola.

Yksilöllisesti suunnitellut pientalot voidaan valmistaa elementtitehtaalla, kun hyödynnetään Vertex BD -suunnitteluohjelmiston talotehtaiden määrittämiä suunnitteluohjeita. “Talotehtaat määrittävät järjestelmään huonekorkeudet, elementtien kokovaihtelun, ikkuna-, ovi- ja porrasvaihtoehdot ja niin edespäin. Nämä muodostavat raamit suunnittelulle, rajaamatta sitä liikaa. Toisaalta suunnitteluohjeet mahdollistavat talotuotannon tehtaalla, elementtitoimituksen tontille sekä talon muuttovalmiiksi rakentamisen ja vielä kohtalaisen kustannustehokkaasti.” tarkentaa Korhola.

Asiakastarpeet etusijalla, asiantuntemusta arvostetaan

Asiakkaalle on tärkeintä se, että hänen toiveensa ja tarpeensa kuullaan ja koti rakentuu niiden perusteella. Tämä vaatii perinpohjaista tarvekartoitusta. “Siinä lähdetään liikkeelle siitä, kenelle taloa suunnitellaan, mitä toimintoja kaivataan ja miksi. Millainen on tontti, mikä on budjetti ja niin edespäin.” kertoo Korhola.

Asiakkaan ajatukset eivät kuitenkaan aina toteudu sellaisenaan, sillä suunnittelijan pitkä kokemus ja asiantuntemus ohjaa sekä tuo kodinrakentajalle turvaa. “Mikäli asiakas toivoo jotain, mistä minulla on huonoja kokemuksia, ratkaisu on kallis tai teknisesti epävarma toteuttaa, pidän vastuunani avata suuni ja suositella jotain muuta. Yleensä kun perustelen väitteeni, päädytään ehdottamaani ratkaisuun.” jatkaa Korhola.

“Asiakastyytyväisyyden lähtökohta on toteuttaa niin hyvät suunnitelmat, että kodin toimivuus arjessa on taattu”, toteaa Korhola. Tämä näyttää toteutuvan hyvin, sillä Planimon ei nykyään tarvitse markkinoida erityisemmin palveluitaan. Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat yritystä eteenpäin ja sujuva yhteistyö rakennusvalvonnan sekä talotehtaiden kanssa poikii myös asiakkaita. Jotkut Planimon yksityisasiakkaistakin ovat rakentaneet useita Korholan suunnittelemia koteja.

Pitkään pientaloja suunnitellut insinööri kehottaa pientalorakentajia perehtymään rakentamiseen ennalta, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja ongelmilta, vaikka kuinka olisi hankimassa avaimet käteen -taloa. “Jos tontin ostaja ei ymmärrä, mitä on ostamassa ja millaiset rajoitukset tonttiin liittyy, saatetaan suunnitteluvaiheessa joutua pettymään. Jos suunnittelussa ei oteta näitä asioita huomioon, nousee tie pystyyn viimeistään rakennuslupavaiheessa. Lisäksi ihan perusymmärrys rakentamisesta hyödyttää jokaista rakentajaa.” summaa Korhola.

Asiakkaat arvostavat kokemusta rakentamisesta ja suunnittelusta. Monet yksityisasiakkaista ovatkin tulleet talotehtaan myyjän suosituksesta Korholan puheille. “Jos asiakas ei löydä sopivaa taloa tehtaan valmismallistosta, on helpompaa lähteä suunnittelemaan puhtaalta pöydältä, kuin muokata olemassa olevaa mallia loputtomiin. Tämä takaa talomyyjällekin paremmat lähtökohdat asiakassuhteen jatkolle.” kertoo Korhola.

