Ajoissa tehdyt ohjelmistopäätökset tukevat koneinvestoinnin kannattavuutta

 

Innomac ja Vertex tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen asiakkaiden koneinvestointien tuottavuuden. Tämä onnistuu parhaiten, kun myös ohjelmistoasiat otetaan huomioon jo konehankinnan suunnitteluvaiheessa.

Asiantuntija-artikkeli

Syyskuu 2023


Kai Nurminen
Tuotepäällikkö, Innomac


Jukka Haho
Tuotepäällikkö, Vertex Systems

Vuonna 2010 perustettu Innomac Oy tarjoaa asiakkailleen mm. puun, alumiinin ja muovin työstöön, pintakäsittelyyn sekä kierrätysteknologiaan liittyviä koneita, laitteita ja linjaratkaisuja. Tarjontaan sisältyvät myös osaavat asennus-, huolto- ja varaosapalvelut, käyttökoulutukset sekä erilaiset projektipalvelut.

Tuotepäällikkö Kai Nurminen vastaa Innomacissa CNC-tuoteryhmästä eli numeerisesti ohjattuun työstöön liittyvistä koneista. Yrityksen tuoteohjelmaan sisältyy useita alansa huippuihin kuuluvia konetoimittajia, jotka tarjoavat ratkaisuja eri materiaalien työstöön.

“Asiakkaitamme ovat talonrakennusalan lisäksi kaikenlaiset muutkin toimijat, jotka kaipaavat ratkaisuja puun ja puunkaltaisten materiaalien, muovin, alumiinin, komposiittien ja muiden kehittyneiden materiaalien työstämiseen sekä pintakäsittelyyn ja kierrätysmateriaalien käsittelyyn”, kertoo Nurminen.

“Palvelemme hyvin monenlaisia asiakastarpeita. Siinä missä yksi hakee tuotantoonsa esimerkiksi kokonaista läpisyöttävää poralinjaa, voi toinen tarvita vaikkapa yksittäistä höylää. Liikevaihdollisesti CNC-työstökeskukset kuuluvat merkittävimpiin tuoteryhmiimme.”

Vertex 3d cad mekaniikkasuunnittelu

Ohjelmistoasiat vireille jo konehankinnan alkuvaiheessa

CNC-työstökoneiden ohjelmat sekä erilaiset 3D suunnittelu– ja tuotannonohjausohjelmistot ovat kiinteä osa modernia tuotantoa. Ne parantavat eri vaiheissa työn tarkkuutta ja tehokkuutta sekä ehkäisevät inhimillisiä virheitä, mikä taas säästää tuotannossa aikaa, vaivaa ja rahaa.

Ohjelmistoasiat onkin tärkeää ottaa esiin heti hankintaprojektin alussa. Näin edistetään uuden koneen tai tuotantolinjan käyttöönoton ja toiminnan sujuvuutta sekä koko investoinnin kannattavuutta.

“Työstökoneiden toimitusajat vaihtelevat muutamista kuukausista vuoteen tai vähän pidempäänkin. Jos konetoimitus on tulossa kuukauden päästä eikä ohjelmistoasioita ole käsitelty, ollaan jo turhan myöhässä”, sanoo Nurminen.

Innomac tekee läheistä yhteistyötä Vertexin kanssa varmistaakseen, että asiakkaan saa myös ohjelmistopuolella käyttöönsä toimivat ratkaisut. Vertexillä asiaa edistää mm. Jukka Haho, joka työskentelee tuotepäällikkönä rakennustoimialaa palvelevissa tuotteissa ja operoi pääosin toimitusasiakkaiden myynnin ja tuotekehityksen parissa.

“Asiakkaan kannattaa ottaa meihin yhteyttä jo konehankinnan suunnitteluvaiheessa. Konehankkeisiin liittyy paljon asioita, ja projektin loppuvaiheeseen liittyy laitepuolella aina helposti erilaista hässäkkää. Siksi on paras hoitaa ajoissa alta pois ne asiat, jotka voidaan tehdä, toteaa Haho.

Hän vakuuttaa, että Vertexiltä saa näihin tarpeisiin pätevää asiantuntija-apua, eikä yhteistyö edes vaadi asiakkailta tuossa vaiheessa paljonkaan aikaa tai vaivaa.

“Kun näemme mitä asiakas on hankkimassa, niin osaamme kyllä kertoa mitä se ohjelmistojen osalta tarkoittaa ja vaatii. Olennaista on tietää, missä muodossa dataa koneelle halutaan syöttää ja mitä ohjelmilla täytyy voida tehdä. Tähän vaikuttaa tietenkin se, millaisista tuotteista on kyse, eli miten niitä suunnitellaan ja myydään. Onko tuote esimerkiksi täysin vakiomuotoinen vai täytyykö sitä voida muokata erilaisiin asiakastarpeisiin.”

