Jouheva sekä kustannustehokas rakenne- ja tuotannonsuunnittelu CLT- ja hirsirakentamisessa

Puu on rakennusmateriaalina luonnonläheinen, ekologinen, lämmin ja helposti työstettävä. Nykyään kiinnitetään myös erityistä huomiota sisäilman laatuun ja rakentamisen aikana tapahtuvaa kosteusaltistus halutaan sulkea pois.

– Ei siis liene mikään ihme, että CLT- ja hirsirakentaminen ovat olleet kovassa nosteessa viime vuodet, ja niiden suosio tuntuu vain kasvavan, Joonas Komulainen Suunnittelu- ja rakennuspalvelu JK Oy:ltä huomauttaa.

Suunnittelu- ja rakennuspalvelu JK Oy palvelee hirsi- ja CLT-rakentamisen yrityksiä koko Suomen alueelle ja tekee myös vientiä pääasiassa Venäjän ja Euroopan markkinoille. Yritys toimii yhteistyössä Kuhmossa, Woodpoliksen alueella, sijaitsevien laadukkaiden CLT- ja hirsituotantolaitosten, Oy CrossLam Kuhmo Ltd ja Oy Timber Frame Ltd:n kanssa tarjoten heille rakenne- ja tuotantosuunnittelua. Asiakasrajapinnat ovat kaikilla osapuolilla omat, mutta osittain yhteiset.

CLT on elementtilevyrakenne, joka valmistetaan ristiinliimatuista lautakerroksista. Hyvin jäykkänä, lujana sekä kestävänä se ei painu. Tämä on tehnyt siitä nykyään suositun myös kerrostalorakentamisessa.

Liimatut ja puristetut CLT-elementit valmistetaan CNC-koneistetusti sisätiloissa, mikä vähentää työmaalla tehtävää työtä. CLT- ja hirsirakentamisessa vesikatto saadaan rakennuksen päälle jo muutamassa päivässä, jonka jälkeen rakenteet ovat säältä suojassa.

Tällä hetkellä yksi suosituimmista tuotteista on CLT-hirsi. CLT-hirsi tarkoittaa hirsiaihiota, joka koostuu ristiinliimatuista lamelleista. Liimauksen jälkeen liimatut aihiot höylätään hirren muotoon. Tämä hirsityyppi kasvattaa tasaisesti suosiotaan. Ulkopinnoiltaan hirsi näyttää aivan normaalilta lamellihirreltä, mutta ristiinliimauksen ansiosta saadaan normaalille hirrelle ominainen painuminen pois.
CLT-hirsi, eli painumaton hirsi, on myös suunnittelun näkökulmasta miellyttävä tuote, koska sen kanssa ei tarvitse huomioida painumista ja sen aiheuttamia haasteita eri rakenteiden välillä.

– Perinteiseen rankarunkorakentamiseen verrattuna etu on merkittävä. Niin hirsi- kuin CLT-rakentamisessa mitään lisäeristeitä ei myöskään tarvita. CLT-rakentaminen ei myöskään välttämättä vaadi ulkoverhousta, joten työvaiheita on vähemmän kuin rankarunkorakentamisessa, Komulainen kertoo.

Suunnittelu- ja Rakennuspalvelu JK Oy

CLT-rakentamisen erityisvaatimukset rakenne- ja tuotannonsuunnittelulle

Puurakennetalojen valmistaminen tuotantolaitoksissa on tätä päivää. CLT- ja hirsirakentaminen asettavat rakennus- ja tuotannonsuunnittelulle kuitenkin omat erityisvaatimuksensa.

– Työn vähetessä työmaalla sen määrä kasvaa suunnittelun puolella. Tämä korostuu etenkin CLT-rakentamisen puolella, Komulainen toteaa.

Sähköpistokkeiden ja -kytkimien, vesiputkien sekä ilmanvaihtokanavien reikien paikat on oltava tiedossa hyvissä ajoin. Myös tekniikan reititys on mietittävä jo etukäteen, LVIS- tekniikkasuunnitteluvaiheessa. CLT-tuotannonsuunnittelussa varmistetaan, että kaikki suunnitellut tekniikat ja reititykset on mahdollista toteuttaa tehtaalla, tämän vuoksi eri suunnittelijoiden yhteistyön merkitys korostuu.

Aiemmin tekniikan suunnittelussa riitti 2D-kuvaus, josta kävi ilmi, mille sijainnille pohjakuvassa kyseinen pistorasia tai vesiputki tulee. Nyt täytyy tietää myös korkeusulottuvuus jo suunnitteluvaiheessa, että saadaan oikeanlainen työstö ja reitti tehtyä CLT-elementtiin tai hirteen. 