Toimiva suunnittelutyökalu hyödyttää kaikkia

Planimolla on käytössään Vertex BD ja ohjelmistosta hyödynnetään sekä perusversiota että yhteistyökumppanina toimivien talotehtaiden räätälöityjä ohjelmistoympäristöjä. Koska Vertex BDn tietomallista saadaan tarpeelliset tiedot kaikkien toimijoiden tarpeisiin, vähentää sen käyttö virheitä ja kustannuksia. Tietomalli sisältää digitaalisessa muodossa rakennushankkeen tiedot läpi koko rakennusprosessin kuten hankkeen eri määrittelytiedot, suunnittelualueiden 3D-mallit, mahdolliset virtuaalimallit, detaljikuvat, tuotannonohjausdokumentit, määrälistat ja niin edespäin.

Toimivasta työkalusta on Korholan mukaan hyötyä niin Planimolle, yrityksen asiakkaille, kuin myös rakentajille ja talotehtaille. “Ainut taho, jonka eteen tehdään yhä manuaalista extra-työtä on rakennusvalvonta,” toteaa Korhola ja jatkaa: “Tulevaisuutta kuitenkin on, että myös rakennusvalvonnat ottavat vastaan tietomallin ja tekevät tarkastelunsa sekä päätöksensä sen perusteella.”

Asiakkaat hyötyvät Korholan mukaan Vertex BDn käytöstä lähinnä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin yksilöllisiä pientalosuunnitelmia voidaan tehdä modulaariseen talotehtaiden elementtivalmistukseen sopivana ja täten pitää kustannustaso järkevänä. Toiseksi tietomalli tarjoaa 3Dnä visuaalisen ja helposti ymmärrettävän kuvan suunnitelmista, jolloin päätöksenteko on helpompaa. Myös muutosten vaikutusten hahmottaminen helpottuu niin visuaalisesti kuin budjetin näkökulmasta.

Suunnittelijan kannalta erinomaista Vertex BD:ssä on se, että tietomallin avulla suunnittelu on kohtalaisen reipasta, vaihtoehtoja on yksinkertaista vertailla, muutoksia on helppo tehdä sekä suunnitelmien tarkastaminen nopeutuu ja näin myös virheiden mahdollisuus pienenee. Lisäksi samalla syntyvät eri tahojen tarvitsemat dokumentit (piirustukset, elementtien valmistuskuvat, rakentamiskuvat työmaalle jne.), jotka pienentävät tuotantokustannuksia ja helpottavat rakentamista työmaalla, nopeuttaen rakennusprosessia ja vähentäen myös virheiden mahdollisuuksia.

Visualisoitu 3D-malli Vertex BD -ohjelmistossa.

Kuva työmaalta.

Yhteistyö toimivaa ja apu lähellä

Planimolla on ollut alusta lähtien Vertex BD -ohjelmisto käytössä, sillä Korhola on ollut jo 2000-luvun alussa järjestelmän testikäyttäjänä aiemmissa työtehtävissään. Korhola antaa positiivista palautetta kotimaiselle ohjelmistotalolle: “Helppoa tehdä töitä Vertexin kanssa. Aina saa apua ja mikä parasta, omalla äidinkielellä. Toki alkukustannus ohjelmistolle on suurehko, mutta sen jälkeen ohjelmiston käyttö on varsin kustannustehokasta. Kehitysehdotuksetkin menevät paremmin läpi, kun on suomalainen yritys ja ohjelmistokehitys tapahtuu lähellä.”

Lisää tarinoita

Koulutusyhteistyö tuottaa uusia teknisen suunnittelun osaajia

Koulutusyhteistyö tuottaa uusia teknisen suunnittelun osaajia

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Kempeleen-Limingan yksikkö ja Kastelli-talot Oy tekevät yhteistyötä rakennussuunnittelun uusien osaajien kouluttamisessa. Opiskelussa ja käytännön harjoittelussa hyödynnetään Vertexin ohjelmistoa ja materiaaleja.

Hoivarakentajat

Hoivarakentajat

Hirsi on aistiystävällinen ja rauhoittava luonnollinen materiaali. Se on akustisesti miellyttävä, sisäilman kosteutta tasapainottava ja soveltuu rakennusfysikaalisesti hyvin Suomen olosuhteisiin. Puurakenne mahdollistaa hiilinegatiivisen rakentamisen.