Kun asiakas on ajoissa liikkeellä, saa hän myös eniten hyötyä Innomacin ja Vertexin yhteistyöstä. Tällöin ehditään käydä yhdessä läpi asiakkaan hankintaa kone- ja ohjelmistopuolen näkökulmista ja varmistaa parhaiten kokonaisuuden toimivuus.

Vertex 3d cad mekaniikkasuunnittelu

Vertexläiset tutustumassa CLT-tuotantoon Crosslamin Kuhmon tehtaalla.

Ohjelmistointegraatio on olennainen osa koko koneinvestointia

Tärkein syy toimia ohjelmistoasioissa ajoissa on luonnollisesti koko koneinvestoinnin kannattavuus. Ohjelmistointegraatio on projektin merkittävimpiä tekijöitä. Jos siihen ei ole varattu tarpeeksi aikaa, voi koneen käyttöönotossa tulla ongelmia ja viivästyksiä, ja tuotanto voi pyöriä odotettua hitaammin tai seisahtua kokonaan.

“Ohjelmistointegraatio nopeuttaa prosessia, ehkäisee inhimillisiä virheitä ja maksaa itsensä varmasti takaisin. Mutta jos hommat jäävät tekemättä ajoissa, syntyy ongelmien ratkaisemisesta lisäkuluja ja kahdenkertaista työtä, jolloin investoinnin takaisinmaksuaika moninkertaistuu”, muistuttaa Nurminen.

“Uuden koneen käyttöönotossa voi monestakin syystä tulla alkuun vajaakäyntiä. Ikävintä ja turhinta kuitenkin on, jos ongelmat johtuvat asioista, jotka olisi voinut hoitaa etukäteen kuntoon. Haitat voivat pahimmillaan kertaantua silläkin tavoin, että asiakkaan tuotannon ongelmat vaikuttavat myös toimituksiin ja asiakastyytyväisyyteen”, vahvistaa Haho.

Vertex 3d cad mekaniikkasuunnittelu

Sujuvaa ja saumatonta yhteistyötä asiakkaan hyväksi

Innomacin ensimmäinen yhteinen projekti Vertexin kanssa käynnistyi vuonna 2017. Tuolloin kyseessä oli CNC-ohjattujen porakoneiden toimitus, johon Vertexiltä tuli oma ohjelmisto-osuutensa.

“Meidänkin kannaltamme oli hienoa, että kun asiakkaat piirsivät Vertexin ohjelmilla tuotteidensa kuvia, niistä saatiin automaattisesti työstöohjelmia. Ratkaisut lähtivät toimimaan nopeasti ilman liikaa aikaa vievää välivaiheen työtä”, sanoo Nurminen.

Innomacin ja Vertexin asiakaskunta on monella tapaa yhtenevä, joten yritysten on ollut luontevaa yhdistää voimansa tarjotakseen asiakkaalle aina parhaan kokonaisratkaisun. Nurmisen mukaan yhteistyö on ollut kaiken kaikkiaan mutkatonta ja sujuvaa.

“Vertex on tunnettu ja hyvämaineinen kotimainen toimija, joka tarjoaa ohjelmistopuolella laadukkaita ratkaisuja. Heidän ammattilaistensa kanssa on ollut myös aina helppoa keskustella ja selvittää asioita tarpeen mukaan. Löydämme yleensä hankalissakin kysymyksissä nopeasti yhteisen sävelen.”

Jukka Haho vahvistaa, että yritysten yhteistyö tähtää toimivaan kokonaisuuteen:
“Mehän teemme töitä hakeaksemme ratkaisuja asiakkaille. He valitsevat järjestelmät, joita käyttävät, ja me pyrimme sitten varmistamaan, että kokonaisuus toimii parhaalla mahdollisella tavalla.”

Vertex 3d cad mekaniikkasuunnittelu

Ohjelmistojen merkitys ja mahdollisuudet laajenevat jatkuvasti

Teknologia kehittyy kovaa vauhtia, mikä kasvattaa edelleen ohjelmistopuolen merkitystä koneiden ja tuotantolinjojen tuottavuuden varmistamisessa.

“Ohjelmistoilla on ollut jo pitkään suuri rooli numeerisesti ohjatuissa koneissa. Nyt ne alkavat erilaisten IoT-ympäristöjen kautta liittyä yhä useammin muihinkin laitteisiin. Uskon, että tulevaisuudessa yksittäisten laitteiden toimituksissa puhutaan vieläkin enemmän integraatioista ohjelmistoihin sekä kolmannen osapuolen robotti- tai automaatioratkaisuihin”, pohtii Nurminen.

