Sweco löysi ratkaisun useassa toimipisteessä tapahtuvan suunnittelun haasteisiin

Suuret, usean aluetoimiston yhteiset projektit haastoivat Sweco Finlandin sisäisen suunnittelutiedon jakamisen. Tehokkaaseen ja saumattomaan yhteistyöhön alettiin etsiä tiedonhallinnan ratkaisua.

– Suunnittelemme kokonaisten tehtaiden kaltaisia suuria kohteita yhteistyössä eri aluetoimistojemme kanssa käytössämme olevan Vertex G4Plant laitossuunnittelu- ja G4PI kaaviosuunnittelujärjestelmän avulla, kertoo Swecon Porin toimiston putkisto- ja laitostiimin vetäjä Karri Sarja.

Aiemmin Swecon toimistoilla oli omat projektipalvelimensa, joihin oli pääsy vain oman toimiston käyttäjillä. Joillakin toimipaikoilla ohjelmisto oli asennettu käyttäjille paikallisesti eivätkä suunnittelijat päässeet näkemään toistensa töitä.

– Tietojen jakamista toteutettiin esimerkiksi jakamalla Porin projektiin osallistuvalle Tampereen toimiston henkilölle Porin ympäristöön kytketty Vertex. Työskentely tapahtui jatkuvasti verkon ylitse, mikä 3D-mallien suurten tiedostokojen vuoksi oli usein hidasta.

Toimipisteiden välisten hankkeiden lisääntyessä Swecolla havahduttiin siihen, että yhteisprojektien synnyttämät haasteet olisi ratkaistava.

Karri Sarja kertoi Vertex-päivässä, miten Sweco ratkaisi toimistojen yhteisprojektien suunnittelutiedon jakamisen haasteen sekä selkeytti ja tehosti suunnittelutyötä.

Aluetoimistojen sujuva yhteistyö ykköstavoite

Ensin määriteltiin kuusi tärkeintä kehityskohdetta:

  • Usean suunnittelijan työskentely samaan aikaan samassa ympäristössä oli haastavaa, koska suunnittelijoiden oli vaikeaa työstää samaa mallia tai piirustusta yhtäaikaisesti.
  • Aluetoimistojen keskinäinen yhteistyö ja etätyö oli jatkuvaa verkon yli työskentelyä, mikä aiheutti viiveitä.
  • Eri toimistot eivät nähneet toistensa komponenttikirjastoja, joten sama asia tai työvaihe tehtiin useaan kertaan.
  • Salassa pidettäviä projekteja varten asennettiin erillisiä Vertex-ympäristöjä, joihin oli pääsy vain tarkasti rajatulla työntekijäjoukolla – tämä työllisti IT-tukea ja pääkäyttäjiä turhaan.
  • Erilaiset tiedostomuodot piirustuksista ja malleista käännettiin käsin, koska tarjolla ei ollut automatiikkaa. Tämä lisäsi suunnittelijoiden työmäärää.
  • Pääkäyttäjän käyttöön varattuja koontamalleja ei pystynyt rajaamaan vain pääkäyttäjille, joten työn menetys oli jatkuva uhka.

Tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin toimistojen välisten töiden jakamisen helpottuminen. Isojen mallien toisinaan melko tahmeaan käsittelyyn toivottiin myös ratkaisua. Samalla etsittiin keinoja yhtenäistää toimintatapoja, jolloin myös eri toimipaikkojen henkilöiden liittyminen projekteihin olisi vaivatonta.

Vertex Flow tarjosi ratkaisun kehityskohteisiin

Karri Sarja kertoo, että Sweco puntaroi useampaa ohjelmistovaihtoehtoa, joka toisi prosesseihin toivottua kehitystä. – Vuoden 2020 kesäkuussa tuotetiedonhallinnan järjestelmä Vertex Flow päätettiin testata pilottihankkeena asiakasprojektissa, joka oli jo aiemmin käynnistynyt vanhalla tyylillä. Järjestelmä saatiin helposti kytkettyä mukaan projektiin lennosta.

Ratkaisun ansiosta aluetoimistoilla on nyt mahdollisuus tehdä helposti projektin sisäistä yhteistyötä. Tiedon nopea löytyminen helpottaa työn tekemistä ja tehostaa toimintaa.

Usean suunnittelijan yhtäaikaisessa työskentelyssä mallin ja piirustusten lukitus estää sen, ettei useampi henkilö voi muokata saamaa tiedostoa yhtä aikaa. Jokaisella suunnittelijalla on silti mahdollisuus ottaa sama tiedosto referenssiksi omaan työskentely-ympäristöönsä.

– Pääkäyttäjille voidaan varata asetuksista mallit, joita muut eivät pysty muokkaamaan. He myös pystyvät katselemaan referensseiksi valitsemiaan tiedostoja. Tällä poistettiin riski siitä, että pääkäyttäjien aiemmin tekemä työ saatettaisiin menettää. Työ on sujuvampaa eikä Windowsin latauskiekko ole enää tuttu näky ruudulla.

Kun myös komponenttikirjasto on yhteinen, ei ole enää tarvetta tehdä samoja komponentteja eri toimistoja varten.

– Viimeksi kuluneen reilun vuoden aikana tiedonhallintajärjestelmä on tarjonnut ratkaisun kaikkiin määrittelemiimme kehityskohteisiin, Karri Sarja kertoo.

Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys. Maanlaajuisesti toimivalla yhtiöllä on yhteensä 17 500 työntekijää ja sen liikevaihto on noin kaksi miljardia euroa vuodessa. Maayhtiö Sweco Finland toimii 27 paikkakunnalla. Työntekijöitä Swecolla on Suomessa 2800 ja liikevaihto oli noin 265 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Katso tästä Karri Sarjan koko esitys aiheesta Vertex-päivässä:

Lisää tarinoita

Takila

Takila

Laserkeilauksessa viime vuosien aikana tapahtunut kehitys on ollut huimaa. Siitä miten hitaita ja aikaa vieviä mittausprosessit olivat ensimmäisten laserkeilauslaitteiden kanssa on tultu pitkälle.

AX-Prosessit

AX-Prosessit

AX-Prosessit Oy tekee laitossuunnittelua, jossa luodaan raamit yksityis-
kohtaisemmalle laitesuunnittelulle.
Laitossuunnittelun 3D-suunnittelu-
työkaluna yritys käyttää Vertex G4Plant-ohjelmistoa.

Watrec Oy

Watrec Oy

Suomen johtava biokaasuteknologiayritys Watrec suunnittelee ja rakentaa biokaasulaitoksia. Vertexin G4Plant ja Flow -ohjelmistot helpottavat laitosprojektien suunnittelua ja tiedonhallintaa.