Vilakone Oy

 

Loimaalaisen ympäristönhoitokoneiden valmistajan Vilakoneen tiedonhallinta ja toiminnanohjaus päätettiin uusia samalla kerralla. – Päällekkäinen työ vähenee ja hiljainen tieto saadaan paremmin dokumentoitua.

Case Study

  • Asiakas: Vilakone
  • Toimiala: Ympäristönhoitokoneiden valmistus

Vilakone uudisti rohkeasti kerralla toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan

Tieto ja tuottavuus uusille urille

Loimaalaisen ympäristönhoitokoneiden valmistajan Vilakoneen tiedonhallinta ja toiminnanohjaus päätettiin uusia samalla kerralla.
– Päällekkäinen työ vähenee ja hiljainen tieto saadaan paremmin dokumentoitua, sanoo Wihuri-monialakonserniin kuuluvan Vilakoneen suunnittelupäällikkö Jesse Suonsivu.

– Lähtökohta oli se, että meillä oli paljon päällekkäistä työtä tuotetiedon hallinnassa. Meillä oli kolmekin eri järjestelmää käytössä, joissa nimikkeiden ylläpito ja rakentaminen vaati paljon manuaalista työtä. Virheiden mahdollisuus kasvoi, kun mikään järjestelmistä ei ollut yksiselitteisesti tuotetiedon­ ­alkulähde. Tuotenumeroavaruuksissa meillä oli merkitsevät tuotenumerot käytössä. Ongelmana oli muun muassa, että lopulta nimikkeiden avaaminen henkilöityi. Myös kuvien etsiminen vei aikaa varsinaiselta suunnittelutyöltä, tiivistää Vila­koneen tuotetiedosta ja järjestelmäkehityksestä vastaava asiantuntija Juha-Pekka Saukko.

Hiljaisen tiedon merkitystä haluttiin vähentää ja piirustusten revisioiden tiedotus haluttiin myös saattaa ajan tasalle automatisoidusti. Tuotannossa tavoitteena oli saada työkirjaukset,­ varastosaldot ja materiaalitarvelaskenta reaaliaikaisiksi ja parantaa tuottavuutta. Toiminnanohjaukseen valittiin tiukan seulonnan jälkeen SAP ja tiedonhallintaan Vertexin Flow.

Järjestelmien uusimishankkeen esivalmistelut käynnistyivät vuonna 2015 ja varsinainen aloitus oli vuoden 2016 joulukuussa. Jesse Suonsivu painottaa, että huolelliset esi­valmistelut ja tarjousvertailuun käytetty aika todella kannattivat.

– Siinä kohtaa, kun päätöksiä tehtiin, olimme jo melko luottavaisia, että teimme oikeat valinnat.

Juha-Pekka Saukko ja Jesse Suonsivu.

Ketterästi kohti tehokasta tiedonkulkua

 

Kahden tuotantoon vaikuttavan tärkeän järjestelmän, SAPin ja Vertex Flow’n, samanaikainen käyttöönotto saattaa kuulostaa uhkarohkealta. Saukko ja Suonsivu kertovat, että hanketta oli harkittu tarkkaan ja huolellisesti, ja järjestelmien yhtäaikainen vaihtaminen toi myös monia etuja.

– Saimme järjestelmien roolit selvitettyä ja määriteltyä tarkasti. Liittymien määrittely oli helppoa, kun molemmat päät olivat auki, Saukko kuvailee.

Molemmilla järjestelmillä on selkeä rooli ja päällekkäisyyksiä on vähän. Vilakoneella huomattiin jo projektisuunnittelun aikaisessa vaiheessa, että toiminnanohjaukseen ja tiedonhallintaan tarvitaan omat järjestelmänsä.

– Tuoterakenteita ei ylläpidetä millään tavalla SAPissa. Ne ja tuotekonfiguraatio ovat täysin Flow’ssa, tarkentaa Saukko järjestelmien roolituksesta. Jokaiselle koneelle on oma tuoterakenteensa.

Projekti eteni Wihuri-konsernin tietohallinnossa käytettävän ketterän scrum-kehitysmenetelmän mukaisesti, jossa tavoitteet ja seuranta tarkistetaan kolmen viikon jaksoissa. Konsernin tuki oli merkittävä myös SAPin käyttöönotossa. Vilakoneen toiminnanohjausuudistus oli pilottina konserninlaajuisessa järjestelmähankkeessa.

Saukko ja Suonsivu miettivät, että isoin työ järjestelmien uudistamisessa oli tuplanimikkeiden siivoaminen ja uusien tuoterakenteiden määrittely ja rakentaminen. Wille-ympäristönhoitokoneita on tällä hetkellä tuotannossa viisi eri mallia, ja niihin liitettävien 30 erityyppisen työlaitteen mallisto kattaa yli sata erilaista tuotetta.