Hänen mukaansa asiakkaat tiedostavat jo paljolti ohjelmistojen merkityksen ja haluavat löytää uusia tapoja saada niistä tuotantoonsa lisäarvoa. 

“Asiakkaat osaavat jo kysyä, kuinka suunnitelmista saadaan tuotua geometriat olemassa olevien rajapintojen kautta työstökoneelle tai luotua jopa automaattisesti työstöohjelmia. Meidän tehtävämme on tietysti etsiä keinoja näiden toiveiden toteuttamiseen.”

“Asiakkaalla on yleensä uudessa koneessaan ohjelma, joka lukee siihen syötettävää numeerista dataa. Kun tiedämme, millaisesta rajapinnasta on kyse, saamme kyllä suunnittelutiedot siirrettyä tuotantoon halutussa muodossa”, vakuuttaa Haho.

“Asiakas tuottaa ikään kuin virtuaalista kaksosta tai mallia, joka sisältää kaiken datan ja työstötiedon. Ohjelmiston rooli korostuu tässä varsinkin silloin, kun halutaan tehdä yksilöllistä tuotantoa. Tarpeeksi älykäs malli sisältää kaikki tarvittavat tiedot siihenkin, jos vaikka kalusteissa hyllynpaikkoja halutaan siirtää ja kaapin leveyttä vaihtaa.”

Vertex 3d cad mekaniikkasuunnittelu

“Otamme uudet haasteet avosylin vastaan!”

Kai Nurminen korostaa, että Innomacille asiakastyö ei ole pelkkää koneiden toimittamista vaan tavoitteena on varmistaa asiakkaan projektikokonaisuuden hallinta yhteistyössä ohjelmistotoimittajan kanssa.

“Meille asiakkuus on henkinen sitoumus. Siksi teemme osaltamme kaikkemme myös ohjelmistopuolen onnistumiseksi, ja tarvittaessa selvitämme siihen liittyviä asioita päämiestemme suunnalta. Haluamme asiakkaidemme menestyvän, ja ohjelmisto-, automaatio- ja robotiikkaintegraatiot ovat ratkaisuja, jotka tehostavat heillä sekä suunnittelutyötä että koko tuotantoa”, toteaa Nurminen.

“Tämä on tärkeää etenkin siksi, että asiakasalamme ovat kohtaamassa merkittäviä haasteita. Työvoimapula on kiusannut kaikenkokoisia toimijoita jo pitkään ja voi vielä pahentuakin. Suunnittelun ja tuotannon automatisointi auttaa pärjäämään olemassa olevilla resursseilla paremmin ja tuottavammin, mutta samalla sen kautta voidaan lisätä alan vetovoimaa ja kiinnostusta nuorten parissa.”

Nurminen kehottaakin asiakkaita haastamaan reippaasti Innomacia ja Vertexiä ratkaisemaan tuotannon erilaisia tarpeita: “Monesti asiakkaan odotuksiin on olemassa jo valmiita ratkaisuja – toiveet täytyy vain ottaa puheeksi ajoissa.”

Vertex Systems on suomalainen suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Vertex-ohjelmistojen avulla nopeutat suunnittelua, vähennät suunnitteluvirheitä ja parannat tuottavuutta. Tutustu tarkemmin Vertex suunnitteluohjelmistoihin.

Innomac Oy toimittaa mm. puun, alumiinin ja muovin työstöön, pintakäsittelyyn sekä kierrätysteknologiaan liittyviä koneita, laitteita ja linjaratkaisuja. Tarjontaan sisältyvät myös osaavat asennus-, huolto- ja varaosapalvelut, käyttökoulutukset sekä erilaiset projektipalvelut.

Lue lisää

Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

Tekoälykehitys on täydessä vauhdissa Vertexillä

Vertex käynnisti tekoälykehityksen pari vuotta sitten kahden diplomityön voimin. Ohjelmistosuunnittelija Joonas Hyvärisen diplomityö keskittyi koneoppimiseen, luoden toimivan mallin kappaleiden geometrian tulkintaan ja yhdistämiseen. Hyvärinen uskoo tekoälyn mullistavan lähivuosina CAD-suunnittelun, tehostaen työprosesseja, säästäen aikaa ja parantaen tarkkuutta.

Teollisuus 4.0. tulee –  oletko valmis?

Teollisuus 4.0. tulee – oletko valmis?

Onko yrityksesi kiinni juoksija vai edelläkävijä edetessämme neljännen teollisen vallankumouksen aikaan? Jari Kaivo-ojan mukaan yritysten kannattaisi pysähtyä miettimään tarkasti, ovatko ne varautuneet riittävän hyvin uuteen digitaalisen vallankumouksen aikakauteen.