Elementtirakentaminen tuo laatua ja tehokkuutta asuntotuotantoon

Laadukas asuntotuotanto vaatii osaamista, joka perustuu pitkään kokemukseen ja perinteitä kunnioittavaan tietotaitoon. Rakentamisen ja asumisen kasvaneet vaatimukset edellyttävät myös moderneja työtapoja suunnittelusta valmistukseen saakka. Koteja tehdäänkin yhä enemmän tehdasmaisissa olosuhteissa. Näin toimii myös Puukoti, joka valmistaa asunnot tilaelementteinä suojassa työmaan vaihtuvilta olosuhteilta.

  • Asiakastarina
  • Puukoti Group
  • Maaliskuu 2021
  • Antti Lääkkö, tekninen johtaja

Puukoti Group Oy

Puukodin tarina alkoi 20 vuotta sitten, jolloin yrityksen perustajat vielä rakensivat taloja perinteiseen tapaan Oulun seudulla. Suuremmille markkinoille ja moderniin valmistukseen lähdetiin reilut viisi vuotta sitten, jolloin tilaelementtituotanto käynnistyi Järvenpäähän perustetussa tehtaassa. Nyt lopputuotteena syntyy laadukkaita luhti- ja rivitaloja pääkaupunkiseudun kasvavaan asuntotarpeeseen.

– Taustalla on perinteinen rakennusosaaminen, johon yrityksen laajentumisen ja kasvun myötä olemme yhdistäneet nykyaikaisen tuotannon, kertoo Puukodin tekninen johtaja Antti Lääkkö.

Myös energiatehokkuuden vaatimukset edellyttävät moderneja valintoja. Puukoti on pitkään halunnut kulkea ympäristöasioissa etujoukoissa ja lämmitysmuotona kohteissa on pääsääntöisesti maalämpö.

Tilaelementeillä vältetään rakentamisen riskejä

Puukodin tuote rakentuu tilaelementeistä ja moduuleista, kuten pesuhuone, keittiö ja wc. Lattia ja seinät kuljetetaan yhtenä pakettina ja katto yhdistetään työmaalla. Kuivaketju on turvattu, kun eristeet ja runkomateriaalit eivät joudu sateiden armoille.

Asuinrakentamisen tulevaisuus on teollisessa tuotannossa, jolloin työmaarakentamisen riskit ja kustannukset pienenevät merkittävästi.

– Myös tuotannon ja laadun valvonta, materiaalinhallinta ja logistiikka ovat tehdasoloissa helpommin hallittavissa, Antti Lääkkö sanoo. Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan rakentamisen kannattavuus kaikille osapuolille.

Puukoti on kasvanut nopeasti ja parantunut tehokkuus näkyy kannattavuudessa. Yrityksen 15 miljoonan euron liikevaihto tuotti viime vuonna noin puolitoistakertaisen tuloksen edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 valmistui noin 65 asuntoa, kun viime vuonna lukumäärä oli jo 100 asunnon luokkaa.

Asuinrakentamisen tulevaisuus on teollisessa tuotannossa, jolloin työmaarakentamisen riskit ja kustannukset pienenevät merkittävästi.

Tietomallipohjainen suunnittelu elementissään

Arkkitehti suunnittelee asunnot Puukodin omilla konseptimalleilla. Tietomallipohjainen suunnittelu on elementissään Puukodin rankarakenteisissa pienissä ja keskisuurissa asuintaloissa. Runko-osat mallinnetaan tietomallipohjaisella Vertex BD:llä ja mallista saadaan elementtikuvat ja sahauslistat tuotantoon. – Tuotantoamme on laajennettu useaan kertaan ja optimoimme sitä koko ajan läpimenoajan nopeuttamiseksi.

Tietomallinnus vastaa kasvavan yrityksen tarpeita, kun tarkoituksena on tehostaa elementtisuunnittelun vaihetta ja minimoida tuotantoon meneviä virheitä suunnitteluaikataulujen ollessa yhä tiukempia.

Antti Lääköllä on omakohtaista käyttäjäkokemusta Vertexistä 20 vuoden ajalta niin arkkitehti- kuin rakennesuunnittelusta. Nyt Puukodilla kaksi suunnittelijaa erikoistuu vahvasti rakennemallinnukseen.

-Vertex BD on tehty meidänkaltaisille moduulirakentajille. Pitkä yhteistyö on luonut myös varmuuden, että tuote- ja tekninen tuki toimivat koko ajan, Lääkkö kertoo.

Puukodin asunnot rakentuvat tilaelementeistä ja moduuleista.

– Panostamme moderniin ja tehokkaaseen tuotantotapaan, jolla saamme kokonaisuutta optimoitua myös mahdollisimman kannattavaksi, kertoo Puukodin tekninen johtaja Antti Lääkkö.

Lisää tarinoita

Koulutusyhteistyö tuottaa uusia teknisen suunnittelun osaajia

Koulutusyhteistyö tuottaa uusia teknisen suunnittelun osaajia

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Kempeleen-Limingan yksikkö ja Kastelli-talot Oy tekevät yhteistyötä rakennussuunnittelun uusien osaajien kouluttamisessa. Opiskelussa ja käytännön harjoittelussa hyödynnetään Vertexin ohjelmistoa ja materiaaleja.

Hoivarakentajat

Hoivarakentajat

Hirsi on aistiystävällinen ja rauhoittava luonnollinen materiaali. Se on akustisesti miellyttävä, sisäilman kosteutta tasapainottava ja soveltuu rakennusfysikaalisesti hyvin Suomen olosuhteisiin. Puurakenne mahdollistaa hiilinegatiivisen rakentamisen.