Sisäisesti muutokset otettiin hyvin vastaan. Vilakoneen henkilöstö sitoutettiin kertomalla hankkeista jo aikaisessa vaiheessa.

– Kaikki ymmärsivät hyvin ja sisäistivät sen, paljonko uudistukset helpottavat jokapäiväistä työtä. Muutosvastarintaa ei ollut oikeastaan yhtään, Suonsivu toteaa.

Ajantasaiset piirustukset kaikkien käytössä

 

SAPin ja Flow’n käyttö on vielä alkuvaiheessa. Järjestelmät ovat olleet Vilakoneella käytössä alle vuoden, ja tietoa luodaan jatkuvasti lisää. Parannuksia on jo havaittavissa. Esimerkiksi tuotannon operaattorit saavat verstaalta avattua suoraan
Flow’sta kosketusnäytöllä ajantasaiset piirustukset. Etsimiseen käytettävä aika ja piirustusten tulostaminen ovat jo vähentyneet.

Saukko ja Suonsivu kertovat, että koulutukseen ja toimintatapojen ohjeistukseen on kiinnitetty paljon huomiota käyttöönoton alkuvaiheessa.

– On myös tärkeää, että jokainen ymmärtää, mitä siellä järjestelmässä tapahtuu myös sen jälkeen, kun oma osuus on saatu valmiiksi, sanoo Suonsivu.

– Työn laatu paranee, kun ymmärtää oman osuutensa kokonaisprosessissa.

Mitä projektista opittiin?

 

Juha-Pekka Saukko ja Jesse Suonsivu ovat yhtä mieltä siitä, että aikaa olisi voinut käyttää enemmän, vaikka nytkin kahden järjestelmän käyttöönotto saatiin onnistuneesti toteutettua tiukassa aikataulussa.

– Erittäin tärkeää on esikartoitus ennen järjestelmän valintaa sekä määrittelytyö sitten, kun järjestelmä on valittu. Vaikka voi tuntua siltä, että ikinä ei tule valmista, siihen on käytettävä aikaa. Muuten käyttöönottovaiheessa tulee ongelmia, sanoo Suonsivu.

Yhteistyö Vertexin kanssa sujui Saukon ja Suonsivun mielestä hyvin.

– Vertexillä tartuttiin toiveisiin ja vaatimuksiin, mitä meiltä päin tuli, sanoo Suonsivu.

– On ollut hieno myös huomata, että projektin aikana Vertex on kehittänyt omaa ohjelmistoaan samalla. Osasta toivomistamme ominaisuuksista on tullut vakio-ominaisuuksia ohjelmistoon. Koemme, että meitä on kuunneltu.

Vertex Flow’n avulla nimikkeet ja tuoterakenteet saadaan yhdistetyksi Solidworksin suunnittelukantaan.

Vilakone Oy

  • Vilakone Oy on Pohjois-Euroopan suurin ympäristönhoitokoneiden valmistaja 2,0 – 5,8 tonnin painoluokassa.
  • Wille-ympäristönhoitokoneita on myyty yli 6500 kpl vuodesta 1983 lähtien.
  • Päämarkkinat ovat Ruotsi, Suomi, Norja, Venäjä sekä Pohjois-Amerikka.
  • Vilakone Oy kuuluu kansainväliseen Wihuri-monialakonserniin, jonka liikevaihto on 1,9 miljardia euroa ja joka työllistää yli 5000 henkilöä maailmanlaajuisesti.
  • Vilakoneella käytössä Vertex ED sähköjärjestelmien suunnittelussa ja Flow tiedonhallinnassa.

 

Vertex Flow on kotimainen PDM/PLM tuotetiedonhallinnan ohjelmistoratkaisu valmistavalle teollisuudelle, jonka avulla yrityksesi ajantasaiset tuotetiedot ovat samassa paikassa kaikkien käytössä. Toiminta nopeutuu ja päällekkäinen työ sekä virheet vähenevät.

Lisää tarinoita

Rakkaalla lapsella ei ole montaa nimikettä

Rakkaalla lapsella ei ole montaa nimikettä

Tiedonhallinnan asiantuntija Anna Rädyn mukaan tuhannet nimikkeet pysyvät hallinnassa ja vältytään sekä päällekkäiseltä työltä että virheiltä, kun ajantasainen tieto löytyy yhdestä paikasta. Samalla tiedon käytettävyys tehostuu.

Ota kallisarvoinen tuotetieto hallintaan

Ota kallisarvoinen tuotetieto hallintaan

Yksinkertaiseenkin konepajatuotteeseen liittyy suuri määrä tietoa, jota tarvitaan eri aikoina ja eri paikoissa. Hallinnan vaikeutta lisäävät eri revisiot samasta tuotteesta tai komponentista. Aikaa, rahaa ja hermoja säästyy, kun ajantasaiset tuotetiedot löytyvät samasta paikasta kaikille tarvitseville.