– Massiivipuuta voidaan toki työstää myös työmaalla, mutta siinä vaiheessa se hidastaa merkittävästi työn etenemistä, Komulainen huomauttaa. Tarkoituksenahan on, että työmaalla tehdään vain varsinainen kasaus.
Hirsirakentamisessa tilanne on lähes sama, joskin siinä työmaa-aikainen työstö on helpompaa, koska rakennus koostuu yksittäisistä hirsistä. Tilaajat hätkähtävätkin Komulaisen mukaan sitä, miten paljon rakentaminen on muuttunut vuosien varrella. 

Myös se voi tuntua yllättävältä, että kaikki kytkennät, pistorasiat ja lähestulkoon kalusteiden oikea järjestyskin pitäisi miettiä etukäteen. Toki niille pitää rankarunkoisen talon suunnittelussa varata omat paikkansa, mutta siinä muutosten tekeminen on myös myöhemmässä vaiheessa paremmin mahdollista.

Suunnittelu- ja Rakennuspalvelu JK Oy

Rakenne- ja tuotannonsuunnittelun merkitys korostuu uuden sukupolven puurakentamisessa. Kotimaisen Vertex BD -rakennussuunnitteluohjelmiston avulla työ sujuvoituu ja virheet vähenevät.

Vertex BD:n tarjoama 3D-mallinnus tuo arvonlisää asiakkaalle

– Rakenne- ja tuotannonsuunnittelun merkitys korostuukin uuden sukupolven puurakentamisessa. Tässä kohden avuksi tulee kotimainen Vertex BD rakennussuunnitteluohjelmisto, jonka avulla työ sujuu jouhevasti ja turvallisesti, hän summaa.

Kolmiulotteinen näkymä auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. Vertex BD:llä työskennellessä suunnittelija näkee heti, minkä näköinen tilasta tulee. Lisäämällä 3D-ohjelmaan vaikkapa sähkökytkimien reiät voidaan välittömästi tarkastella mille korkeudelle ja minkä oven viereen ne sijoitetaan.

Visuaalisella mallintamisella on helppoa tehdä erilaiset törmäystarkastelut rakennuksissa, sekä havaita mahdolliset ongelmat liittyen esim. asennuksiin, elementin tai hirren kestävyyteen tai muuhun rakentamista vaikeuttavaan asiaan. Näin suunnittelija pyrkii helpottamaan ja sujuvoittamaan työmaalla tehtävää asennustyötä.

Mikä hienoa, 3D-mallinnuksessa rakennuksen kytkentä- sekä rakenneratkaisuja voidaan puntaroida myös yhdessä asiakkaan kanssa, vaikkapa Teamsin välityksellä, ja pohtia yhdessä, millainen ratkaisu miellyttäisi esteettisesti ja olisi samalla toimivin. 
Asiakkaan kannalta tällä on merkittävä lisäarvo verrattuna perinteisiin 2D-seinäkuviin, joissa kytkennät on piirretty erinäköisillä etenkin maallikolle vaikeatajuisilla katkoviivoilla.

– Suunnittelijalla voi olla myös kysymyksiä asiakkaalle, joihin tämän on helpompi vastata päästessään tarkastelemaan rakennusta 3D:nä. Esimerkiksi jokin palkki saattaa olla häiritsevässä kohtaa haittaamassa näkymää, jolloin asiaan on mahdollista vielä puuttua ilman suuria kustannuksia, hän toteaa.

CLT- ja hirsielementtivalmistajilla on paljon erilaisia koneita, joilla rakenteet työstetään valmiiksi. Vertexin 3D-ohjelma pystyy kääntämään tiedostot niiden käyttämään muotoon, mikä säästää paljon aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

– Tehtaalla vältytään tarpeettomalta uudelleen piirtämiseltä, jolloin myös virhemarginaali laskee, ja päästään siirtymään suoraan tuotantovaiheeseen. Rakenne- ja tuotannonsuunnittelun yhdistäminen tuo tilaajalle myös selkeää kustannussäästöä, Joonas Komulainen toteaa lopuksi.

Lisää tarinoita

Koulutusyhteistyö tuottaa uusia teknisen suunnittelun osaajia

Koulutusyhteistyö tuottaa uusia teknisen suunnittelun osaajia

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Kempeleen-Limingan yksikkö ja Kastelli-talot Oy tekevät yhteistyötä rakennussuunnittelun uusien osaajien kouluttamisessa. Opiskelussa ja käytännön harjoittelussa hyödynnetään Vertexin ohjelmistoa ja materiaaleja.

Hoivarakentajat

Hoivarakentajat

Hirsi on aistiystävällinen ja rauhoittava luonnollinen materiaali. Se on akustisesti miellyttävä, sisäilman kosteutta tasapainottava ja soveltuu rakennusfysikaalisesti hyvin Suomen olosuhteisiin. Puurakenne mahdollistaa hiilinegatiivisen rakentamisen.