Koulutusyhteistyö tuottaa uusia teknisen suunnittelun osaajia

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Kempeleen-Limingan yksikkö ja Kastelli-talot Oy tekevät yhteistyötä rakennussuunnittelun uusien osaajien kouluttamisessa. Opiskelussa ja käytännön harjoittelussa hyödynnetään Vertexin ohjelmistoa ja materiaaleja.

OSAO:n koulutustarjontaan Kempeleessä sisältyy Teknisen suunnittelun perustutkinto, joka antaa valmiudet toimia rakennusalan suunnitteluassistenttina. 

Merkittävä osa suunnitteluassistentin työstä tehdään erilaisten tietomallien käsittelyn ja hyödyntämisen parissa. Koulutuksessa ammennetaan siihen osaamista muun muassa Vertex BD -rakennussuunnitteluohjelmiston avulla sekä itseopiskeluna että työpaikalla järjestettävässä käytännön koulutuksessa. 

Tehoa opiskeluun oikeilla työvälineillä

“Suunnitteluassistentin tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti 2–3 vuotta kestävänä oppisopimuskoulutuksena. Siihen sisältyy käytännön harjoittelua talotehtaissa ja rakennusalan yrityksissä, joissa hyödynnetään alan suunnitteluohjelmistoja. Opiskelijoiden hakeutuessa työpaikalla järjestettävään koulutukseen nousi yrityksistä esiin tarve Vertex-ohjelman osaamiselle”, kertoo OSAO:sta lehtori Marjo Väisänen

“Palautteen mukaan opiskelijat pitivät ohjelmaa selkeänä ja kohtalaisen helppona oppia käyttämään. Heillä oli käytössään Vertexin itseopiskelumateriaalia, ja osa opiskelijoista suoritti myös SAMKin Pientalon suunnittelu -verkkokurssin Vertex-ohjelmaa käyttäen.” 

OSAO saa ohjelmiston käyttöä varten opettaja- ja luokkalisenssit sekä harjoitteluajan lisenssit. Opetusmateriaaleina on myös aiheeseen liittyvää tuotedokumentaatiota, tutoriaaleja ja Vertex Akatemian kurssi.

Suunnittelu- ja Rakennuspalvelu JK Oy

“Haluamme tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua työelämään”, toteaa Kastellin suunnittelupäällikkö Antti Kokko.

Kastelli on monille tuttu harjoittelupaikka

Käytännön tuntumaa suunnittelutyöhön tuo muun muassa Kastelli-talot Oy, joka tunnetaan laajasta talopakettien valikoimastaan ja suunnittelupalveluistaan. Yritys tarjoaa opiskelijoille opintoihin liittyvän, Vertex BD -ohjelmalla tehtävän näyttötyön, arvioi tehdyt työt ja antaa niiden suorittamisesta todistuksen OSAO:lle.

Suunnittelupäällikkö Antti Kokko toteaa Kastellin olevan luonteva ja kiinnostava harjoittelupaikka alan opiskelijoille: “Olemme tunnettu valtakunnallinen toimija, ja varmasti etenkin Oulun lähialueen opiskelijat tietävät pääkonttorimme sijaitsevan Oulussa. Saamme hyvin hakemuksia paikallisten oppilaitosten opiskelijoilta, myös OSAO:sta.”

“Suora koulutusyhteistyö OSAO:n kumppanina meille uutta, mutta Vertexin kanssa olemme tehneet yhteistyötä 90-luvulta lähtien. Meillä on käytössä heidän suunnitteluohjelmiaan, ja kokemukset niistä ovat hyviä. Vertex BD ja sen integroiminen muihin tietojärjestelmiimme mahdollistaa sujuvan prosessin, joka alkaa asiakasluonnosten esittelystä ja ulottuu aina pää- ja rakennekuviin sekä tuotantoon saakka”, kertoo Kokko.

Kastellilla on vuosittain eri oppilaitosten opiskelijoita työharjoittelussa tekemässä helpohkoja mallinnus- ja piirtotehtäviä. He esimerkiksi mallintavat uudelleen muilla suunnittelujärjestelmillä tehtyjä projekteja, luonnostelevat uusia talomalleja ja tekevät suunnitelmiin pieniä asiakaskohtaisia muutoksia.

“Haluamme tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua työelämään. Samalla olemme luonnollisesti kiinnostuneita alan uusista osaajista myös mahdollisina tulevina kastellilaisina”, sanoo Kokko.

Suunnitteluassistentin tutkinto ja tehtävät

Teknisen suunnittelun perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä koostuen ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Koulutus antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi arkkitehti- ja insinööriopintoihin. 

Valmistuttuaan suunnitteluassistentti toimii projekteissa työtiimin jäsenenä luoden esimerkiksi 3D-tietomalleja rakennuksista, rakennusprosessin eri vaiheista ja rakennusosien ominaisuuksista. Tehtäviin sisältyy myös mallinnettujen objektien 3D-tulostamista, esitteiden sekä ohje- ja huoltokirjojen laadintaa ja avustamista esimerkiksi markkinoinnissa tai asiakaspalvelussa. Työ vaatiikin tietoteknisten taitojen, tarkkuuden ja huolellisuuden lisäksi vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä toimia tiimin jäsenenä vastuullisesti ja oma-aloitteisesti.

Lisää tarinoita

Hoivarakentajat

Hoivarakentajat

Hirsi on aistiystävällinen ja rauhoittava luonnollinen materiaali. Se on akustisesti miellyttävä, sisäilman kosteutta tasapainottava ja soveltuu rakennusfysikaalisesti hyvin Suomen olosuhteisiin. Puurakenne mahdollistaa hiilinegatiivisen rakentamisen.

Celt

Celt

Kun suunnitelmat tehdään ennakkoon valmiiksi, CLT-levyjen valmistaminen ja komponenttien yhteen kasaaminen on todella paljon kustannustehokkaampaa ja koko projektin aikataulu huomattavasti lyhyempi.