Vertex Flow säästää Molok Oy:n aikaa ja tekee tiedon jakamisesta helppoa

 

 Jätesäiliöitä suunnitteleva ja toimittava Molok Oy hyötyy Vertex Flow’n tarjoamasta tiedonhallintaratkaisusta. Yrityksen hajallaan ollut tuotetieto on nyt järjestyksessä ja tiedon jakaminen on nopeaa ja helppoa. 

  • Case Study
  • Asiakas: Molok Oy
  • Toimiala: Jätesäiliöiden valmistus

Hajallaan olevaa tietoa ja haasteita tiedon jakamisessa

Molok Oy:n tuotehallintainsinööri ja Flow-vastaava Anna Räty kertoo, että yrityksen suunnittelutieto oli aiemmin hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Lähtötilanne Molok Oy:llä oli se, että tuotetiedonhallinnassa oli haasteita ja esimerkiksi kokoonpano- ja räjäytyskuvissa oli puutteita. Nimikkeitä perustettiin ja hallittiin yrityksen ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmässä, mikä aiheutti epäselvyyksiä työnkiertoon: suunnitelma syntyi enemmänkin tuotanto- kuin suunnitteluvaiheessa.

Muutoksen hallinnassa oli ongelmia, sillä esimerkiksi dokumenttien uusimpiin versioihin käsiksi pääseminen oli hankalaa. Tiedon jakamiseen kului ylipäätään huomattavasti aikaa, Räty kuvailee.

Esimerkiksi suunnittelutietoja lähetettiin ja pyydettiin sähköpostitse, mikä vei suunnittelijoilta paljon aikaa. Oli tärkeää saada suunnittelun tuottama tieto ja sen arkistointi kuntoon, jotta tiedon löytäminen ja jakaminen olisi kaikille sujuvampaa.

 

Tuotehallintainsinööri Anna Räty

Tiedon- ja muutoksenhallinta haltuun Flow’lla

Kun Molok Oy:lle hankittiin Flow, uutta tietoa syntyi aluksi sekä yrityksen ERP-järjestelmään että Flow’hun, minkä seurauksena toisiaan vastaamatonta tietoa oli kahdessa paikassa. Kun Molok Oy:n ERP-järjestelmän ja Flow’n välille tehtiin integraatio, eli tiedon kulku mahdollistettiin järjestelmien välillä, prosessi saatiin automatisoitua ja tiedonhallinta selkeytyi. Nykyisin Flow on Molok Oy:llä suunnittelun puolella ensisijaisena tallennuspaikkana.

Nyt tiedon löytäminen on nopeaa. Aikaa ei kulu esimerkiksi siihen, että pitäisi pyytää sähköpostilla vaikkapa suunnittelutietoa muilta, vaan jokainen voi itse hakea tiedon helposti Flow’sta. Integraation tekeminenkin sujui helposti, Räty kertoo.

Rädyn mukaan Flow on nopeuttanut työtä myös nimikkeiden perustamisessa. Sama tieto ei ole enää kahdessa paikassa, vaan Flow ja ERP toimivat yhteen. Hekin, jotka eivät ole tottuneet käyttämään ERP-järjestelmää, käyttävät nyt sujuvasti Flow’ta.

On ilo nähdä, että tuotannonkin puolella kaikilla on Flow auki. En ole kuullut, että käyttämisessä olisi ollut ongelmia, Räty iloitsee.

Flow on Molok Oy:llä laajassa käytössä. Suunnittelijoiden lisäksi tuotetiedonhallintaohjelmistoa käytetään muun muassa hankinnassa, ostamisessa ja tuotannossa sekä asiakaspalvelussa. Flow’ta on ollut helppo käyttää myös etätöissä, sillä käyttöliittymä on selainpohjainen.

 Kaikille on päivänselvää, että Flow tekee prosessin luontevammaksi ja istuu meidän toimintaamme, Räty summaa.

Kansainvälisesti tunnetun Molok Oy:n tuotteissa hyödynnetään menetelmää, jonka avulla monet jätehuoltoon liittyvät ongelmat, kuten hajuhaitat, ratkeavat: jäteastia on korkea, mutta suureksi osaksi piilossa maan alla. Menetelmän ansiosta jäteastian kapasiteetti on valtava tavallisiin jäteastioihin verrattuna. Molok Oy:n tehdas ja pääkonttori sijaitsevat Nokialla. Laaja jälleenmyyjäverkosto kasvaa jatkuvasti ja Molok®-tuotteita käytetään jo 44 maassa.

Vertex Flow on kotimainen PDM/PLM tuotetiedonhallinnan ohjelmistoratkaisu valmistavalle teollisuudelle, jonka avulla yrityksesi ajantasaiset tuotetiedot ovat samassa paikassa kaikkien käytössä. Toiminta nopeutuu ja päällekkäinen työ sekä virheet vähenevät. Tutustu Vertex Flow tuotetiedonhallintaohjelmistoon sekä Vertex G4 mekaniikkasuunnitteluohjelmistoon, jotka toimivat hajautetussa suunnitteluympäristössä.

Lisää tarinoita

Hitsaava konepaja Steka

Hitsaava konepaja Steka

Stekalla toiminta on tehostunut Flow-ohjelmiston käytön myötä. Suunnittelu on nopeutunut ja turha työ vähentynyt, kun tuotteisiin ja niiden aiempiin versioihin liittyvää tietoa voidaan hakea nopeasti ja hyödyntää vanhoja malleja uusien suunnittelussa.

Finnklima ilmastointi- ja lämmityslaitteet

Finnklima ilmastointi- ja lämmityslaitteet

Tuotetietojen saatavuuteen liittyvät haasteet ratkesivat Finnklimassa tuotetiedonhallintaohjelmiston käyttöönotolla. Samalla tarjoutui myös mahdollisuus asiakas- ja myyntiprojektien hallinnoimiseen.

Nostolaitteita valmistava Scanclimber

Erilaisia nostolaitteita valmistavalla Scanclimberilla tarvittavat tiedot ja dokumentit liikkuvat sujuvasti myynnin ja tuotannon välillä Vertexin CAD- ja tuotetiedon hallintajärjestelmien avulla.